Annen utdanning: VIVAT - Førstehjelp ved selvmordsfare


Klasserom2 dagerHeltidAnnen utdanningNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere. 

VIVAT er på verdensbasis det mest brukte kurset innen selvmordsforebygging. 

 

Hva kan du få ut av kurset?

Vi har alle et ansvar for å hjelpe når kriser rammer medmennesker. Førstehjelp ved selvmords­fare kan sammenlignes med akutt hjelp, for eksempel ved trafikkulykker. Det er en måte å redde liv på. Det er viktig at den som først kommer i kontakt med en person i selvmordsfare, kan hjelpe. På kurset lærer du å:
 
 • bli mer lydhør overfor personer i selvmordsfare
 • stille direkte spørsmål om selvmordstanker
 • hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig
 • gjøre en vurdering av selvmordsfaren
 • lage og iverksette en plan, hvor målet er å berge liv
 • bruke lokale ressurser i krisehjelp

 

Innhold

Kurset inneholder forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Kunnskap og holdninger vektlegges sammen med innlæring av ferdigheter. Ressurser i lokalmiljøet, samt samhandling mellom ulike etater og fagmiljøer, behandles også. Evalueringer viser at kursdeltakere husker og bruker ferdighetene de har lært på kurset.

 

Godkjenninger

Kurset er godkjent av:
 
 • Norsk Sykepleierforbund; Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer).
 • Norsk Psykologforening; Vedlikeholdskurs (16 timer).
 • Den norske legeforening; Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
 • Norsk Ergoterapeutforbund; Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (14 timer).
 • Fagforbundet; Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)


Målgruppe


Aldersgrense: 18 år 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere