Kurs: Økonomi og administrasjon - siviløkonom - 5-årig master
Universitetet i Agder