Kurs: Ny skatteforvaltningslov - hva betyr den for deg og dine kunder


Klasserom1 dagKursNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
Regjeringen har fremmet forslag om ny skatteforvaltningslov som samler forvaltningsreglene på skatte- og avgiftsområdet i en felles uttømmende lov.


Den nye loven skal gjelde fra 2017. Forvaltningsreglene omfatter blant annet regler om organisering, saksbehandling, habilitet, taushetsplikt, klage og endring, opplysningsplikt, kontrollregler, administrative reaksjoner og søksmål. Slike regler er i dag gitt i mange ulike skatte- og avgiftslover, i ligningsloven og i forvaltningsloven. Det har derfor vært vanskelig å få oversikt og regelverket har vært komplisert. Endringene er ment å styrke skattyternes rettssikkerhet Kurset tar sikte på å gi deltakerne oversikt over hva som er nytt med loven. Deltakerne vil også få kunnskap om endringer som er gjort sammenlignet med tidligere lover og hva som er uendret. Å bli kjent med den nye lovens oppbygning og hvordan den anvendes i praksis på viktige områder som klage på ligning/vedtak, endringsfrister, sanksjoner, opplysningsplikt uriktige/ufullstendige opplysninger vil være sentralt.
 
• Bakgrunn for og formål med den nye loven 
• Oversikt over hva som er nytt
• Oversikt over hvilke lover/regler som erstattes av den nye loven 
• Nye begreper som innføres 
• Særlig viktige endringer
 - Ny fastsettingsmodell, skattemelding erstatter selvangivelsesbegrepet 
 - Nye endringsfrister kontra skattemyndighetenes saksbehandlingstid
 - Anledning til å påklage BFU 
 - Konsekvenser av at det gjøres feil – når brukes hva: 
   - Tilleggsskatt 
   - Tvangsmulkt
   - Overtredelsesgebyr
• Eksempler på hvordan man går frem i klagesak på skatt/mva
 - Hvilke bestemmelser er særlig relevante 
 - Hvordan bygge opp en klage
 - Hvordan argumentere i en klage
• Vedtatte endringer
 - Utsatt iverksetting av innkreving av tilleggsskatt og overtredelsesgebyr under klagebehandling 
 - Ny klagenemndsordning 
• Blir skattyters rettssikkerhet styrket med det nye regelverket? 
• Case/oppgaver 


Stedsbeskrivelse


StavangerHotellinfo


Quality Airport Hotel Stavanger
Sømmeveien 1, 4050 Stavanger
Telefon: 51 94 20 00
www.choicehotels.no

 

Påmelding
Ny skatteforvaltningslov - hva betyr den for deg og dine kunder hos Regnskap Norge
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Regnskap Norge AS vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere