Oversikt over relevante kurs innen Språkfag i Hordaland

Velg Kategori

Fant 1 kurs!

Integrert lektorutdanning med master i framandspråk

Bergen 5 år 0 kr
Framandspråkopplæringa står sentralt i den vidaregåande skolen. I ei internasjonalisert verd er evna til å kommunisere på andre språk stadig viktigare. Les mer