Skatter og avgifter

Velg Kategori

Fant 15 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Praktisk innføring i gjennomføring av skattefri omdanning

Nettbasert kurs 1 700 kr
Kurset har som målsetting å gi oversikt over de skatte- og selskapsrettslige regler vedrørende omdanning av enkeltpersonforetak og NUF til aksjeselskap. Les mer

Skatterådgivning for virksomheter i endring, utvikling og vekst

1 dag 3 100 kr
De fleste virksomheter starter i det små, gjerne som et enkeltpersonforetak. Les mer

Ny skatteforvaltningslov - hva betyr den for deg og dine kunder

1 dag 3 100 kr
Regjeringen har fremmet forslag om ny skatteforvaltningslov som samler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles uttømmende lov. Les mer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Stavanger Oslo 1 dag 4 950 kr
Målet med kurset er å sette deg i stand til å sørge for at din bedrift kjenner til og kan etterleve gjeldende regler og krav. Les mer

Skattemessig fradrag i næringsvirksomhet

1 dag 3 100 kr
Flere og flere næringsdrivende velger å etablere virksomhet i aksjeselskaps form. Les mer

E-kurs: Fordelsbeskatning av fri bil

Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Regelverket rundt fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne for... Les mer

Skattefrie omorganiseringer

Trondheim Oslo 1 dag 5 050 kr
Kurset gir en praktisk gjennomgang av skatte-, regnskaps- og selskapsrettslig regelverk relatert til skattefrihet ved endringer av selskapsform, fusjoner og fisjoner. Les mer

Skatt 2016 – aktuelle temaer og ny skattereform

1 dag 3 100 kr
Ny skattereform vil være sentralt på dette kurset. Du som går på dette kurset skal bli oppdatert på nye skatteregler og andre nyheter på skatteområdet. Les mer

Gode råd til kunden om personlig skatt

1 dag 3 100 kr
Kurset vil gjøre deg til en bedre rådgiver for din kunde. Les mer

Innføring i merverdiavgift

Oslo Trondheim 1 dag 4 950 kr
Dette kurset passer for alle som ønsker basiskunnskap om merverdiavgift. Her får du en innføring i merverdiavgiftssystemet. Les mer

Merverdiavgift ved internasjonal handel

Oslo 1 dag 4 950 kr
Formålet med kurset er å gi en innføring i gjeldende regelverk, praktiske implikasjoner og mulige løsninger for håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel Les mer

Import av varer til Norge

Oslo 1 dag 4 500 kr
Kurset passer for alle importvirksomheter, også nyoppstartede, som ønsker et bedre «grep» om tollregelverket og egne rutiner knyttet til import av varer. Les mer

Import & Eksport - Grunnleggende kurs

Bergen 1 dag 5 000 kr
- Et praktisk rettet grunnkurs om tollregler og rutiner knyttet til norsk import og eksport Les mer

DAS og aksjonær (Modul 4)

Oslo 3 timer 1 790 kr
Med utgangspunkt i konkrete tilfeller ser vi på utfordringer knyttet til disposisjoner mellom selskap og aksjonær Les mer