Økonomikurs
Du har valgt: Skatter og avgifter
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff i Skatter og avgifter

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs 1 time 850 kr
Regelverket rundt fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne for... [+]
Sticos E-kurs - Fordelsbeskatning av fri bil Regelverket rundt  fastsettelse av fordel fri bil er detaljerte og omfattende. Det er ikke alltid lett å avgjøre om det skal fastsettes en fordel og hvor stor denne fordelen skal være. Skatteetaten sine erfaringer viser at ikke alle innrapporter fordel fri bil. Etaten har derfor varslet om at de i tiden fremover vil ha fokus på manglende innberetning av privat bruk av firmabil. Målet med kurset er at deltakerne skal få en oversikt over når det skal fastsettes en fordel ved bruk av firmabil. Videre blir det skal deltakerne bil i stand til å: Beregne riktig fordel. Foreta lønnsinnberetning. Bokføre fordelen.  Kurset er en teoretisk gjennomgang av regelverket. Videre inneholder det flere eksempler  som belyser problemstillinger og viser hvordan fordel ved fri bil skal beregnes og innrapporteres.  Innhold Når skal det beregnes fordel fri bil Hva regnes som privatkjøring Skille mellom arbeidsreise (privatreise) og yrkesreise (tjenestereise) Beregning av fordelen etter standardregelen Unntak fra standardreglene Beregning av fordel fri bil for personer som ikke er ansatt i virksomheten. Lønnsinnberetning av fordel fri bil Bokføring av fordel fri bil    Autorisasjonstimer 1 time innen fagområdet Skatt/avgift   Kursholder Jan Ove Gisvoldløkk [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 700 kr
Kurset har som målsetting å gi oversikt over de skatte- og selskapsrettslige regler vedrørende omdanning av enkeltpersonforetak og NUF til aksjeselskap. [+]
Kurset legger vekt på den praktiske anvendelsen av reglene og spørsmål som erfaringsvis ofte oppstår i forbindelse med gjennomføring av omdannelser. Reglene vil bli belyst ved bruk av praktiske eksempler. Målsetningen er å gi deg som er rådgiver, regnskapsfører eller revisor, en innføring i hvordan du skal tilrettelegge og bistå kunden i forbindelse med omdannelser, samt etter endt kurs kunne gjennomføre omdannelser i praksis.   Praktiske utfordringer og gjennomgang av:   •Hvorfor omdanne? o Skattefri eller skattepliktig omdanning?   •Vilkår for skattefri omdanning o Virksomhetskravet o Kravet til overføring av eiendeler og aktivitet o Kravet til skatte- og eiermessig kontinuitet   •Ligning av det overtakende selskapet i omdanningsåret •Gjennomgang av aktuelle spørsmål som har kommet inn til NARF fagsupport vedrørende omdanning •Eksempler på omdanning til AS   Kurset skal også gi en gjennomgang av nødvendige dokumenter ved de ulike eksemplene. [-]
Les mer
Oslo Bergen 1 dag 4 100 kr
08 Jun
14 Jun
Lær å identifisere og håndtere aktuelle problemstillinger før problemene oppstår. Korrekt og optimal håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel kan gi di... [+]
Merverdiavgift ved internasjonal handel Norske selskaper har i stadig større grad økonomisk aktivitet utenfor Norge. Dersom et selskap foretar kjøp eller salg av varer og tjenester i utlandet, er det viktig å sikre at transaksjonene håndteres på en korrekt måte avgiftsmessig. Riktig håndtering av mva. gir deg et konkurransefortrinn.   Vær i forkant Lær å identifisere og håndtere aktuelle problemstillinger før problemene oppstår. Korrekt og optimal håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel kan gi din bedrift et konkurransefortrinn. Ved riktig og optimal strukturering av transaksjoner utenfor Norge foreligger det normalt liten risiko for endelige avgiftskostnader. Dersom avgiftsmessige implikasjoner ikke hensyntas tilstrekkelig kan det oppstå økonomisk eksponering. Dette kan unngås hvis relevante problemstillinger blir identifisert og håndtert på et tidlig tidspunkt. Formålet med kurset er å gi en innføring i gjeldende regelverk, praktiske implikasjoner og mulige løsninger for håndtering av merverdiavgift ved internasjonal handel. Kurset er spesielt rettet inn mot virksomheter med aktivitet i EU. Innhold Omsetning av varer og tjenester fra Norge til utlandet, herunder leveranser til petroleumsindustri og skipsfart Kjøp av varer og tjenester fra utlandet Kjedetransaksjoner (kjøp/salg) av varer og tjenester i EU Innførsel (import) og utførsel (eksport) av varer i Norge og EU Registrerings- og rapporteringsforpliktelser i EU   Autorisasjon 7 timer under fagområdet Skatt/avgift   Kursholder(e) Deloitte Advokatfirma AS [-]
Les mer