IT-kurs
Sikkerhetskurs for IT
Du har valgt: Østfold
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Østfold ) i Sikkerhetskurs for IT

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs Hele landet 1 175 kr
På forespørsel
Kurset tar for seg de mest sentrale problemstillingene knyttet til sikkerhet rundt bruken av datauts... [+]
Kurset tar for seg de mest sentrale problemstillingene knyttet til sikkerhet rundt bruken av datautstyr som datamaskiner, smarttelefoner og nettbrett.    Kurset vil gi brukeren kunnskap om ulike «feller» man kan gå i samt nyttige og praktiske tips og veiledninger til hvordan man unngår at data kommer på avveie eller ødelegges permanent.   Kurset inneholder 50 opplæringsvideoer. Mens andre  kurs fokuserer på å bruke IT-verktøy effektivt, vil dette kurset gi deg innsikt i å bruke IT trygt og sikkert.   Kurset passer for databrukere i alle typer bedrifter og organisasjoner.   Innhold i kurset • Datamaskinen • Passord • Ute av kontoret • Minnepinner • Sikkerhetskopi • E-post • Internett • Ettertest Krav til forkunnskaper Grunnleggende datakunnskaper Kursbevis Etter endt opplæring vil man kunne ta en ettertest for å måle sin nye kunnskap. Ved bestått test så vil man få tilgang til et kursbevis   Nettbasert  Timetall: 6  Kursstart Info: Når som helst - Hele året !  Klokkeslett: 00:00 - 24:00  Påmeldingsfrist:  Pris: kr 1.175,- inkl. mva.  Nettbasert - Web     Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen    Status: Åpent for påmelding Gå til påmelding [-]
Les mer
Halden 3 år
På forespørsel
Dette studiet tar for seg informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individer, grupper, organisasjoner og samfunn. [+]
Med en bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse skal du ha gode kunnskaper og ferdigheter innen utvikling og evaluering av nye informasjonssystemer. Du skal kunne gi opplæring og brukerstøtte, vedlikeholde eksisterende systemer, samt planlegge og følge opp hvordan en virksomhet best kan utnytte IKT.   Studiet fokuserer på forholdet mellom teknologien og menneskene som skaper og benytter seg av kunnskapen og informasjonen. Studiet inneholder derfor mange IT-fag, men også andre sentrale fag som ledelse, organisasjonsteori, økonomi og markedsføring. Studiet avsluttes med et hovedprosjekt som gjerne kan foregå i en bedrift eller annen ekstern offentlig eller privat virksomhet.     Hvert studieår kan du velge valgfag fra en liste med interessante fag. Denne listen kan variere fra år til år, men ser for tiden slik ut:     * Dynamiske webapplikasjoner    * EU-kunnskap    * Interkulturell kommunikasjon    * Matematikk/Statistikk    * Logistikk    * .NET    * Budsjettering og driftsregnskap     Studier i utlandetStudenter som ønsker det kan ta ett semester av studiet ved et lærested i utlandet i sitt andre eller tredje studieår. For mer informasjon se nettsiden om å studere i utlandet.     Yrker og videreutdanningMed en bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse kan du planlegge, delta i og drive prosesser som involverer innføring eller endring av IT-systemer i virksomheter. Det er også mulighet for å gå videre på masterstudier i informasjonsvitenskap ved andre høgskoler/universitet. [-]
Les mer
Halden 3 år
På forespørsel
Dataingeniørstudiet er et profesjonsstudium med teknologisk profil [+]
Du vil lære om hvordan informasjonsteknologi kan benyttes for å lage smarte løsninger i et moderne samfunn. Datateknologi anvendes innenfor stadig nye områder; tenk bare på alle de nye digitale produktene vi omgir oss med, og hvordan næringslivet og offentlige virksomheter har behov for effektive og brukervennlige IT-løsninger.   I dataingeniørstudiet vil du ha mange fag som gir deg en solid IT-kompetanse, men studiet inneholder også realfag og samfunnsfag som er nyttige når du skal gjennomføre tverrfaglige prosjekter.     InnholdI første og andre studieår vil du undervises i sentrale datafag som programmering, datateknikk, databaser, datanett og operativsystemer. Det inngår realfag og samfunnsfag som er viktige for en dataingeniør. I tredje studieår fokuseres det på anvendelse og utvikling av intelligente systemer og bruk av IT i virksomheter. Her lager du programmer som håndterer både tekniske og administrative systemer i en bedrift. Du vil også utvikle intelligente programmer som kan utføre bildebehandling og mønstergjenkjenning samt styre roboter i vårt nye robotlaboratorium. I de fleste fag og ikke minst i det avsluttende hovedprosjektet vil du jobbe med praktiske problemstillinger som er hentet fra industri, næringsliv og offentlig forvaltning.     I dataingeniørstudiet har vi tett oppfølging og nært samarbeid mellom student og faglærer. Prosjekter og praktisk arbeid på «datalabben» benyttes i de fleste emner.   Studier i utlandetStudenter som ønsker det kan ta ett semester av studiet ved et lærested i utlandet i sitt andre eller tredje studieår. For mer informasjon se nettsiden om å studere i utlandet.     Yrker og videreutdanningDet er behov for personer som har gode IT-kunnskaper. Dataingeniørutdanningen gir deg en solid IT-kompetanse som kan anvendes til å løse oppgaver innen mange fagområder.     Eksempler på oppgaver du kan jobbe med er:     * programvare- og systemutvikling    * datateknologi i produkter    * tekniske og administrative IT-systemer    * intelligente programmer/systemer    * drifting av datasystemer    * konsulenttjenester og prosjektledelse    * service, salg og undervisning   Ønsker du å studere videre har vi et eget masterstudium som du er kvalifisert til å søke på, men du kan også velge mellom mange universiteter og høgskoler i inn- og utland. HiØ har avtaler med flere utenlandske universiteter. Vi har også avtale med NTNU der du kan bygge på med to år til, og bli master i teknologi.   Tre-semesterordning:TRESS er tilbud om opptak til ingeniørutdanning for søkere med generell studiekompetanse/realkompetanse, men som mangler særkravene til matematikk og/eller fysikk. Gjennom sommerundervisning før første studieår, samt noe tilleggsundervisning, kommer TRESS-studentene i takt med de andre studentene fra og med andre studieår. På denne måten sparere studentene et helt studieår i forhold til å ta realfagene på forkurset først. NB! Søkere med forkurs eller tre-semesterordning skal benytte søknadsskjema for lokalt opptak ved Høgskolen i Østfold.Overgangsmuligheter for kandidater fra fagskole.   [-]
Les mer