Oversikt over relevante kurs innen Spesialpedagogikk i Kristiansand

Velg Kategori

Fant 8 kurs!

Tvang og makt i skolen

Hele landet 6 timer 1 000 kr
Gjennomgang av gjeldende lover som regulerer bruk av tvang og makt i skolen. Forebygging av bruk av tvang og makt i skolen Les mer

FORUT - Forebygging og mestring av utfordrende adferd

Oslo Klepp 1 500 kr
Smart kompetanse har lang erfaring i arbeid med barn og unge som utviser ulik grad av utfordrende adferd. Gjennom veiledning, praktiske refleksjons- og håndteringsverkt Les mer

Tvang og makt i skolen

Kristiansand 6 timer 1 500 kr
Trenger du å lære mer om tema tvang og makt i skolen? Gjennomgang av gjeldende lover og regler og fokus på forebyggende faktorer. Les mer

Spesialpedagogikk

Tromsø 6 timer 1 000 kr
Praktisk spesialpedagogikk for assistenter, miljøarbeidere og lærere som jobber med barn og unge med utviklingshemming. Les mer

Spesialpedagogikk - bachelor - ikke oppstart 2008

Kristiansand 3 år 0 kr
Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk skal gi kompetanse for arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov, i for eksempel skoler, barnehager, sykehus og hjelpeapp... Les mer

Spesialpedagogikk 2

Kristiansand 1 semester 0 kr
Livskvalitet og levevilkår Barn og unge med samspillsvansker Spesialpedagogisk utviklingsoppgave Les mer

Spesialpedagogikk 1 - påbyggingsstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
• Spesialpedagogikk i et helhetsperspektiv • Barn, unge og voksne med spesielle behov • Spesialpedagogisk utviklingsoppgave Les mer

Tilpasset opplæring - Påbyggingstudium

Kristiansand 1 semester 0 kr
Viderutdanningen er beregnet for lærere, skoleledere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Les mer