Pedagogikk
Spesialpedagogikk
Du har valgt: Vest-Agder
Nullstill
Filter
Ferdig

-

5 treff ( i Vest-Agder ) i Spesialpedagogikk

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Hele landet 6 timer 1 500 kr
Gjennomgang av gjeldende lover som regulerer bruk av tvang og makt i skolen. Forebygging av bruk av tvang og makt i skolen [+]
Kursene starter med en gjennomgang av gjeldene lover, forskrifter og veiledere. For skolene vil det si Menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon, Straffeloven, Opplæringsloven, Barneloven og Arbeidsmiljøloven. Hva er tvang og makt, og hva er det ikke? Tar utgangspunkt i forarbeidene og gjeldende forskrifter til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9 i tillegg til de ovennevnte lover. Det man gjør skal være juridisk, etisk og faglig forsvarlig. Hvordan bli god på utøvelse av skjønn i det daglige arbeidet med elevene. Praktiske eksempler gjerne fra deltagernes egne erfaringer. Hva er selvbestemmelse? Har alle reell mulighet for selvbestemmelse? Hvordan kan de ansatte hjelpe elevene i utviklingen av reell selvbestemmelse. Eksempler og diskusjoner. Gjennomgang av ulike forebyggende tiltak for å unngå bruk av tvang og makt. Kartlegging av elevene, holdninger hos personalet, kommunikasjon, struktur og sosiale ferdigheter.   Deltakerne vil få økt kompetanse i å vuredere situasjoner, som oppleves utfordrende, juridisk, etisk og faglig. Dette gjør dem tryggere i den jobben de gjør.   Det vil gis praktiske eksempler på tolkninger av gjeldende lover. Kursdeltagerne kan selv komme med eksempler som vil bli diskutert i forhold til gjeldende lovverk. Retten til selvbestemmelse vil være utgangspunkt for alle tolkninger.   Kursdeltajerne vil få økt kunnskap om hva som er bruk av tvang og makt og hva som etter gjeldende lovverk er tillatte virkemidler i håndtering av utfordrende atferd.   Kursdeltakerne vil få innføring i tiltak for å forebygge bruk av tvang og makt. Dette er et stort og komplisert felt, og vil kunne kjøres som påbygningskurs med veiledning og observasjon. [-]
Les mer
Kristiansand 3 år
På forespørsel
Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk skal gi kompetanse for arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov, i for eksempel skoler, barnehager, sykehus og hjelpeapp... [+]
Bachelorprogrammet i spesialpedagogikk skal gi kompetanse for arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov, i for eksempel skoler, barnehager, sykehus og hjelpeapparat. Bachelorstudiet i spesialpedagogikk består av: Basisfag i pedagogikk (40 studiepoeng) Ex. phil. (10 studiepoeng) Ex. fac.- pedagogisk variant (10 studiepoeng) Fordypning i spes.ped. (60 studiepoeng) Spesialisering (60 studiepoeng)   Innhold:   1. Studieår innføring i pedagogikk (10) ex. phil. (10) ex.fac. - pedagogisk variant(10) læring og læringsprosesser (15) grupper, samspill og kommunikasjon (15)   2. Studieår innføring i spesialpedagogikk (20) inkludering og tilpasset opplæring (10) relasjoner og samspill (20) spesialpedagogisk utviklingsoppgave (10) 3. Studieår sosiale og emosjonelle vansker (15) vurdering av spesialpedagogisk arbeid (15) veiledningsteori og metode 1 (15) bacheloroppgave i spesialpedagogikk (15)       [-]
Les mer
Kristiansand 1 semester
På forespørsel
• Spesialpedagogikk i et helhetsperspektiv • Barn, unge og voksne med spesielle behov • Spesialpedagogisk utviklingsoppgave [+]
Studiet består av 3 emner, hvert på 10 studiepoeng:• Spesialpedagogikk i et helhetsperspektiv• Barn, unge og voksne med spesielle behov• Spesialpedagogisk utviklingsoppgave   [-]
Les mer
Kristiansand 1 semester
På forespørsel
Viderutdanningen er beregnet for lærere, skoleledere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste. [+]
Viderutdanningen er beregnet for lærere, skoleledere og ansatte i pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tilpasset opplæring er et av grunnprinsippene i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning i grunnskole og videregående skole. Studiet skal kvalifisere for oppgaver i tilknytning til dette.   Studiet består av to emner à 15 studiepoeng:• Tilpasset opplæring i skolen• Elevens personlige og faglige utvikling [-]
Les mer
Kristiansand 1 semester
På forespørsel
Livskvalitet og levevilkår Barn og unge med samspillsvansker Spesialpedagogisk utviklingsoppgave [+]
Studiet består av 3 emner, hvert på 10 studiepoeng:   Livskvalitet og levevilkår Barn og unge med samspillsvansker Spesialpedagogisk utviklingsoppgave [-]
Les mer