Oversikt over relevante kurs innen Spesialpedagogikk i Tromsø

Velg Kategori

Fant 5 kurs!

Tvang og makt i skolen

Hele landet 6 timer 1 000 kr
Gjennomgang av gjeldende lover som regulerer bruk av tvang og makt i skolen. Forebygging av bruk av tvang og makt i skolen Les mer

Spesialpedagogikk - kunnskapskurs uten eksamen

Drammen Ålesund Bergen Oslo Og 12 andre steder 4 500 kr
Kurset passer for assistenter i barnehage, skole og sfo, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre. Les mer

Spesialpedagogikk

Hele landet 6 timer 1 000 kr
Praktisk spesialpedagogikk for assistenter, miljøarbeidere og lærere som jobber med barn og unge med utviklingshemming. Les mer

FORUT - Forebygging og mestring av utfordrende adferd

Sandnes 1 500 kr
Smart kompetanse har lang erfaring i arbeid med barn og unge som utviser ulik grad av utfordrende adferd. Gjennom veiledning, praktiske refleksjons- og håndteringsverkt Les mer

Spesialpedagogikk for miljøarbeidere og assistenter

Tromsø 6 timer 1 000 kr
Et kurs i spesialpedagogikk for miljøarbeidere og assistenter i skole og barnehage. Fokus på å bli god og hjelpe de unge til mestring og utvikling uavhengig av barnet... Les mer