Alle kategorier
Du har valgt: Språkkurs og språkreiser
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Mer enn 100 treff i Språkkurs og språkreiser

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo 2 uker 7 500 kr
18 Jun
Norwegian for Beginners Reaching your goal together. That's how motivation works. Small group, huge progress in learning Norwegian [+]
Small groups 4-8 participants, focus on conversation Practice speaking with native instructors, learn Norwegian together Monday - Friday at 16:30 - 20:15 If you find group learning particularly fun and you want to learn a new language quickly and purposefully, this is exactly the right option for you. In these lessons, you benefit both from the motivation of the other participants and from reduced prices. Berlitz Group Instruction guarantees you quick and continuous learning progress. The benefits: All the benefits of the Berlitz Method® in group lessons too The courses are always made up of a minimum of 4 and maximum of 8 participants Good value and an agreeable alternative to other kinds of courses Benefit from the contributions of the other participants who are pursuing the same language goal Small, homogenous groups Intensive training - 2 weeks [-]
Les mer
Bedriftsintern Oslo
På forespørsel
Gi bedriften din konkurransefortrinn ved å lære medarbeiderne fremmedspråk! [+]
Vi identifiserer behovene når det gjelder språkundervisning i bedriften og tilbyr et kurstilbud som er tilpasset behovene, målene og tidsplanene til virksomheten. Undervisningen skjer i våre lokaler eller hos dere, avhengig av hva som passer bedriften best.   EKSEMPLER PÅ KURSTILBUD - Spesialiseringsspråk (ordforråd for medisin, finans, teknologi, m.m.)- Forretningsspråk (ledelse, regnskap, personaladministrasjon, salg, osv.)- Dagligtale- Målrettede øvelser (medarbeidersamtaler, møter, presentasjoner)- Forberedelse til franske tester og diplomer (TCF, DELF-DALF) Vår ekspertise dekker mange virksomhetsområder, som blant annet administrasjon, diplomati, utdanning, energisektoren, kundeservice, restaurantbransjen, forskning, kultur og internasjonal handel.   FORMAT - Privatundervisning- Gruppekurs- Seminarer- Workshops- Fjernundervisning (Skype)- Undervisning i Frankrike [-]
Les mer
Bedriftsintern Kristiansand
Norskopplæring for dine medarbeidere med kort formell utdanning. Kurset finansieres av staten. Kompetansehuset Neo søker midler og arrangerer kurset. [+]
Kompetansepluss (tidligere BKA-kurs)   Kompetansepluss styrker grunnleggende ferdigheter i norsk, data, skriving og lesing På kurs i Kompetansepluss kan dine medarbeidere styrke sine ferdigheter i muntlig norsk, skriftlig norsk, det å lese og forstå informasjon på norsk, samt matematikk og grunnleggende dataferdigheter. Du kan velge kurs i lesing og skriving i kombinasjon med data, norskopplæring i kombinasjon med data, eller ren norskopplæring eller ren dataopplæring. Mulighetene er mange.   Praktisk informasjon  Kurset foregår på arbeidsplassen med ca. 8 personer i hver gruppe. Tidspunkt og ukedag(er) for kurset tilpasses bedriftens ønsker. Kursets lengde kan variere fra 50 timer til 200 timer, det kommer an på medarbeidernes motivasjon og hvor mye de trenger å lære. Lærerne på kurset er erfarne og engasjerte pedagoger og språklærere.    Positive endringer for bedriften Kompetansepluss-kurs bidrar ofte til positive endringer i virksomheten. De fleste som har gjennomført kurs rapporterer at det nå er bedre kommunikasjon og samarbeid, og bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver. Noen virksomheter opplever at HMS-rutinene følges bedre opp enn før, og at bedre kommunikasjon fører til økt trivsel, og dermed lavere sykefravær.   Ingen kostnader for din bedrift Kursene finansieres av Staten, gjennom Statens senter for kompetansepolitikk (VOX). Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Tanken er at dersom den enkelte mestrer grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, data og hverdagsmatematikk, blir ikke veien så lang for å skaffe seg ny jobb dersom jobben de har faller bort. Kompetansehuset Neo skriver søknad på vegne av din virksomhet og står ansvarlig for midlene overfor VOX. Hovedutlysning er september hvert år, med søknadsfrist i november.   Kursene handler om det deltakerne trenger i hverdagen Kursene er lagt opp til å være nyttige for akkurat deres virksomhet, og vi legger derfor mye arbeid i å tilpasse kursene. Vi lager en yrkesprofil som viser hva deres medarbeidere trenger å kunne av lesing, skriving, data, muntlige ferdigheter og hverdagsmatematikk på jobben. Vi søker å legge opp kursene så nær virkeligheten som mulig, derfor bruker vi skriv, skjemaer, personalhåndbok og realistiske situasjoner i undervisningen. Datakurs kan handle om å sende epost med vedlegg, bli enda bedre på excel, skrive i Word, beherske håndholdte terminaler med mer. Kurs i muntlige ferdigheter kan for eksempel handle om det å gi en beskjed, det å sjekke at man har forstått en beskjed, å kunne fortelle hva som har skjedd dersom det har vært en nestenulykke, det å kunne snakke med kunder om produkter med mer. Kurs i lesing og skriving kan handle om å forstå personalhåndboken, kunne lese skriv fra virksomheten, det å kunne skrive en nestenulykke-rapport, det å kunne skrive en beskjed med mer. Kurs i hverdagsmatematikk kan handle om å beregne tid, volum, avstander, gjøre overslag med penger, enkel prosentregning, det å måle riktig, med mer.   Hvorfor velge Kompetansehuset Neo som leverandør? Du får en oversikt over nivået til alle deltakerne når de starter kurset, og det lages også en slik oversikt når kurset er ferdig.  Du får se kjøreplanen som angir når de lærer hva på kurset. Der står det når de lærer de ulike momentene i yrkesprofilen - som det å kunne samtale med kunder, det å kunne gi og ta imot enkle beskjeder, eller andre momenter i yrkesprofilen. Det betyr at dere som kunde vet når dere kan forvente hva av de som går på kurs. Vi fører oppmøtet på en nettløsning der du kan logge dere på og følge oppmøtet på alle deres kurs. Vi har en pedagogisk leder som besøker alle kurs og sikrer kvaliteten på kursene. Alle som har fullført kursene får selvsagt kursbevis.   Referanser Carlos Amotegui, Personalrådgiver i Orf Facility Services: «Nå kan vi sende ut informasjon uten at vi må oversette alt til flere språk først. Læreren fra Kompetansehuset Neo er tålmodig og gjør alt for at folk skal lære språket ordentlig.» Karin Svendsen, Regionskoordinator Elite Service: «Renholderne er blitt flinkere til å kommunisere på norsk.» Atle Bakken, Daglig leder i Bakken Renhold:«Tilbakemeldingen er udelt positiv fra alle ansatte. Noen ansatte sier de nå fører enkle samtaler med kunder som de ikke kunne før. Samarbeidet med Kompetansehuset Neo har vært meget positivt.»   Resultater for deltakere etter kurs:Piotr Maj, produksjonsarbeider i Dokken eiendom: «Jeg kan snakke med min sjef på norsk nå, og har fått en bedre jobb. Nå jobber jeg på vaskemaskinen. Jeg kan lese navnet på matvarene i butikken, og hilse på dem som jobber der. Jeg har lest om Trolltunga på norskkurset, og skal kanskje kjøre dit i neste måned.»   Wissem Ben El Atek, Postnord: «Jeg liker å gå på kurs fordi jeg vil lære å snakke norsk. Jeg bruker det jeg lærer i møte med kunder når jeg leverer og henter varer. Det betyr bedre kundeservice.»   Malam Camara, Postnord: «Jeg liker å gå på kurs fordi jeg vil lære norsk. Dette er viktig når man bor i Norge.»   [-]
Les mer
Nettbasert kurs
Vi tilbyr Berlitz Virtual Classroom - interaktiv språkopplæring i norsk med en personlig språkinstruktør. Privatundervisning - Fleksibelt, effektivt og målrettet! [+]
I Berlitz Virtual Classroom undervises du av en instruktør som har språket du skal lære som morsmål, i live, online leksjoner. Kombinert med online kursmateriell utgjør Berlitz Virtual Classroom den perfekte læringsmetoden. MØT DIN LÆRER VIA INTERNETT - Skreddersydd undervisning  BVC er vårt interaktive tilbud hvor undervisningen foregår via internett.  Du og lærer deler skjermbilde og kommuniserer ved hjelp av et headset. Det felles skjermbilde viser en elektronisk utgave av boka, eller en virtuell tavle (ikke webcam). Vi garanterer: Kvalifiserte lærere med språket du skal lære som morsmål Skreddersydd kursinnhold Fleksibel timeplan Fokus på formidling av budskap Velg Berlitz fordi: BerlitzMetoden® er den mest effektive måten å lære språk på Nivåtest, kartlegging, oppfølging, rapportering, avsluttende test og kursbevis er inkludert prisen. Vi spesialdesigner kursmateriell for en rekke ulike bransjer / stillinger / temaer, for alle nivåer. Våre kunder er fornøyde - spør oss om referanser Vi leverer til hele Norge Vår arbeidsmålsetting er å levere en helhetlig tjeneste av høyeste kvalitet   [-]
Les mer
Bedriftsintern Oslo
Norskopplæring for dine medarbeidere med kort formell utdanning. Kurset finansieres av staten. Kompetansehuset Neo søker midler og arrangerer kurset. [+]
Kompetansepluss (tidligere BKA-kurs)     Kompetansepluss styrker grunnleggende ferdigheter i norsk, data, skriving og lesing På kurs i Kompetansepluss kan dine medarbeidere styrke sine ferdigheter i muntlig norsk, skriftlig norsk, det å lese og forstå informasjon på norsk, samt matematikk og grunnleggende dataferdigheter. Du kan velge kurs i lesing og skriving i kombinasjon med data, norskopplæring i kombinasjon med data, eller ren norskopplæring eller ren dataopplæring. Mulighetene er mange.   Praktisk informasjon  Kurset foregår på arbeidsplassen med ca. 8 personer i hver gruppe. Tidspunkt og ukedag(er) for kurset tilpasses bedriftens ønsker. Kursets lengde kan variere fra 50 timer til 200 timer, det kommer an på medarbeidernes motivasjon og hvor mye de trenger å lære. Lærerne på kurset er erfarne og engasjerte pedagoger og språklærere.    Positive endringer for bedriften Kompetansepluss-kurs bidrar ofte til positive endringer i virksomheten. De fleste som har gjennomført kurs rapporterer at det nå er bedre kommunikasjon og samarbeid, og bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver. Noen virksomheter opplever at HMS-rutinene følges bedre opp enn før, og at bedre kommunikasjon fører til økt trivsel, og dermed lavere sykefravær.   Ingen kostnader for din bedrift Kursene finansieres av Staten, gjennom Statens senter for kompetansepolitikk (VOX). Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Tanken er at dersom den enkelte mestrer grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, data og hverdagsmatematikk, blir ikke veien så lang for å skaffe seg ny jobb dersom jobben de har faller bort. Kompetansehuset Neo skriver søknad på vegne av din virksomhet og står ansvarlig for midlene overfor VOX. Hovedutlysning er september hvert år, med søknadsfrist i november.   Kursene handler om det deltakerne trenger i hverdagen Kursene er lagt opp til å være nyttige for akkurat deres virksomhet, og vi legger derfor mye arbeid i å tilpasse kursene. Vi lager en yrkesprofil som viser hva deres medarbeidere trenger å kunne av lesing, skriving, data, muntlige ferdigheter og hverdagsmatematikk på jobben. Vi søker å legge opp kursene så nær virkeligheten som mulig, derfor bruker vi skriv, skjemaer, personalhåndbok og realistiske situasjoner i undervisningen. Datakurs kan handle om å sende epost med vedlegg, bli enda bedre på excel, skrive i Word, beherske håndholdte terminaler med mer. Kurs i muntlige ferdigheter kan for eksempel handle om det å gi en beskjed, det å sjekke at man har forstått en beskjed, å kunne fortelle hva som har skjedd dersom det har vært en nestenulykke, det å kunne snakke med kunder om produkter med mer. Kurs i lesing og skriving kan handle om å forstå personalhåndboken, kunne lese skriv fra virksomheten, det å kunne skrive en nestenulykke-rapport, det å kunne skrive en beskjed med mer. Kurs i hverdagsmatematikk kan handle om å beregne tid, volum, avstander, gjøre overslag med penger, enkel prosentregning, det å måle riktig, med mer.   Hvorfor velge Kompetansehuset Neo som leverandør? Du får en oversikt over nivået til alle deltakerne når de starter kurset, og det lages også en slik oversikt når kurset er ferdig.  Du får se kjøreplanen som angir når de lærer hva på kurset. Der står det når de lærer de ulike momentene i yrkesprofilen - som det å kunne samtale med kunder, det å kunne gi og ta imot enkle beskjeder, eller andre momenter i yrkesprofilen. Det betyr at dere som kunde vet når dere kan forvente hva av de som går på kurs. Vi fører oppmøtet på en nettløsning der du kan logge dere på og følge oppmøtet på alle deres kurs. Vi har en pedagogisk leder som besøker alle kurs og sikrer kvaliteten på kursene. Alle som har fullført kursene får selvsagt kursbevis.   Referanser Carlos Amotegui, Personalrådgiver i Orf Facility Services: «Nå kan vi sende ut informasjon uten at vi må oversette alt til flere språk først. Læreren fra Kompetansehuset Neo er tålmodig og gjør alt for at folk skal lære språket ordentlig.» Karin Svendsen, Regionskoordinator Elite Service: «Renholderne er blitt flinkere til å kommunisere på norsk.» Atle Bakken, Daglig leder i Bakken Renhold:«Tilbakemeldingen er udelt positiv fra alle ansatte. Noen ansatte sier de nå fører enkle samtaler med kunder som de ikke kunne før. Samarbeidet med Kompetansehuset Neo har vært meget positivt.»   Resultater for deltakere etter kurs:Piotr Maj, produksjonsarbeider i Dokken eiendom: «Jeg kan snakke med min sjef på norsk nå, og har fått en bedre jobb. Nå jobber jeg på vaskemaskinen. Jeg kan lese navnet på matvarene i butikken, og hilse på dem som jobber der. Jeg har lest om Trolltunga på norskkurset, og skal kanskje kjøre dit i neste måned.»   Wissem Ben El Atek, Postnord: «Jeg liker å gå på kurs fordi jeg vil lære å snakke norsk. Jeg bruker det jeg lærer i møte med kunder når jeg leverer og henter varer. Det betyr bedre kundeservice.»   Malam Camara, Postnord: «Jeg liker å gå på kurs fordi jeg vil lære norsk. Dette er viktig når man bor i Norge.»   [-]
Les mer
Bedriftsintern Hele landet
På forespørsel
Språkkurs med Skapago tar sted når og hvor du ønsker det: på ditt kontor, hjemme hos deg, hvor du vil! [+]
  Språkkurs med Skapago tar sted når og hvor du ønsker det: på ditt kontor, hjemme hos deg ... Våre høyt kvalifiserte lærere bor f.eks. i USA eller Tyskland. Du snakker med dem ved hjelp av Skype og møter dem i våre virtuelle klasserom.     Undervisning på nett sparer deg tid og penger.  Bruk din tid til å snakke med læreren, ikke til å kjøre til språkskolen. Vår teknologi åpner for at lærerne arbeider hjemmefra. Dermed slipper vi å leie dyre kurslokaler. Denne kostnadsfordelen gir vi gjerne videre til deg. For å delta trenger du kun en PC med Internett og et headset   Høyt kvalifiserte lærere er nøkkelen til din språklige suksess. Lærerne underviser i sine morsmål, har lang undervisningserfaring og utdanning som språklærere.   Skreddersydde kurs for dine behov   Før språkkurset For å kunne sette opp et språkkurs for deg eller dine ansatte, tester vi deltakernes forkunnskaper og diskuterer din bedrifts behov med deg. Uansett om du trenger et kurs for å forbedre generelle språkkunnskaper eller f.eks. fagterminologi, så får du et uforpliktende tilbud fra oss.    I løpet av språkkurset    Vi kvalitetssikrer kursene ved å observere lærerne i undervisningen, men også ved å innhente tilbakemelding fra deltakere og oppdragsgivere. Slik garanterer vi rask forbedring ved eventuelle avvik.    Etter språkkurset Som oppdragsgiver får du en rapport om deltakernes progresjon og sluttnivå, samt anbefaling for videre læring. Hver deltaker får i tillegg et kursbevis.      Hvorfor Skapago? Individuell språkundervisning av beste kvalitet  som er tilgjengelig hvor som helst  Kostnadsfordeler som ikke går ut over kvaliteten Høyt kvalifiserte og omhyggelig utvalgte lærere Skreddersydde kurs stedenfor standardløsninger [-]
Les mer
Oslo 2 timer 400 kr
Liten eller stor Chef? På lørdager kan barna delta på matlagingskurs som undervises på fransk! [+]
  Les Marmitons er tilbake. På lørdager kan barna delta på matlagingskurs som undervises på fransk!    Med erfarne Sophia Zidi fra So délices vil «les Marmitons» fra 6 til 12 lære å lage deilige retter som gruppen sammen vil kose seg med, og som de vil ta med hjem til familien. Neste gang tilbyr Sophia: Lørdag 4. februar 2017 kl. 10-12  - Pannekakedag – "Chandeleur" gjennom historien og verden Lørdag 25. februar 2017 kl. 10-12  - Romersk karneval og tilhørende tradisjonelle "bugnes"               Begrenset antall plasser. Betaling ved påmelding.  Påmelding : http://www.france.no/no/norge-oslo/kurs-sertifisering/laer-a-lag-mat-pa-fransk/   Mer informasjon om kurset og kursholderen : http://www.france.no/no/if-news/les-marmitons-vi-har-snakket-med-la-chef/     [-]
Les mer
Kombinert klasserom og nettbasert Stavanger 5 uker 3 900 kr
På forespørsel
You can choose between morning and evening classes. This course is for expats who have completed the elementary course previously or the books “På Vei” or “Ny i N... [+]
You will get a broad competency in written, spoken and oral Norwegian by following this course. A variety of everyday topics related to self, home, and work will be covered. This course has an intensive timeframe, therefore it is expected that students take time at home to study and complete online assignments in order to not fall behind.   At the completion of this course, students will be able to: Understand the main points of clear standard speech Describe experiences and events, and give reasons and explanations for opinions Understand everyday texts or job-related language. Write simple texts on topics, which are familiar or of personal interest. Participate in conversations on topics that are of personal interest or related to everyday life   The B1 course will prepare you for Norskprøve 3. Breakdown of course content Course duration: 50 hours over 5 weeks
CEFR level goal: B1-1 or B1-2Exam preparation: None, trial test in Norskprøve 3 
after B1 module 2.Expected time investment: 10-15 hours per week   Course Format Schedule Duration Group sessions 2 days x 3 academic hours 30 hours E-learning Available online 24/7 20 hours   Total: 50 hours     Methodology and Grading Our courses use a blended learning approach where you will spend time with a small group and online. Additionally, you can add private lessons with our language specialist to work on your pronunciation. The training methodology is communicative, focusing on interactive activities in the classroom and online, but also includes reading and writing practice. Our school has a comfortable, informal and relaxed atmosphere where you will personally get to know the staff and the teachers :)   Start learning today! When you register for this course, you will get access to the online training and can start your journey whenever you please. Your username and password for the online course will be provided as soon as your payment is received.   E-learning NorskPluss Akademi is an highly interactive online course.  You will learn how to understand, read, write, and speak Norwegian. You will also learn about Norwegian society. The course is divided into three levels:  A1, A2 and B1. You will have access to all the levels. The course is built on the official course plan for Norwegian language and culture. NorskPluss Akademi will help you to reach the level needed to complete the National Norwegian exams:  Norskprøve 2 after completing level A2 and Norskprøve 3 after completing level B1.   Learn more about NorskPluss Akademi here.   Examination After completing module 1 and 2, you will be able to take the test "Norskprøve 3". Norsk Språktest facilitates the test three times per year.     Course Certificate When completing the course, you will receive a course certificate with the total the number of hours you have attended. Our school is an officially certified provider of Norwegian language courses for adult immigrants. Read more about our accreditation here.   [-]
Les mer
Oslo 300 kr
ØNSKER DU Å LÆRE ITALIENSK? Velkommen til privattimer i italiensk språk med Silvana, du kan velge individuell undervisning eller undervisning i smågrupper. [+]
Velkommen til privattimer i italiensk språk med Silvana. Du kan velge individuell undervisning eller undervisning i smågrupper. Du kan for eksempel bestille et ”10 timers kurs” (hvor hver time er 60 minutter). Kursene tilpasses ditt nivå, uansett på hvilket  nivå du befinner deg.   Etter en slik kurspakke vil du kanskje fortsette din ”reise” inn i mitt fasinerende morsmål. /+L3/y6xb6e7VQDeXS3TGmgAGA2BDG0u0MiCWnh13tcNQsHx/stsqsO/aThVGvXzOq3a3Yz/7wPwOu7N8KSa//8Zl4jzZ93N/KW/do1WG+AAFEi7RWMT5LTkKB0NyQDFujY/k7ZxZ+Pi3vQSkHlvw1/y3JAdGnbbpii9hCnx6jwNLUhBT9UIdZZNANts1wXAWz0abSdmpDQjjVm7G9fdPQAdYEfZ2mDbAA+px8b0zYr7BInKmWYBcPLgmu+4l2v8MkQ+1wkSTVEC53v0RoKKITNoOtPjBZl3uL8b53GwGUd/uYg2yqTZaQOkgOCamOTdhjdalGaRIEScdZa3UFAnLV3ycgtAWg7p1gOr8AAleUPu5JFhe9Sb6atQV5Rpjtx2ut0E8Fo+9ZbT36nM/E1c0/aaNK3WSVeDuqdwWWZ5Zq3WdOhTcUDsjndp6fOsVkA65XcDbWllV8C+pjzWsc6egcpSudC6z3SgWy9PSq3Ii1JeY0l7Kj/pNA3+iiGA8up0MjwJx2yzRP520UNexhst8D+Iv/P3fr+8v4XudgD4zz6J/9P/7r+KLtbDFsFttbp0obUclgiIzeqtq0FGwakFOhsA/pe5uqHUcX+Rq9PJrqq/q4aRz35JXnkPfYJSnXb9Xs/jjKP7RXF1tRXn7y15bwjnMxuFQdY0ajv2bfLRqhMgzctGJoBoMdWN1+clHyG/lNlu+RsAIB35awOuhco4UtLBYqtpNK1itRVLttXs0CixvmnKS8BqI8C0gc1ml3RovNSVIErKgQou4I8CMc3CuwpA/CN98zFT3yUfiC9g1nlbBy3pTVARPLmXSONDPx2zBEcBJWnm/bAxi+5mFo0ZHsWTyhBvr0KL01p1GCmHUvhNZlWaxSVNlauHSuSN8bTABWZ1SilPKaP0mmabNLXylRn6kHjyk0f8NpxxtIiz3kyTrFqVhSyfrT8VcfamrB98DnlAqvT3O/C5yjPpI558WPtM+eGaz/BdFQcA6pBh8hJv+lrsArXpbHjXhjfKhrQruZk+YephlOS5eeHlgdcsJ3fyzTgqieSB9cx1C4AvsMCXKM0OxI836/jb/8V/Fn/n978G8K+0O/35pwngncUiAaqJ9lbItwC4kqMA1q5mh4Kpu8kehenLrn7vu78oK827dsYzr7rx+Tt99d4bRf0mXfX78khw+lLcG5FrAG/S89gQd7EsY7KOYZqW45gdErKxGUYQ0eqygdkttqEL7DlWyb1xtcTfDI/QmG14At6CBqUVKVlpdXvP87QIefiWvvI8Gzamv72hFZatoxpNAAJ4zga7oae025W66hHeYYoN+S6haw34S5ON2/yWlENa21U3XjrbKAHdyp4X7wrdZShIhZCKkWuChXR6bxrACNxJgEygg0ZBug2ABDJjuGh1oI/05Qfxa0s2rXZeZ2rwUlp0df2l4zaHTQgvvfZ0FiiFXQc5JJx1aR3o7OE4fCIP5KPhFtAhWKYSIozlUSkIeD7I36Z+I28tW8u14UYQTSUCL1YYNTWAZzjipDxyv6Q+/W16SZM85d7UvbcXR+3le/m/UrHxJz/SAocXSYnpmibPi5fP8DZfqfx8qBwRx3CF7IpHpRwqGqo/lg1AfAUdAPgUGn7vH2GB32IAT97dBpeChXAobAkuPqtAxre1q4W+dsbRKWhOtNW+/u1VAdUZ95f5GnhrVz8r6SDSXE2lSsmMC7BkHvkwXZ2v4KrXvaWxSofwG0DRcKW8xeJdL0v4tGh47jO9LhuUaXO1gdcKwfhlgvItH4xTv0vLSMsKL92lt1AmMrP77V/SJIAW69e0DUMiPOtkOj1Asod11VpdR3s9pQCLaG1VLvSSVnO6Cgvuec/z7m4dQxDNaxew72MyC/sdwncBtw5A4tV4LeL1Aa0e4drEbdPtbvOsWfuV6RqetLfL9O0t4fAdwNr8HaGv+gLQW9epZSl1qOJL4H4jR1nqLHNdt7VLGfAf15aIlA9LnQhepqPvonwEb4G3lgrTNE97HvoWVm5dB+bss24XfvK78LhMJmb+BNBqT5lLmgpdfRR5HaaWBVPzvS7LgJfeLCs+76GxVU1C2oszfxWk4ZMaZC/bh88J6/ucdE0lIxgTXw8PvJbylPZgmc2njeLKORa8MlhSg1da94SX76Z7m10lQV91Z1e1jPM6VGC7QT6yEeZwQMpFiiC/FXIHFWSN72ysPisg9mWvmeWfFlJamQjtG4+gmm99rf2XnQ1NsFvzak2aa4jbcNXa3JC3s+61d0DCccQ16ZtUNjB+6wqwWI7ikz5y1IuXNh5pteusJaaFmDTns2YsSX2mhecqCyJoEXUB2DaWME03qXcYxq7wSksUkCQI6RTgb8HbtNBsyKStgnQwxS6/QyvZKHkvwxcJ8FhxNOo25HfavWh3R7FtDYiD/bsBwDDJ7Rvl6hOqZE46a2gTXLT+9KkwoEMQ6HYEgSwN+QiC0m8agC90O5ZcfhMGAomavLF+G9T5DsY4Ng6V0OsYN5Yl4WSvQXc8a7T66ZvwpAXvKFbmt0OJbJvUo39cRSHprn1JQYVGOMI6gas3vL+bhGlCkP2JrnwkXIe0/d2ERzt7N9QN5Gc5etxYy0imJcgydXhu6QXc2ikbCbpGbBNWEKcODJd1j0/QrAC6AHYyJp+lq9IzDcPQJ4quPHP4CEOhiSw6/u9kqIongRl+K3mmYM/K4Zi6d+Z/0tzh2iVuO+NbJ0q3lngpc1MZ5Lc9jZblMB51lMDOmwZ11VCYb7G7FaW3i2o3erVYZNd7KwjYKhGIbJz8p8X6i1wlu7hKmN+4L//+810NsDXI1g1H533+8dOrwFfGC2nw+STJzXBrwC/HXgXD6pnpFCVTBbzhsrHyLocUaBxLLKYFXWeDtTs0OKy2BoCXXVe8FplWjgDuXEFNW9LBeyfBfFaWmtHY+N0GPL22aFxpkdKITZObvKbnPkmTVsJmnsTPEtLgG+1uNDtYhPiOikNLC1r6g16mM1sukifSmL2EpKfmTQEerchUaNJpnuTl0EIBMh5aFus7w1Q0SQM+SfNPJupVOuSvhetbFWcRE96lg+/VXe1K/eG+/KJy0llykhTuK59pcTFaRi2PuIcG8k+S5GXS69i3vSf4b3mlH9ocDnOViPJR0rQnhiRVedS8yfrVgiVRnxnH99aZLoe8uFfZOsST5eeZdNmWtsTxXqA2nlduKnorl79LvqWOLXcJIGWmsaMM9QoUjQst9FJHPDAP8zSK6fB7q4WTCUgDKf6SNnub3C1RX0WQ0iMUdbV7TQvOZ1x9r1PgasEzlO/1/7+4Or4NI8GtkvQawMnQ/xBPBRqP9aFHSiWovMcb/qbX1Q3S36aSjUU5rz213LD7QeMQuFIx8DMBFi8Ir9KytRG3Slcc8FQ4CJb5ZyOUV8bDkjNNLXEt4hw/tuEVjiYo1GBR89zSrymLz6Wj5coC08D6dIFg9kAAoE3VqE0n45LkCoVjGpZT2qXV8EuU8cq8pAuvRS9NpUdQJuAWG+x/aYNmaV/zDjhPq9CxbWkyjhlRKwlG1k8tC+YpiKtMkuf59P9/rpazKrs/66xj6aEM1lmKQj4v7yyrCtN6zBUeeF0tE/UKDvk+n88TrOt6sTxZvpTHt/Jk+pbUoRiqJ+tDsNVccC7gjSzcSOcLThqrcMnHiua8z/flXSrR6lmt3KWzbqN1/EyLZznsxotUItZzxi3xb6uzjX7lXRFULEoE2qsCy8N87v2XhbhYPG+vel0tTLVAFQH6ovty2Pr+yy7Tlw6c7/3doZG2uW+Stt3+7FIq5N5X4b3qXX5nTjfzSJoUbsILVgJrriTwHWGA1GzkaZlqRZMfzSIWAGe9QiAbjVYRyebwBfe5ygJr1YmzFeFWNOZcLw75xhMUnFh802CNx3utpATzzF/6pIswvHcFymyJB2BXAjthBFxBPBsnYQy/Jl0n2rQuTdMeg7QXOtZl8sw8zJN6JFCW1wk4AV6e5JCB9Egf4VJhcefKj1zTXlmsFskA3te+duX9F+Xhy9cvhsdDf53OzTDK1ZflzecFpN4CcMbhn2u301tm+JX1xHPLrBFa1u4XEFcxCtq1bNUugVGiqnv5WedlPnX+5qv3t/Qn1VkO6lLlyn2mzXvTMU6dbpZHZek9YSxX3nOty1zT5TMt/JoP9TvTEtjrZ0kX3vRy0pT0S5wS77a7L9byV9hZ2dkFpc4T5ACXWoBr4dLdFMj66vsvi0qmV/vqme6mMGvN6orAGeptg669zndO4JR8bDTFa5PYHur0DVfTZ9QEPIGTZzcbqI3YRjBfAaz4tEpJSIBz6ILMinUKwBmj2aFh4A3jhNRyscg1ww6fQHn6ivoEjlyVodVHuQRDiXQIBQKThiy7ZeG5YNLFG0YQKhazKZV0XJfveLyWcMblzzH0mzzLYQx+SzOhMq55uVROGnyS6VlGy0e0umcgqElzAr584N7fSy1v43Fvvqaflp9xMnnrzyEehysKj3W+z9/SglfZ1O8Kvf9+Z/zap/sFUer3+Yr/Uvnx2/J4b++niQKXB3WPJOuYsPXwle6mXPis0+6UoRPuVci6mo63ckUe3Ns+SDzsh/WI12113gx5ZHuhTkwre35VfPMSWK3zHFYh3Jd5kmlXeUmruScfM24dvsjQm7iErX/7l853X0z6VrpSi7fIKTA2SgVIgUjrG18Li8JVO0Ewf6ewvJWWN8JU+dqVxlAaRDYifiucOsP5uhbg2tfvVC4lbvHlnTS+zbpuYNkABdDM7y09Ps+JPZ9RJsuW47b4+p2g5zij6Ts2nNYOv3mY4etJRhurVngCsda3NPE7y4t3dYyAKmgkSBqH2+RrTZN/XA1jfoYQcASbzE+LirgNFZ3lSTJQBm8APBN6c9X6Nv2cyDQ3wibNKA99oYDHlFElZrkSYEhL+tKSE7jSky551pN6yW+jm1flfJZAVj23PFmf/C45lfK6Jl2XvPkLuLoedab5Zffmvenh67y8l4s5iU2elre2SE3G8qWSS5krZdenjFNmw5puyop8v0Gv4QRe36ugtLgdQinb7Bs5OdnrdPO3+eiyjvXkT9JZlgT3rLtyn3m8zeZtnDc+H2YZa9pyxyz3KTNVXjrLa9utf33tkPXq+pV2CoKgkWOECIyAohWTQwgIjM/eWIcIRjYQLSvilm4qjdQwIJphMw2e67kt8gmgJeApxL5L4fMd4Mc1t7CLBUbyPTe1cCq0JlZ+KtRaUYKYHsBtCDCCH2FsLM7CUwCfO2lIzlmOpJX8loKkRAjYXQGM9M3CXYOisMALfSboahkBaO7EpkDUpfs9GMSWeLnTkELJE3lmOQ2PKRuNtXFt4NBGOg5FSH82WouBs3wbrPxcZkbShjchaXYVTb3U0TI1AJBdy9U/pTFvacOuXDHKxis+LU+BSD7IX+hNC9hyce/ij3It69q1DZPeqrzKgePkxkF1hOuUtTA75O+qCVdxuMLB9LcOEwFk8ivHgvGqDXnh+HnS5b30QPuKfC1TmYylHCpC0nXYCbTM5/kOfhUJkUulrn2mUjEtfVltpNfCptz8ti7dPOS9yjMn3SEi0+JKCfKPxFKuc87DLAjmOntBd8Mz69PzVCyL7Mrw/hG29sqLys0yuiLJnprtI5UsdJR2U8rvc+8tc67BJ0kVSCl3KX/WcSXrOm+Tn9yUoThlt+Kt6UKj6arszSvzgeZsM67gqXxKyo10b6NTkr7yrgZL/3TZaNTyChd/aWmncBDW8AqR4RAeJbJMliHy/LbLn/EqQKitES3HtIp5l2m8ec4zbou1QZgEXb0AXGWIS0DNiD7Dpyvva+CzwSUQ8CxBy3fkm88Ja4PIJYD8yq7/zll9Ld12aVSZh42/XB22EQL8vVyucmWKy/scGy7LGQtQbZsFAFwNkMAHOLk6pCwZg4/pCFiTzU0qnARL4lHONl3wtH6r8po/2WQGDmnlcIc8QiSlNde5W5b6uYAC/b6zTE4qejXumrCOnef4Oe8Lg1SgvMshoWWCsnRkfUkqV3sZhrUe6snLUgS5aXjBtdRnKnE5LR28lMd6adNblKRVa97ym4z0ec9zf5uOYRPcSg7pzSPvDYAvQ3wYE9WQRa385L2besoa8VJ+OVYrJuU7wZKkTNP4CzevwR+XWLp5y2EU6XHuIEGSOGm1y2+eKSP2dKTT58q+4Fm3gTRsiFeXR2962YagtR6azDAWKYuVJU9X2oV0Gs60imzd5NEbn3wp9yWMoA6txMs6zje329Gibo9TeAQABUHRyIaDDChM3peGVMIl2FX3+Z57rb+6W2jjyQbEfQqYnnRrsUpP3HyfwlY50+NthscLCjkpxTOg5I3fIv3irGT4TovKxpBDEIbn3vg3Us53Tg7WtAvMCr60S4NAXo+1Q1iCYJaZd648sSvsmPnCJZc5Rkz8zLeAhHlld5xwdYOqy5Z58N8GidJrLZt2PSxT7sswTdIkmJsi6WrpJliBso6LC4TmJ13pTT/JLPw0jaQbJy31MIHP6nq56QWufr+XIF3HkYc1OCU48zvzFelVbABejqfXgG1ZiZvDBebFNZUncW7SJb1vlLGO58k7n1W/De/rm954uWwOX7bml8bZApCbgnh676lHkrIsKjUqM2nLJZ3mw58gWg/r5JAYea5U0NNZLqXV2CiK33JXtBDGcLyUlEzL9HvyTaubMKXOS/opmJWzPLarbFvSUP1+U+YbLuVBWavqs/a6UqNebWPwmUBZf91ubuFPOin/zTi33RWJ/oo7G1yOtyo01bMUOLvJlcDp6kao0HhfA0IROBoycbT2cuy4FlgbNunaGFL4aRg2hhxfzcZQ0q6FTqjW6tELFgnE+Byiyef+pnHhs7vslTRpcdl4ytprGobPEuxI2/DZ4m2YKgAfZqZZPn1dJstX+3xmOrjcsu04MmEErV27+ebcjbL9uoCULq3XG2nXLq0w0rM8lj/zMA60yCuvhZcViAlOPBMzk7eUqx6mqPn2hs+CBvGgOIGhzreuI/NyDNf067IKXtlb4LnPjF8rkZwLoLyOl5tTgrdKi3QtRy5JtAfwxuIsdKW3zpP/Aluh0zSlWVq9Fk6RJT7Lms9KuYvCeJuWV2krFr91Yt0or94XOcqNMYSx7LkqBzlIDhjPsuGTEsKZqeEyHnKfisv8AHGHhup06/JY315Lmah3aHLC13rM4S3KJq+UN+XFdM3Lsuj8rZfn+pty4e/aveFDFU5C396/dYWnJWz+rq4Zlvy9Ztn00Habnc3+K+9qIVFwawtaAUlLvBKGWkjqBljf+14h8V7rtixzU7gySKaZgMu9jTyFzzZEmro6rRRy88Un4Kev4xW/azhWCqDQTQZZeEbDInqOeUqvQGoOJlNZRQ6TeAZF6d4WMLDra/e0blTm6fXLDUvaeJsNIbvteBuwY/3zDRYbabscb4ZFbrrZWCyP/7jmH1fTlD+5dA+qBWIVgfTl+npoEVBqXgiqAotWv7sK8xwW+cVr05GP8i/rRs99WoTc24C991ndeFWqOaF6gx6dCk8ATtqoN15mHlnvxocGeWeOWR/Eyck9fPlNehWoyUO9eWu5J+/4XYahiqvL5zXvvVa0GEb6TLMo7nIv1aaZSxp5kkqTdw5f5Zr1DAtf8HkUMjSTaUnH9AU0QRpewhSeFrpyhQfvC2BHruvvd3q5IqjQUpePG9JQfhzrlp66FyKfcpMPEeR71in3GVeZhK/y3nzq+sg6Mn9+Z53ikg7KmG2IevDKowz3ixwpvElHV29QMj0VtN689Bpnt9kVDt8Gp8Ao7JVQZOVznw2tEpgEDwStBoA3Aoiw+t6wGTqFk8brWHYKrckXsHBNcb25pHZF4LXqaDJV2r/IORmYE3v6DJatq1hpgKnp5Fh70iX4F3okwGLcpFvBTuH2ufTgE+iqXof3OVRiAzctEnBnX2lsAIcgR3ytb4HZxpxjjzfIr/lS8yaBqCp78oprreyy651pk7eAnu+T+uRhjrtCdwJIVS5fey2bizo5HiwNNmCtasiuAhWvlV5vVNEl+JgALoeTLJc0UmZplNb6WbGyCUcEQVHLvO3Je/LQChYQuUibdGqhqjwlIie94ecXeaEFz3t+Wz6vPk/QTXkxKs8yT4BNZUnqej9a4Pr42XaVitR7r9ZDDk+5KQkazX+5dg3+KhVR9vx4XoZQKpCEVmop68aeo3WWskBa0uxzy0PApD3BErlIebUc1rs0S2+6Gpxlfqk7y1WXXef70i5Kmb3WhlN9X7etX+TqcPqb8W86n+v5r3pyO90v5+JXyFnHyG16d+OukNm1RUcIFU2bboKGMmLjIkINAuW+bPHNTUA2RiwhLaMFcGPDQ8bxAqrdT6xX4ur9uoy7DHfE8Qs2+jzjRJmzYXHvVe9ZHEWmBRWBVMsJ4ZVGLSLjELF8SaZNIwOALJBxMaOwSaLX7OQ5yZ5dwgvia9nawGwI0EdYh2Ry5QTP/e1XZeaWB+/Iq+l0SaPvIVP2CFJE7BkAGjIHYLOnYNqu2DC8935oYcc7mlr0QJn+qhH9DQqOP/P0IwRzyjYFnBYwTBBXSUwBqVljE3P8knJu2q6UaMQSfi7g64r4S6/QP8cvrClIUim5qka2JDt5l6ciWiZ4N6WGDx8/jFZvAFgJYIJeB9+GHmi2l1PxIctGfIFqDqhN5ouYC2TWX+Xlmfz2QxYeCTaH9hn3S1iyBdyXPPNwAut4i0XseTa+0ysHhveqZZ1DFNBYW9W5yoa4ypoA7bCV5ZzLM6p7ife5DugU4YgLsPJ+jdduXjeRYQ8XIW/rbImgy7M1ZcV2hfd+gIL6p462PNuSedMPm+Ctz2a7S+IuI+Qe+fKslx1pbZFdV9hoWOT5MRoX0K9itx1ke8HnXAI0p2JT4asc8XmKI4FcyWP9dOG313rojNxyYja958vwm+RTsdoEiU5xVRjQhEzkMTPkQeWnIsqhtVvsKrH4qjvBiTqvBAJRLJZQvkL6fOcLXHbdaVB2o98KZgH3GkzrzTFaTvPlIhaLakySJLQOBdWycURBLw3chpVWE2kJFEVAtdwQwqSJZkcYN2jkJg1rRu8SBOLp05qCEOOriLI8BHlTFlsTTqvKxuMSujxPBOuV2BS19Br83aXBtl3XiyWbG2pI23euwS7HgNqQ5FTZjNMiDgQk0Ji+tHSI71X6y1i9PJNH5mU5AAHKLuBlOPlJfM9eGY5GuXa7WJIAIfzLzTyEK3UAuKgQDEN6LtGzay8AukxS6/nmsJHgkcMd1di9IP6D3/6taPa6FQArAwWEgILoQkyXyvEgLX/LO0vrtdQNHnBw8s8VOmu8Y/+5jBHvuTJ1mUxbGlxKKThrl5e6Bugplxb0QnmA/qynqv5zPbvM8x/PrNBc9pj30irANVDMregDsl1ob0FTE8XVAkjbvPfTYh7U1ZXf8gIaPPRrTpEWraIA5ojkSqsdL03Sm2vltZItd00Dadeg6pusWNLMc0gog/f6slqllKWsWFJJUYeE86ltpe5tpSXPcwPXm4d0yWkTwGf++UQHL6FD/lShCju4o4RJW9akNGX6vrm97i1Hb4FLkUMmStdMwUIgK1cakO8JkGBpwCI4CSgZpzRgu39vBJNAgr1xDG041xWnhcFj43uQVoI+4WtwreN7rbuXNSjlMATxpM5rPbknMAoYNWCl1YYAJ6jSGrTSsottXJ5n19rGlk94t0LJAESgXjbERq6fJjX4YNnqMkrXWoVEGBt5aejFZfccemowTiUFBYQunvy1GBeAxsShAHoTtLo36TvuXU+wSZYN0YbMr3LV886jAgzg+HlerS/uE+y5upNSyzWHE/ALaSGKa50T9Enn//Z//b/E66vztHKzF2N5oEPwHsCGHqR1tEQtUyrgsnmlfMLM3oh1CXDi5YBeqvSeyKc1mIdKyQ+pJK73qYzkK3/KkeW5OWRQn9SnUlAWKFzWQSYC4e6AFZC7hOryrEtvq1OBdnMFvzwPm+cdonb1aPM2Ydp0WZrQo4S0YGSLMjfp2Tgw5bPs2VFL7Q6KC49OoE4ss2HLSYgdCOvSC+oh0x2e25dDxacl7YmJnvboyYNOekt3yiFxVJoaNbaVXO1EHTj8VIZ1UOykIz/K9a0X6LNN6LnP9kDeylw9TFO75KNtjTSLM4Xb7d5K1VfelcoWSLQQtKIElNorHAqaznZUQJLwggReq1enYNUTKWmNIVBamaaZQkkDtDvvrjUFOMEXocyxcQS85P02X+lRaEVIrRktGQ/tX+oBKX2x6ghnHglGha5sIFwFTq3SjGt4GlqCGvclreoZ9CU9KIlsNNznqhZApDSgt0CetPnshk9gtTGSv1DgpJdDAaoIadDqzDFz/AzwnmxQXOSflirxTVv+eZ/j01wJmvwSuAUvAV3Q3m6dKMxS+4JrGVLKYPyfd9ChzyWWJGBeEJl0Zg+E/OzV5PGtVTqeL0MGpRfBk5tAI38zPr+l2WuOtzsWzu8UAbyXHBsmjQQdeUbZa3DxnWBmmqZn+vqa/+ZTNgMR1zIRNy12740igKE0cqxYpcFDh7PM2PjyOOsqKeGxhJXbXHY4ANB7S0B+tsSvoj1fRhNl4RHAOdZuj8Cx85QNnnPv/Mea537mDgqhn6t1xDOlz96mYZGWrGvlRlpqpSUt/p81Jk8kyOZE+SlIkZmq7Mbxtz5/W36utYznUtfkN6ne8JluZWzI51ypY/q32CHjcuOr7fyk2v/hf/NfYnEhgDT2rWN/WDOKTA554NYIZApKJUhyJUG6EiQf8Cq9TiDSulWoymQh4ITE5vpc7xEux8gFb52AYjqm6YoAw5un4OlzQWLX7ZRdbzxP+c+8iU+DtSHYnEtyACx/HRqroGZjybM9JI7GoBeA3ezjkAhFJmaxKtOCFiB5b2Gk3yv/0sJUAWV2/OaS+SbQEr7eai0IUMDYaQ3ytwKsVRCCZVrz8NazwQvFDtsQFlrMt04jywwvXNomj+S7jVJi5ZW1kisryCetWnhtuQS3XAvtGJJRfEaaCT7kLc9UrAlwlEWL2qtKyzM9fL+YzwHUDnXoEI9DOKWe5KM86DbL8IJ1k6sfyFPyZJW55ioN0+W+zVUelwnTovx0gq+WdvI3f1MO0iODBEddrmCCJ1mb5JFKknt5X7LgXjCG5m6rSzwUMspoRRoSZJgc6qGshtU7xOIZ22X1jzws5bAXssK8lpcSXqgq/yurSTW0SmeuCspAxToWYNNxVX7XSwCe3pzrs3MoiXCWPesK2S1yRzq2C5x0pqvDVTxKfvkn7aRtMN/YAzKOcvc2KrTxdttSScAzyjml9/S7//Dvx9/8u/9xFer2udsF4IDAiu6hrcgJEbuPOgVINqSVyGstXp2NWGcDUKAUytoJBAm+3Dumm7PkKgVBhAYkqC8RNhuw6QtA5uESujwMn3jZsMxT4dRSpEE4pm5Y00/g410e/s+fE0lOltrwfdflt20rhzKAnxw+IB0tJC1+6RVMOzxL+vE5EWVahiftLCM0e/a3m0gE4OxZENZwumzEhM311JQlx3LJ2CVqfjjBnoVjvI63m5blyrF30nZ8Oa1q2cOVhIrVxFXgy+Ek7m2qbfgoaC/hAS9yjJzCltUX/FbJyWP56xCClqllLxqKfJJ+laTlLbTXV4Er6wk/BcA3Pcf/ASOASF5arlTGxvc3Ppdjyg/T5q8GyVTwpOnKGcenVU4qEPkmP/XWrwDuVd5lPPkAiO4cvoAvRb4oO3nUAC69frRAZSsvPVRMxSONSuWG+AuiyU9zSZrMxX/c9yw78rOm/rvdXtIoXyyDwpI9C8J5tGwe1aDcmSf5QwBUNbP8zoNQwXF5fUVGzeiNhhm2Q5rr5S6efvJZjM8vc6jHjUXyfEU9zBeLLIOTkqaT5ae+kk7ztwyUS8ej8rzclGd4v3cJURWXfVbi+syPZeQAI3yZCOD/6D+P3/v9/yTD3UZ3KwD89Gflm5h9rKQVcqCdpaBuGwVAfaIQJVgiLDnDrlAjNIKXVoVCZIOzIaTA4dJiohHYMAyfACJ4G1aBJjW7nkhfXrOhAJTdLekk8NENxeLWWjX+gotgKLBqWRMzRbjlwKR5CVr8Zfef+KPeMAHX5YDl/I1GWvC0nBz/lgbpzobAP4+qLauAIYn42c3n2twSN41C6SMP0tGCE7ZshDY4JxU7TnwCJnazd02sUwC8wW+KDB0WYQOPClDJA5WVV4E+x31JK8EsGzYWvee0UDbf2YV3mEDcyCbby5vkZwIf19yNB4FaiFaRY9M53EEZcqJY2vlPUJafPm91utEXZAC18Xgc7f292A0GsRoIRgA66Q7kHXGWsxkA6PchKT/55EqdBBhSlef8CZxkkoomd2pCh3MLdbc/nxN3PZunAlNUlCllST44qZ2KhN+CXltAt85RHGsUgRHyU2VmtCJP4sxn07TwR4f7saFuTSN7jikHhHXMH7479i/Ynz1/kfMox0dHxZombWXWeH7/cjmdxtnZqzg4Poxer1/qjqwhI2W86zk4y1m8eP5pzKbjOD65E/v4LcogugPC9OPn//qP4o//2b/MeQRKnOkv4UsZMqNsyrl8510ZYklWZfmUu6wfeQxNKj5rW/7yM+vWyVzDF3Av7xyHz9U3FYBf0xP4vf/iP4+/9Qf/a1O+le7WAPj/WQDXMkEY3KauaPkJrHrcV5cgzp/iVgtPgrrCVt17vfnchuQ1u9o2YBpApoVw+iECLaGyGqNYeIJVL1wZscFi2cXhnYPYGw6yESeGJhCVbr2qRYByF5zndnRoiHW3VcuzBdiYHslWjYE8VTZdgQQFIojbuAkraNLk8zNWWnZFgdAdF4x6e2ZMfF4KzuQ96PvRY2gmjL7Xg0ZBBT8wL9KeEc6lcYUOLP/VAivadBoxnUxpcigM6JXbLlmzIcpY8+5hyXV6HXocUxQk+QGqWm4OCfjBiGafMnOvtbhZYoHnUEYBK9NXa5QVNsViV/nlO9JIC5J3Kh4/kzaC3lc//3l89uln8eiDD+PBBx+kFWvYPmC6nE7i808+idlkEu++8yhGwz0AkLzhcw4fUDY/7zUZT6Lrx6A7RXFoKOaQhAAkTXjlQUWxxRIdUSZlQv4pI8UVnhp8OrmOq+uLuHvvJPln78FlpvJgM1+jeABMZOiTj34eo4P9OHlwF4CktwTf2tAxg9/WbT3U1OGZnyf7/Mc/5b4bx8fHsVmsctJzNV9Eq9+JBWV4+fxZ9AfdePT+uwn8Tl8KymB+Ivl2t4qPf/6TmF2cx4fffD+O7hzGjnpcNruxpq6Hw6M4/fHH8a/+u/9XGWOnTBodLhW196qYKEqoqZyI1XKngFkf9l5sB6WFKeG+KgBuj8rH2c7ge/IUl7+5uuKmtsAt0xUK7vf+0d//GsCr+6+sO/3pJ/Hf/G//qxwDd7JIALfB5CFNNgGEXicwKFwFOvlN40N6qganFVUsyNr7u36WwwY0JH+nxWgYgRLRy+EGJFPhVVhdpz3dLKN9MIjf/Gu/lQ3k+vo6x1P7/b6EpCXuhI5Wmut07Uo7bAB0pAXTohEbTusw86DhCIQ5vIJVp8WfliktSQUCYYDQNpWAluAC0GsD0iBdrAFTkDdByjBbLPorGu+aHsro6JAGOyIHAB8aSCjWr85i/vI0BneOorW3B5j0AVIsc6xolcDL09N48eJFPHr8CBC5k+V23XXyMxtuuRjm2aefxt27d+PJN97PN6m0BHDavIdQvSYth1oO9vez7DuX85GOZ5sIGs+ePYvPnn4eLQDpvfffj73B0D56XJ5fINyNeHj/cZy/fB7/6l/88xiNRvGdH/4qluddgjRSGY4n4/jjH/9RnJ+fx6N3HsZjQHI0omcDHwVul0+STZxC6+XFRdx/+DD6KlzozLF56NkjvEpVK9yhidevXsGzYaavQs/xaCIoH4LdFoXkkMurVy/B5yU8go/WZZM6JfyC98vxPEbtXkwur+L09Hm88+QJFrbKvBPdIWCLTDUA5Kx7lLYW+wYDZQlAr1AMewcHqfhTWVPnZ8+ex+zyEiV0lXm++8H71N9eXHO/6/Zjb+84LXCV68ef/CwuX7+Kbz3+Rtw5OhBZYyk/+qMIen3tdj9e/eyz+MN/+s8iJvMEayco7fklgFuH0OWEqqBruVWuOfFJJmXSGDmknih2WuAqU61u07INpZLG2Y5qZ+/Rte8J4JRrTI/ld/8BAP73/ldViNvnWv81rrr/yrrp2UX8j//4/x4tgEslr3ip3bWgdAqJAqMvtsHb3zcF6SZg14JVW1e10NXvHHbJbqRjkPw5WcUlnUMn080imkNA57sfxPBoL6aLCe/TPqEhkx7dWI/M1ArWIhWwRv1BXI8v4yc/+wnd8Fb09gYoHBtEGjjkS/ztKp599mn8yR/9u+jRwLsAvV9xscE4DLACYM5OX8UzQM/ya9m10BS78SzagFETy/GzH/84Pv3xTwDzdRwAVi2sHbvl2+kix3w//bd/FNeffR5HgLcfmz1/8TJm55fRh7mXAN2P/+0fRo9GeffwEPBA2QAgWoZb8m6rRPDPPvoofvJv/jD2AL77dPVVTmNA9OVnn9FL2MURQHz+7EX80b/8n1LpPDg4itmr8zhDGQ8IO2x14qOf/CR+jrUJHMRDuvh3iNOlYZ9+9Gk8//HPqHjKBL0//skfRXfUie/96PsJvj//yc/i5afP4vrsLP7kT/4oreB3n7wTT95/B8sUi15Qg5cu//TohNenL+M1gHZ8fBCj/SH1LMpgbWIBT8fXuTTR4ZLFbBpnr05jhXI8OLBXU+rdtAQx4y3omSzxlxdnOTdx/+5JNTyDvuBPBa5YGu4aJXQJjcfHh2lRW5fdQY86px6X8xhgCGwns7h++jK2V5NYnp7HDFnf2x9Rjn4OownIyvrV2XlcUE8OQ9wjzyOUhmAIUQAjHFxsY3JxHbOrawR0EU8ePYr9vYNYzGcpYx5r26ZH0UIGWyia6dllvPj4s1RGKrKci7BtQLxK2LZgm7AnZP4aRjmnQFita34mf3QJ3l71xM9J1RttSWdaulwuaw48d6PXN3/tR/HhD3+Q726juyUAfhn/4h//t9GmcWvVljOZESqE4aaQpNDwp0AqTPWzGri9rwWrvq+dzwRzrW+v6RRULlqK5qu1q/U4X80TwFvDHqDxBEutE2vArQHoL+fTHE5RXml72chzvJS8Judn8RKL0yZycHiQIL4iLQwzLBKHGeY0qEU8//QT0psCDnexrEaxFpC0fEj/+SefxgUWopNkoz2sKSyj2cvXcQ7oNWisFwDwCxTAowf34r2H96OD0jv99PN4SbwBjbiBVTzGcnzw4CTuEmY6mcTnH38CcAMOgN2rZ0+jD+Hf/tYHMQBwNuSNmRrXKICzz5/GAitw+vosXn/2NO7Rxf/wgw9QEsNYjcc8+zwmL1/FyF15cO7ZRx/nRO03HjxKEH/xs49i8vmL2MdifP0aK//583j46D55fUhaRwD/FmWzjmvSWGAtD0lHkO702vHdH32H3gSK8noS589fxvjyImbzCUA7jO9855v0Fu7Db+vPPZXICeD3CponF5exns3i+HA/gc8vx2eZqNOePS7KdkEvYQaQnwPem8U8TlBcOUELv7vwIgEafwmIXr16HXPKuiP9AxQgfaSsGz+0nXJDPWvFT66uYg44D5CNY3poHa1t5QmZ1XrX6u4hXItL8oUPC4B3By3KRZN6dWhrQ96O4S+USXLq7x3GHj2i7mgf672fwyFr6rS57aFQJiijFdi9gSdHZRgJBZayiHXQcgiFsGOUuOe5r1D4T3/+Cb01ekT24qiv7GHhc4kk+dur8Es+XgXuMnSC47cNTIVms0jPMziVfxnIh6VZFsd7o+1apsEL0logE9/8tV+Nb91iAL8dQyg/+TgnMXtYmG50aTRK19PxtBp4U4AQvrQmtGr9jZc73ut1TlTmJKL3eJ/XgK6rh09csSGMmx5yn/fmYxdyCUjM8Xce3Yu/+bt/M4b9biymkwLA5E1ib7rprsC4up4D7MvcgKLqObl3Ny302W6ZjWxGt3kOMDUAL4da9nv9ODo6xEIfxgZ0P59eh+d87/dGWLWn2St4cP8+FlUvngE6z378CeC9jLuAofOZDRTD/ccPssu6hq6XAOLV5RiL3mGBfvT3e3Fw74BytWJGg75AAYxfXVLADT3sXjx+793ojAbZzXe8eErcs589jWtARjZpjd67dy/uE25uTwMl0adkp59hFQNwDv0093o5/HDv5AT+DHLp30tAf4aVOdjfj22/HYfwb3T3mEZNFx6FaBfc3YpTegMvSQsTNA6HB3Hy3sPYHndiTo+ivSLtZTMne63/AZaqALWE9/bfHRPO8Xzinp2ekWYD8D6OHuXhLXUIfECffSXlZQbAv/z8eU4GmtYeoOx4/tzeHvQ7jOIqE+dITgH68dU4x8bv3DnG2u7GbDaurFKt11b5sIbDRCvKAk/6xNfmbGGBKwu5VhwaHR7yIDDnBq4urnK4TqU82D/IIwfmWs2E0+qdTac5Odvv7KGMFjk80ukhSdaNx8u2e9CxQqAdf9+i1Bsx7DXi8cEgHt47wZKgBzUcxSU8eXWFYXDyKJZn1/Ev/rv/Z6xRMgK4BorDg/YWHUqnULnqyf6EPVFXEeVGNtsK/MsGRFlshzYynvizPPYPQanbVu39vcllhOscFrpebeNv/cO/H3/n978eA/9Ku5c/+agAONbCRms1sJwQcrtjdfFrAUkroWpQ3BSQVqz459kh9aqInGQxDG4BGOc2dATYL9AolK4xLtupAXzSMS+/USlwOAbopor7D+7E3/idvxp7g1GO6S0uX8RrLNne/mHcefdhXNC1dxhhs6Qh05299+Qx1tMgQTrPhwZsnah8huX68unzGNBIBed7gJpgotIw/zmN3Imkg4NjGpkrFSg/fzbWiwu61qevcuLv4ARQofvtBqCgEQsIriu+BKRmWFxaUkdYZ60R3fi+4O0E5DaXRWot7pabGGHdOZnmjtJcyWFjJcwcEL/C+hYA72B5H2KletbGzFUF0CEnW2S7up7GGGu2TR4nWLw600rrFL/knQDRF8TpPSwScFTIPM0wxfKbj6exht8Oq6x25bwVu/eOVbeb9Ay0TrVMtSABW4eCjLvWcqb+BETLJqg4RrtuF3nJidH8M7ttrGZFgTpZO6In4c5MVXuD34K8v5Uth1KmWPLrueune1k/PncCNlciIRPyYTIFEMlv0BskT8gu6XGlES+4hwbCQV0ZOsMaXq8ARhfeEFaQt/5ccbKqVrW4LluI3G7JA9nZWTc7bWaH6OjhITdO9m5A4ZT7FjzdLuLXv/EgfvV734JflMe6Ip9r6D+5/ygmz17Hv/4n/wMAPkepkAfA7VAWt1ku5ctehwZHLi+t6fYdgXKTU/lHmHyd/M8VKbzL1/xnnNwwxDstduetbE/Kypiy/N4//M/i7/ynv28Kt9LdDgD/6c/j/1gBeC63Qli1YGxqtbvJBu8VntrVwO4KASUuV0pwVTBtGnOtPx4I4AKrDc+AWkCCmAJYPk21zA03Hhe7Wc+xLg/jP/wbfw0LcxRXZ1fx+rM/jbOnp/HoGx/G6MlDMiAVgGivcxRNAGva3cWENLaLVbSxQNareU5GasHaMPdHWH+A53y1iGuAzg8ZCBAql1zl0aHbDO3S6XIy4zjxtc87x9tVMNfzWa5u2MOCFxEcn3SzjaDocaSGn/uFG4BwMZtjuU1zJYhrjl2y5wTxFGB3LXuuBAG4kjfQYCsV6LRKHSaY4e1ue4aGim3gkj94s5wvwgNsm4BmfdYJ1QXYoFQq/rtKZAkwZXmI1yUdu/s2+LRmee7WcZ/X291VYu5KzeV/hFnDR3nnckRVgKtA5nTRCKEQZC3mkJj1RxlyByH35m9ZrGO3oZtPfjYO+uxdSINAqlVa98gEJpNtCVe88HmWBz7m8ELSS3noKWkYCOiC/hqahEGzc/ikrDpyF6yHB9jT6+KpF3iRdCFzm6YcIzvkPA+BEqTlKxarPbxuzxU6ZcLZHcOdZqm3svLGiVLayGYW339wEL/63Q9jn96OS11n8GtOPkcPHsf5R0/jD/8f/zy2k0WsoMkNcmXrPnTSBgRueWjdWx75lgzwf57xL+vOgmW74c+9GW0S8L1lzDanRzaTh4TNT+0RTgCfImN/8x/+QfztP/gawL/S7s8FcIRJAcpbJQsnW4qgAd40LGfQaaF0t21YNhaElHujLdOaKY0LGU7BzT8ag0K42JTjQMvKEgSVRiv43r17GH/5L/16Nq7x1SRefvzz6CCh3/zeD+MzutbjxTSObOB0G84AyvPlLPMCIehibwFALeB1HNBtHmHRjejmJjgu5nF5dRl9uvVad3U5pgCxRlmn5WFWpksjhtyRa4GBCS31CXEdQhru090G0NcoAHnTd6UKZfYTXZ5k5+l+llW+qEQcMqL1ZRnlnUpDgBKQpFEAyzBkmOu0oSffka88Ucm5QqNDvQjEC5d4EtZJOBJKAHZCsblQZRIO4BFwErAJJ8BYJwJFrs23GgAIYufvPLSLPxWCQKtGyA0lmQe0Wq+E3ey0FoEfEk2wpixahCpvFQPBs97Le1LcIlMAuGFM7NGjR5nP0+fPM+3c7cmfLvcJkK/K0Phuzsl145LDc1ccGZ5f4YqfOcrUMhehMr9MJtOVOQ71pNLoaF27E3UNX7So8dArZjbocVlHWuqdfpffAiMKzXF0AvhpNntlW+pThSiftcDhbvzg3kH8yre+Qc+ukUtdPZHxaragp3Y/Lj5+Fv/2n/yz2ADgfn5PY8U9ANZDkptdB+umlDV7rRZU8qtnWRf8lh9peSdvLF7FW97VK7hymAlfes2S2Mze13/0D/5e/N7XQyhfbffyZ2UIpQtA5W5FLRMbcPVeJxsUKq0FrzVb/K3wuW3ej8raUNMy4JnOxpwwhHAVS8Pmp5ABFghjHpRPY9HS9MQ+QcDGtFzN4uTeYfz6r/8w9vYPAdthPP/ks+g1+nHvyQfxT//dv4l//cd/HF3X8CKobkByTFlwNROMEjupAI9mOo9oMP4Jbl1ochNNv0+jS9DQsivpOHxDAQFV0iGe4WxoggsFyCEPS64FDRd4bn6R65/fdPVp8GsUTbtXzghx84aWp6stHMfX2pY2rXcYk/yEcTkWnIn5zmc418Pncjdc7uxUOUmY68CJk4BCWKoshwIas9LoLWfS5i/C5Fpo07AcuKJci1UpGf62fgSK7JVwlT9rGOkmKHdoareudvQuyFcFVIY3XEEisDqJaBrSLo8AFWjNI1nlBWVQUUmHvBhPJpl/6Q2oCKDLoqtUSMNhH3mfVwGX+7SGietOUYen7KXs4G0Dpa2iqmUy42E1d5rUCbK1XE1zDkAQJztAHFodX0HGB8N9rgIg5Dj8AM9WWO8qnbIySgtY3mFUyGp3KhOutZnH94/346/+5q/GDsPBuZY7J3fhF7xA4V9/+jL+zT/5HyoLHJkgnlCbAG4V2MOg/FkP+fMtgNdtLYdRcKXmkGVoTLnJn/K5Au8SLNMXwLXcm6tdzEjzd//hf4oF/ndLgFvobgWAn/68TGJ2sC6xOwqAY2UJEDpZoC8AXN3b4BUwBYkwaekRq7a+bYQ2yDxrAqHS+knoqCZocvIIABC8FVTHCH2vdeTffDmJk/tH8Tf+w9+Jk5N7NDAUwRzAmEeM1834p3/y7+Lf/vjHMSRsdrE1JU0XkJA+adICK5YjDYV0nSDNSSJAy8k3QcUylDKZOSUQLPA5HMBfhuddKoAqXRtOrinnvYCSoM6LXJYmeAFmQHk+b2PVCX5a0NjX0besDifQyDz5cLNwSR7pJ6+54X02ZG6T3z72HT4bPt30NYrW7eaGTZUEvRKm7mqI2ZTT403dbCTeOEHoGdeChXmlhQka5Y4/QDHzNGvLp0LhbzjopVKyB1B2sbq+fg2AzwxIZvScAC2Pky2yUM5Hqa1wnb2D1q4H8HgEgHnvcrMPsStaCmCm5Z0xpMOhE98L9O567GV6hpMfOjdBWc/S3dXgIL4GhGFMVy9dnsduL2OxgGbQz/ha2GnGkqog3m5Tfu4ttXWtsnNoqsqKn9RzChdWOJWRm5RgRxMA//bhfvyN3/oNrN1VvHzxLI7u3I3h4XFuIrr4+dP4w3/6z2M7pZeGTDiEooTbLpQlGkDKjspM9+8D8BRtSLP+tcblfYaByJsA3qSMOSQpgMOeCTz4vX/0B7faAq+q8fY4BeeNV+DxNlAbRe3yXXWf1hNei82m63hdegAsvwzOswIKxlPISno2ltzcwMMETN7nssVMFAEkjWzEWEtufpgC9jsbD5bnxt2Mro4YDWIh8HfJhauAUdMl1ollCnNOFNJQWgDaYH8vDo6Oo5vj2tBBDFc3OD7t0E35oAPPSA9TLdp0jTuunDikF7B/EO0BKgMLq8ez3mAUnd6AOE0Am3L4cQTysXF1AfMejb8H7W2ArwWgirB2iz2HxU04ruTQSjW8yoFX+VvlUBqxBx4J+9DjO8ri8EqOoa6xAldcsbS8tunOuIu0iTXqKHXfLfjbJSb8FBClZ4VC3NCraTXW0dGq5l0DqxR4xztH4Rkd8Hjjdnm4AlAvpq9jPT2P1dVpLM5fxObiVTSu0aDXgOUFPYnpLvqrZnR51CX/7gbA3VD3dIf0HRRtmzw289cxu3wa86vn5D2N9m4MrePoxST6u2n0Y5bXzuaK8NfEu6ZMl7Ej/9X1i1hPTqHhRcwvnsZ6fIp1eRHdnXEn5DuJHmXsrUkD7d6njF3K2l5eUaxXANkF+SxIc4lfh2tWGgBuG00nj5Jf+AZ15LG5SFZ6rV2XpirBgq1zAQKoRwt4bw9VWZ3O4AOy49JCNzXZC+nR87K3ZbuwpdhelOdsS5VPZaecZb2TL7997u8/48kzDSOEwKvPameayofvVGJ5gBzKIHuMVfzb7G4NgKvhE4AFMwEbTe4GjPSI6huvUONL998uMoKide14MYnYvdZ7wBTihuyXMWkn7HICi/CC8XSFNU2+Dg8IsKZrw5EOwd0/87Ab6wTeeDmN2YJG2XRWX8sd+WyUYYul49IKrRNa9nMdSsBLk2OZbupw6GJDl3s5GefEolZoK61YMsQ7FbjeuK7XMellbjpxHD4HkrKLLkRvKDvgTLQWdG0Bp5Vb3elC7wjbdLWN4EBefWjqusnj8jJWr18DfFexOj+L69PnsRpfxmJ8EfPJBdY41iHWXGM7T/DUN3aA/Rb+LK9jNXed9RV0X6RfA1ggGNyx50I4ALgBQHuyTKcJn9vUUZ7KVVZZuPpt29DKbhOXxq9FSf10Aa82Ssqvt7i71NU0dut951I8e0ezxSJ7FWndOjnMe7KJ5hIZ2LYBXCzYDfVaXbvbDr6bw1zdJtb/rku6DQC0yTPeq5AAPpcytpEDz9Puo5R70CKYDrjvo5zVnU0tcesI+ty4NMDsdev8AEjd7wxivzuIO6ODXGLaRHN1e6SBd6163zFpnltX5jHsubIIJdPaRg9L2I8/jFrdGCKTB1jLeyjqETI/hL4+PBqgEPsIpx+0kO6evRf5hBy4QsWJanswaG4sbGR/sY4RAN4f7QPC8FmRoUYcvtMISRChvI5R2/tC+BJ4qSXkyjbisE0ZBkpFjs8hIb1tofIq9wRwk6OevPO5RottV18Dtvc+z3Z6i93tAfA3vggCcs//CkcBUiSDexnifRHG9EbmXW604PcKAMuzkvnzpUMnZZwYyEGyZwDblC5tbimGu8CuKabTUncDhhamVk64/GuegxExwOrtILQgM5ayFNpABzRKFIALnWlMTnR5wJKTTvk5MxVRZZW78cTzmx2GWczHOcbuJh/QnjTJywWFhNnROHc0sq0WsqtILq/j+uIsrvCTa8B0AfirfAR4yrJZLxJoQPLY8btDeW3sWmAkmO9cZpadAAEFvjiarAUo2OQSNO614XsAkScAdFrGcWwXWrCUBeZu0zhYkIBUd4CVjxZxp2Aj1yvTCyEM3EIZUkd2y+nVbLEMt4Ddpgnv+vuxA7QE9IVADn88Mla16bag9K0eqNWlu0+arT68G2A5AsTcdwHlDorAiUWiJNDDaMJVHlpcqaP3EDTXkK+hNz9PZ1rQ0WoPKKvzAj3q3ElTt+FDhyu6q/wMQ1eGDJxQ5LqDW9DsZ9/EvqlDSFvKS50jHrHkuTsOZ5RpsnRYbhNzAHi5tLfiRi6HkKDLcQbkYw3YuqtyOUFBXSIHLqeczmIzm6VSGSWYd1LpKFu9Ti8nqDUwtip4QFyB0sjwmAB7moL5nHp31YcTv9PpElppE9Al4JJxAolWu+0q54l4LlAr+/oEcsGZd2iB9N6n9Y7waPzosycM7+t4ujSqoDWNL/idvVevEOpihNvs5PvX7s9xCllZHZC/siuI6CDsZdzRz4BpZfjVHddl51gyQpjbmBVWXBF0hRErjbgemelBPx715HkRbtqYXE+wttfhqX8Cg0MZ3eFeHrOacorXsqEZ5NUJybq7SpYSmvfZuwBkbJArgHy5mNDwAGIVDQDhhp82ty2tLJfS2ehFD7vONotsVGVIKRuilqmN0a6uyof3HoLlUUp6Yle9Cl1RNIpW8knPX1kmp8ITfJYJDroyMWiegGp1bxpyy6Ee0/WbjH6PMvPhnUqRgkZv0IcHABiKAHWAEU7XHuXmChm/7djCok2lCf3F2ivlsG7EO4e4ZIErMHa5Pg0+kqcl8SyZ3Hiih28LehFTegfT9RggK36iX894tswPELv+2u9+6gXf1crjVQE/ulPzuVfKvoDetRPjrvxw3FmLtl2AGfD0oxxjejj6c3tT1InSsaEXsCQ9J4+Xa0+dlKemUVYpeY9OTjCvrV5XFY2n05QTy+WYvj0OnzvMtUBRe3yxdVwDaNZJ8n8XY5S39ewwG9lFK493aOR6dutJ+TafWrZtD6ZR6vCLrljYpR5UkkpILVc5/EK61otX5bh2/k4wJ1z+tl1lmPx5692f5fRX3CkI6VMs/v0uhQovKKZgCo6V1ym8Cls9KYjk0li0/EqYWpDNr07HFQIe+Slwu5POz1N5Qtzp8xfx+uVZTLGc5mllkbbjwwnmAhmAgrdhCTwCUE5QVuXIBlLlk09tLACLVrI9CbvGDZ65gw3CRdKc7FSZ9LBW8/hS0GyV4Foauo3NMK4OKUDIe1Aij8HF1LKX4RCSK1aM41AEjMBLECBgNqSZ55jz2yGONZabv1dYkfURqnN6IQstT+6XS5fPmZaNXcMfMOT+rQIo3mV2sznKaT1PS19lpSnbAgRbgFMLsOpQhiGJDKC3h/fZbj6NlTtTd/RAsPLXHYCt24xFvxNzFCWGLeWT11r8tdIgbxUVimJFj8GNQQ452SMwnCtpIMlOUim+3rpHIXkolueIFMVj2qRH5flsnbNzpadQfzi5iTW8Ia7qzY9EO1SxUsFoCyMLDddsA/oqKJVVg16Hnv4LFPKs6YSyyk/DAjkl7ZIXeVNXEwB9Ct8EbsH9+voqAVmnfLqSRjlSrqXX+c3BaBjHd+7E3mgv30u1R/sKvMqgV51Avja+cqNsVvJYFLSxSpvyve902RYtO88E9HynrN18XvkS40YceO/1NrtbB+BUf/79MlcL3E2hqwUprTEEVCH1WT1xU3e3aScIPWHxXs2lFjYbR44Liko4LXqfP3/+LE/Uc832nTv3sztPO8M6IhUbH1UkgBtXBeHKkjwitqLJTGp6dEkjgKd36MUBBD8QsMYKFFApFOF5TzgpNN0uQOFX6BUGN/cIxq4/Nn2VgUM8FMoWSlpcAPJsUORJ6YWgPN7TkRrHSLWmKSENEdoT1WzoZWmbByF1uwPKO+A5gKGCsBiAmayRRvCQHgrde4DJL+Q3SaMMhxOWcjRAKD/s65i/wzltIgyxewfbSYx2s3g0bMRJax33Ott4t9+Ke411nOAfDZpxvxvRW15HY3EdXYC4yfNGCxBu+wFg0kQZJCe1BrEwXV2Silvaocmz05tYwX65Pf9UftatceBHWvr4/CMtIqXf5b2sUOHDNT0yo0quvyZUD4O4U1RP7kWpCZrQ4iYolylab1aHaeVQB/lZm23f4wuwo/xJwxq6ns6w8FFeEkk6li3H/pGB/AarQyNWgvWIPChPzr1Ip5vBrHOH5hzjcfqhg/xlGOLaTpRJDRMta5cbpiLHKWOGsx3JI40g732uy6Wf/HYe6CZA/zKXfLWshC+re/68GF99dwsB/C/iFIziC1Ah3DQUZC0FsAZ23ydAK/gIaIlRQDEBFkGtgU6ntaLV7rkkWrB2ky/G17F/dBj3Hz2I+/cfxnC4R1yaLpZW7tgkTjZ6Goh55LAJoOJkaVrJpF0rHJdt2VCIQNPvAgIO0tCQBR5h1rh0gz1G1o8KqBjSiqbB5amBWYBSJpuTDSQB2nx5lcM/9B7KmGQrTya0QXuSYI6pCt4J98QibIJNYUrFN1NT6FSS0gmvErBcTueOwtp3oJp0NIeX2JUAWwdl0MY36cuDzTns1Ceeq1W0qh/sNeOb94bxwycn8VvffRLff3wc3767F9+5cxDfOjqIDw734lce34+//O1vxPce3I13oOF4No9j6qLHtYk1qoUOlRBIs4Be60t+5lAYPOzsoAuPWkGx9ChzL3tQrkry2AEht3BahWW9O8BEmi2UjmP+ld+gODxzuwHzdigQf/tlow7A26LuvHKXCjE/ItxTBjZp/Rt+5xo6fjtf4nOvua6O+61j2LIc1uk31qH1BE9TJqnvhOpKOQn6uaNYpaycZ1x7CShryuU5JrPrSbx6+jy3zTv0V+Ze4AvvzcP6LWlrqFQKTf5Vclm7TBc5q9tDyoKyTZi6Rf2FnNFr8P7/KuJXz90OAEdgKpn5gsuJzOq5F70WjduX0yMkirR2aAo97NLKsMG6/bpedSDwaaUotPmed/ldv4xz8684J8HWNLbOqBfvffdbcfLeo5g7DECjaneH2QjaPawe/xp9gJRqonG5FGy3XoSbXVzp4HnLubQQS8kDjgTwIQDrhpD8iAQ5EhRHuna/eeb5IS43bPYwRbUuHf6BZneNtvv9YsXZCAVjn9OAS3ccGmiYDgu4HNElZXrTdl29IJANWYVFvq6+Ma0GCqPJVSvW9Bxiclghw5iGlhv01tYYgUgTwLLC+Fnv7qvnE7p4FYlDRIKOrgfdQyzF3mYZ79wZxuGoGQMq5ADgP4Seu50dFvkq3sEC/5WHJ/Eb774Tv35yN364tx+/engU70Pbfazgw9U89tbz6G1XWY8baN1QXiigzqETn0MS8EYrF4ZSjnroAoXrGLzeIQ3COD29xQpGNaZ3uMRy5ZBW5bMFugmGvJQzbvJe+VN9Zs8ETC5r+4mj5Wm5ufcZnYZUHPqdyzZRxvVuy5TcFExBHNKpY2U0ewnIj32nJvRJ2nozj81iSl5Yz8qVyjJ1A7Lq6iYPNaO3eHn+mt4Twkl9LFFSC2WZvKQrjQjqU1cDtV6ZqMe7bQNl2IU7fufEp/fEhVJkjf9kA8/y+Q3ne1OQdnnlsGUOXd5ip/jcIve2sis5efMEmUjhERK0TNPz1vFDQStbgCJUcCV9/e3AtFwRep8hdXkvfOcBV4CDPgW2eq71o+XRdSkY/no+iUv8ZD7Lrepd14O3PA3EM0nu5NdwtmssOcdxaSyuDnTcWq/Na55a5J77vcaiTDJI39r1pD0xMbvsDr3wzrJ1e/3ciegOwwR2ATRBlrz1AolABa2G951XR0S8rml8pesu71QUxWpT5dXf8HSs3LnB/BABoGTa6TOfYqF7lf7kHoS+CQMOeCZHq4e1h98AFE4kLjeLHIv2fAyPRcD0hZ6I589exXI8i3uHB3Th53m4VmcDj+jmD6FjH+t1AAi1zs5jeDWOJ5Tr+/uj+N5gGL/1AMsc/5ce3o/vEP8O1Hi4lT2G3MkJjSqbBuC0QyFtKY/K1ucqtzWMXkHEGkUmULupiJoCxO1FOW7dp3Rl7BpSstHp7fmUoawseioNhxMcwpLlCtvO4SLXntsDIE3PAMn13Amu8MseCH67gB8rrGb+cpJWAIdHueGMdHLIIZWeYKsi4GnBVOiVAnoJEOdKIhUkhCPf5Ekd+SGMOyd36PHNsin0ep00LpYg/Eqrn3xyxVbWI+mZvgmbKvm5LNG8peQmeCO02SZyYpw4/uVmNO5rZzqZhnTbdiAgdx9Dm0yrWt2tdcrR1+6GS82P0KdX2Gio9TOxHLkuQopg1V1SwTM9AuhVGLs5PvfGCuGa9wij97l8McdysXrc8efGk80suu1t9PDN7SI+ePIwHgMsUFblQc+Aq8MqboGuLTCXhDncskCu3fWZa3QBHC3x4gVOGzfe1AhbrzygdF8Y2/edyxPffOcRwK197bKR4n1f+FFWF/gNRocQNP09D9vJT1pfpqvT6vzy0JIueZ15SbsUFf5bbicwDZsbpCBhCXg4hShwLFeLuLq6jPn1dQxaPRScvR8HdFwtMc1dos4ZqJA8w3p6ehHdxSZG8HswncUeYR7Dy3fJ95uE/e6dk3jv4CiGgGgbpdlCGbmccdUkT5jt1vv8LmNanpSP8rjO3PPYQeS8undAO9SDtHw3Qkl34b9fOvLAJxgCI7RYueXq7syu9WntVmvuu/TIWo7R8846dpJZsJav/pYzHm6VVij3srzupcCs5J/sTXmDBr1K1meCoPUOU3hewNFETEde5xCWPbQeCtyVJ1xHdw7j0fvvxf7Jca62ymGSzKOSaa/WqZ77bDNVnaYnfKlf4mW9Wuf+l7dvXB3vpvvys0wHn0/g9W12itBX31VC5vXPc8pJmV2vBK8SnGwAgg9pCNQFvHnO6+zG4YtBwXvCuWrEhmG82qWwe1XIcyUIvwA5R6o9N7kBYPhRgkMa/H6/h4W9iz0aj0fEKrA2UGLGkjBALXkSh+Tt6gqb0gGkJE1pVZXCFO89j0zHRlTTlo2D9/YWaudzabX8vk+68bXzWfLG92bDs+QXd4lPxiVMDiWhSHynq9Mz/ZovdcOs08+0DS+5PDOck2I+HwwH9Fgcu/c51t/CjUG8495xeY8PmM9UFq1cC76COa17h9G+fxSbvW5coiDPp+NwF2qjh7ILejzra6pgDPdm8HsRJzz/4OQoHu+Nog8gt0lDdZErb8jLMWY3Q71ZU0/9FQAHiGufdavy2jo6kuvzV/SurGtP25M/llpQd3iogJ4Wqsv5sNVRYGVvQVGKusIvQbLik7yshs48asBzaZzXqOu6Bso3fPY/ecxN9giJn7JQ1XsaItCuN64gnkdBUF6PiqDkWArtXL3iaZOmrZcer7XLdImfq7a4z9/VveG81u8yXvUsvfKsHPGsTr+OU8JLvs/Mqc7zbd630d0OAE9XBP8XuZvg9GVXg40hcqhA8FTY+Z0eAfbtzRUL3iNxRv8zTnFLYeQvh18Ace1FkCROn76I559+hhG+yGNV7TIvJ/NY+GkwLeq0qh3qoNtuoyIxu++QQxcbMNhqTZeupTTlWSA0aOlRddhI0wKuGnUNzDYIabfhSVsNnPXVRq117n1pSKVh6fIMGMLVXeNMEyvREgreDjP5rAYH7+sGeTN970uaeC8w3Od1njotd/PT6vVM85xEhf9luIMydP2MWCMu4ZmbTsbreZzOrmI76kf/7lGsB5242M7jnJ7NdXcb8712XLfXcQl4xwgg60vPNAadTbz/8CQOh114C0hT0/klfvJ2jFiQdmdni6ugnOPGFV0qkwR3l17yXmt8PhnnOLLT3Jsl75cUz6FmV3l6XZGvVeWcAj0F5wg8l8STBK2/smSTOqCM+XFsFTlX5c+ahHsomCKTOZ9R8VWvyzqreKhTDqxP+SvPU7bgZakXmV+c76fjSYZ1WE0e545Kyl7kwRwhmRdZd9TZ23okH/L3twqqvjfNNz6VVJFBfXHQfkNGdfX7TNds6ji8q/O6re4Xo8wtdLXA1/6m0L3xRUbTa2pmQ9AyQ5gFS99rzSZopq+Ah3RuOoEuV3J4JTG/pnP69FmcPz+Nixdn/F7kaocmjbvf7IVnd5tUNi5ubMSeTOjXdrYqDZedUZUCfgK/Kwt6PMMiczKxTFQCrlX+WrT18IlLwSjam/LaIOphI13ND3+nJ50agPVaV1p0ljWtbtLyPI384ATXjvTwXv7Jp1yyJr8SCN72UOr0UiEQ1/B13j7P+HTdEyiJ5xFND46P497+fgx471GprW4vxnOPJQCUl7NoYq3f8fNhc+KhIMsEKIAoHdI9GsUOHs3p+aQh2tzG1eIS8J/E8fF+7AH8jmo7EehQSt6Tv+vMO9DQTloqYMeTcFrdUBtucad2YofF6thyF8s6h082XlHZjT5M7yBGXd53qYdmTKB9snBdOfxqdQHpTk6k5ph7t/gNVvcaWp2L0FmnevkkP7My81mRWd0X6o6rAJzr6nlfxpuhVTninVGso3JYFpa4wE6QPsrFI4hVzuZV6qekr0ty+M93tex4fSMnlQzc9F92b+hMS7wyBn5BuK/dW3eLALySeK7+6RDD9AqJbUuvE4h9zosMS9ulkWX7zm6ngu3rtBQqIfOAJscGXcVSovKfaaUvf5kfcRw/dRhAC+Ti8jrOzq5jtHcSj7/1nbj73vvhfnNPMUz7BvBuD/ex+ttYWTTeLYJtQ/TAK7rNTaxOv2buahH/oA7CtOC05LTG9QCF66mFedJxuKXb7AL4bQAGmtbQYhlonJBI+QA30yMNhyVkiOu3PZEvJwF41gJwPMXOlRktwYZUgS8Ahys80jsmv6SRu6KihCU/0tK6FA5dL54n5pk2f0mHG3wgw3XMuTKDNOQbHMvej2PBuXQRfzgYxMgVLNxrta7aWKl9LPDVOq7HGyzoo7jjFvcZgH21iNayGaMYRm/luSO96PVG5NqJ7Zx6dPqBMi2ok4P9fm77X64ngPuC5zYUygn9rjzS6vcsGtenq6zc4epY9W7jeSooA6lVubuCA+/QgIrM+Q6BnppB1gyv9S7oY43y27ydlHWoYoV86AUyOJHlTvnjN7VCgflBPqblME3qH/hgGDhLzbbC71Hmed88cXmicybyOeWdbLAD+IUjXrYKQRMAzp4OIK4y8utB6/E0Zs9f59xBuMEKn5WUCsN2QP3YZiojgdtMx3zydwXitauBumzOshxvnxm7nntJOnmWcXlV3pZw3hOg+Fvs3nL1q+xq4aiutaBY9XX1y4hsBP7gff0uGwW/02ImTjakSogcJ1TAy9CDQuU7IxbBzC4iWTmsUudDdECJd7Q0h0B2ANDRg0fx4P0P4u6H34p73/og2vvDtLJWCPJHL17Gq4knFQ5JiC52lX99RrUgSC4JilKfZ0PYOvVmLlUqHLynCrosruWqFsK6WUg4IDGAt3TLgZRCK+XJwmiNk5fd9jW/DecOv6Z5Q7urV6RzSZg1/NipVPq9aDgeC3hIQjZR4+H9LJ2TrE6MbYzD7zXP5/BsoVLj3ZL7pZHIw7wEZ+kRFNBkMIYrIL3DStwtAGYUBEYu5VuSxiyev3wVrS09l003rk5fx+za5XEAxpoa3Do0JbD1oj3QAu9TV1ia7UH09o/y7ELzWcyu4np6mcMWEAzYwgfClfrXUQ5hkjIqB66zdjVPbq4hTq7fp27o/hCWMqDAVKwC9nY9i+1qCkhOuZ/yfkmPYhMD4g2UM3oEMeP5fBaN2ZIeBErADUxY5y73zl4NdKhM/GhyG35lj0dQhfZGEkCy/FQBKxMaIDv4toVXZUWQ9ACyDvdUgF2vFElQ5J1ldUXM+AIj47NnMX11Hiv43SOuSsUlgFYwSaObttQb6WgFEd/24tUenpuCBOOcODWGZeS+BEHezA9nm8l2g9L7MrCbU463E9Zf1oFZJb232BVZvOUuAb32lUjk/8pxWjriR3l+09XCZbz6PpfSVQJZXzMMTkvC4YYOQJybYnq9OLp/Jw4eHse85Xkekcv7HMt1S7Tbo5+/PI/T6TgafeKQdo8G2M7VCPyjcbhcrF4qWLQNcGGjpoHoc0w+aaSRYaqCYbHtNWKCyanf9IigXnA5GBTkdnG9W8ZzuzhASevf0WugRQPChAKXlqSz4vey8qa7wxRMRSb4W+SqhTl34CQY1OYEomvQnXQDfaAFcMN73WJ97vo0bDxmuYa+rKXhUkaSy+6754sD3p417tCTG3ocC+/C6x4NfHl2HsvLyzyVT3AyfC67gyfZ86Gs3aNBKgppGh7t51p1v0TkJODdx4+ju7cf0zm9KYCw1x7Cd3sIDmOVJYFND61CAWzpfaypI89KXNJbcdngpt1Lj5YkbPEeWLBCAWxQAE6w+kkwAX1DPXovsPslpn17BWqQ8TI6ix0WL/xewdsq7TUWtMMr5mu67QY08VsFoSp2biZXKCm48g2eJCACzB7T69CV90olr9NydrhKmV3zzvFtZUU5TXmmHpV/eRTw6JNnT2MBoI9Ge9mrUAm4Tp+MUumZn+nmeDrvbTM5IU2GNSDrcqgHl4ZPCm6htThoMj3TIr7XpDmJRj58V6WVNGaOt9cV7t0Sl5WvgHv1L6WiuBQGPP9VT77oDE+EKm5Jy7FCPyemxfBmYqcSTtNSQHW1wBZHoxCI7D7y5/c0J6tJXC3HNHLPrS4Ny/M/MhpWnN8cNK0+8fbohndp+I5R+n3HXFFBl9svoGsd51d7aFiOn27beKwtOsM0fBqTwx+k4ceHXZLWBRDcWdfEMusBVl1M7A4mZ4eugedftwGPDoDSxndWET3e9zat6AEaftLKtcnpsVDd8u4wyxbrUC/kLslzjsJxO7hf1B8AQp6E5xfoTaOr15qkjEKkQwxbaMvt6Sgfd62WOrMHVNHukATlcRjLK8wifiPePTmOO/SG2u6uRDkMZX2ej+KkKekDzi7727Y2WNr0mvpd+I41ORqk9Xx5dZXnsdx1N+z+YcyXfihBC9Le04C43VhsAGvKu4baTYdeUncYi1Y/loDpEsBetfv0QnjeoYcD8G88FgHAdzPWGrBdVd40lgD/GsAOwjd6eyjSYcy73TyPZVFdZ/BgBr8WxiOPtemhPBbEW8Jvv4yEUU7dUlbqvGCZ5S0AXF8ToFPZF3lXTgXz3GmLvOReBfLK4cGqR5F7GPD2KDrw6OSdR7EHj/1War2qxF7gTad1nHVinVFPaaSQtjQI4LYXnfda9tmQeGcd1/QWT32T9832I625YodwKhrTqFfo3GZ3OzhApfMvXQ3Aam4tBAXBZ192+YQ4TqhkZB7UoWqQVtjK8EkRuloAdaZp2jcbkg0nx8kRRh3iiNAD1ItZbOYAON322eQC4Z/RvMmDRidoOVZ9CDg8oaHfByQHNNomVl5juBe7wV4sO4CHH7YFOFY8n9O4ly0sNhr7CmBZAJxL4nvsaWPnRBSNA1DpAC5bzOndyrHxPg0WDzg4yebEWgPL00k2zdYd4OVmFKCX8CiKJeUmTDsXQPZoqHvRaI/IpwCZ+Qlk5q/16ISdJ/4Z1qvjzZ4CuEVROGKwQWlIG5COtbiLqd/ehO2CxdHBQRyO9nlXuuulbgAmlLHH9/qBgffu348TrgfU14PBMM+/JvHwrPUWzz1CwO3r88UkppNLrn6yzKN3/chDGX5oAjrjs8t49eIVQIYy6O4R9xCAPQA4R7HtjmKDX/e5H/H84E60D0+ig28fnERz7yiaPG+OjqLBfWPvOBr7xTfxLcMdP4j2yaPo3H2M53ryOPoPnkTrwaNY3LkTa8rReOed2D18FNuHD6N57wFh7hPvXnS5dk8eRJN8GwekD5juRtAEj5zYVrJrS1jQU/5q+X5jqeZF46HIoBa2J2h6OJhAL7DqTSc7UBgFTqJ2DkZx5+E9OwtxeYGM2maog1zWyDXlnMT1xrMzqHJtEq7uDRpGlz1D2kRpd3qToD4rhU0ryrLUv7X0/W1ZTJOHb/IssW+va/3XuOr+K+umF5fxL//xf5vLvjDmqHgn1JBEQFdXC5ZODa9XSIRitXx2BRWiFBj+FCqfmQYuu5p4BxzSaDY+zrAJ6FXyNgqtoNxQQ3f+5PgwHt4HABxDJYxjorQk8mnGi+vreH0+Kd134pwgu++RRp/3E9JfAmo7QGErOAKjDQC84dALPgCZZh/w6Q+592v0WJkAfWc4yi/u+GzbBtQp4RL61lh7G0BujcWuXwJ+C8fWsQS3PYDY99zvBgPCYQl2zGcUQVq7HumTblNl4j15trAmW1in/eEBWdn9VrlgLeK3IyzUPpYk3vgND7Uijwb3Tekjndagb48dj1UIX1xu6XDIfDJN0LZiOvQ8elqrS08jbMb7gFlfxScgeezqvIwr94/34s79u9TBLmYzv9ozd3QGuvbw0IvV315g0c2WWNnWjRO39lwGMaEcU8G7azkIr7U+KrRuHTunXLlBih6DX+kP6sDTBPUBj9AsuTKmAe+cL2jDm/b+UbQOjqO9B9AP90kLxcfVtDYo3Yb1Be8aWObWk7zs8L4FrabXHJJ/X56T7oh8qTdPRnQtupLgmSz1UENtcSuJ9SUNEpygmHIrKALn9fp0x7IhOndgHgDcT95/J/p7KN0GgI7czmaeD68CX8eLTz/Pz99pLSfwkkaeC4NXYaTysJ3I07pNyGPu62v9vDZ88jfvcrNXFaa2xEt60k7vAPn0y//f+LUfxAc/+pV8fxtd4dpX3VXDJinBla/XQ9cC5PsMo9Ao6KIu7xKweZ9DlbwQQBR5BckzIPI0N+I49pgNhjimWSY+XXVBWLrxvC6C59BGWhh4LZQc08a23RZbtrGZY4FO852A32q50tvNImts1y2WeCeOsEa7dPMDcGn0i6W3Gx7FFsBspAc0e1iJgICTnw0sxqZAarhDrKjDu7HFomvcwwJ89CQ6D59EE4uweQ/L7+Rh+uaDd6L1+L1ov/ON6OCbD9+L7Z0HsTm+T9hH0b7/MEDGCNM5Ik0sziDvFvk08E0BCrBq+g3Fe8R5THoPyMP4+B1xGnl9ELvjh9Cj5/6oWLR7e1zpEcQCa/zyOi7OXgFUgEfhPl17ubKFV4sYdBzOAcSw3Fv0KISP/HA02rTR78To5BDwJS21gXXp8BFAOEBxbh1Hp67WzW1crSYonUEc74+s/QTxBb0YFUtT5QVor+Dntrcfa4dM6BOs6DWoKlbWDsrUrwP5ZfsVvYwlPZ2FwyX2iOg5rZz0zeEuz0spH6JYc08RkSPKpYw4EbJEzlYqdOIiFwvpAxRVuAsEcYUc2eua0ysIAL6JMhbk8kAwlSGKDTMXOdRQgDfIocNSrupRPgV4hVoZ95TFIfIxRGZMp0O6w34P5UkeLlJPoIdPCLwT5kd3DmOEUtTib1KeHWCurJpWHjZWLKRsM/aebAu2M637VBb1b40p/vJ/onhfhm6cK3A+hjQrJWNlSLaTqkK5C3Xa1BcpZb632d0eAK8afsqv4uIz0DW1uih7wykSAnAKH/cKWW7gQbC8li3MpIa3S5k+fxuTK+kVwaoCweYEchPLexqxwwd2B7GemzT65pZGAwhobTtmm9+14XWnu8NApQFvp1glC/ea5NrwjUMUDa6Or7YAFocuUA4rGqqLy/yogd6TDb2uAbM5lul87RI1wgoegNO2u4elB+h2UAj41uBOdPbpqh8C4iOAHgWx7R5hcdNd57ppCV7DHIvdkq9juwuX360BGK5z8yH/BXRMAIoZoLICIDbmgSXbaDkBhlLZEXfXA6sc292DJsKgwpwcnE5X8frVNOZXgjIcW4NqgsluCUgIm5AK2HhOuUv49p0InU9jQbzlEhDRkoUXCaQA+3g5jtl2mb0kJxEFIoddYjqL9cV1rJYLlF83uncpP9ery9O4PH8VM8qzapbVP84rrBxzBrDnTkY6sAVgN+GBE5Y5pJW9oaqunWgWjFXEXFyRY/5ayzvqceMcBszakkdKilYm3uWEDms4Lu0OXGUwj5p1LB/v2nrLTaWRyYh8AGUFkFR86iizZ9R4lrh5FrkjHvceNZsHhwnkyIUrVHKnrArBFSrJG/i2gLbZNI0TVxv16Qm0kTl57oqSBT2dTtdacLDDXlI7Lf+WBYV224ubj7ymy+flvrQQrgI1V5eveu+4tufKG6KNkWLPBkGBptIrcNixHCJHPk14QQ+2fOLwdkDYL3O3u/Q3nF04/Zc1et21q4G+/l2Dfs62I2gZV8AnXO1/mcsUEMiMhyXjmKMHWZ2dXdIl3dFg/MQXDZi0+zSwEQLd1lK3IQIKTkDakJFf8reLWcbi60mdVE5J71saskvqRJbbwV2doef3huvaSaEcbyxlTAUEG+REmXB1QrVawWC6NzyB33gXofkRLvoNKBZALi1NgVS+kFhqPdKEfkmrv3zvKhMP6OqqGBeA6thvZU6I40oYV8FoUGqdYdFZRtIQMPI0PsdoSXoMGM8XgDQZmeZm46fayBcz/OL1BRZlLw7oEbgErwsAd66XsTmfgHjr3Ph0cvduPLz/IFazWSwcqqFO3EVJEqRJ2QGXMqn6lq/yPCf/BMGUA2VAVljIJYC2gBsbgMcFh6hVLUuAx49JLHjvGSvlowsOae3FpoNH0W0BTBJFRfhdTZQUoK5J3tC7XpL4qInMX3k1uxwagVFJIzxQEnJzjkqAq0YHlIvb+bvdhe5eeeeHHWbzOWGoP2gs8zTkyW+PLPadQyVXFxfx9JNPY3Z+lcf4dkmMGklZ9eo/AVd5+WXtwPfZjkjb9pLP8n/lATmEt1rdZfUKBdNVcXKvQnXvm+rtrXbW861xtcCkAOB/mfuF7/lZPzOdm/fZeKq0y/+1exvG914ScHnsVcvo5cuX8fT5cwB8np/e0npU5tdulqCRHNJ9f3h85NRfHiPrR5gFbhAy0y7KQyChsQrkgkjVmHQ3G5GPBLfi6y5oAWLD1OUWzAVru711GbKL7lg9gCVQ1enWE00lDKBAF9xzzEEGEYTUi/XvWmTpFGRM1t6HjTk3bZCHX9LpYJ0uL17HbnoZA5jkqgMBD/OvWI+AuLzML6fnShpsdocMSNel4VrdUrJee3JjOSBqNZ7H9HoSXZTi/t4+QAONy23Mn76KzcWYPOAd1nh/4AQu5aIemoCWK1vKGmmVgqZ0ocfyOz4sD6piJ01Cylv+wVcs//w6kOXK8sFzipLL9vhrtrfQh7rzI87TSWwm12D0LIHLMfX8KMcSWihHqTe9dV/ALzOHl4ZNxeYwCbIDp0pY+aQ8ANQu23xzqBe051EPeBWjoK7PeRm8H2fIeQDkybhkZhFjhoJ8+ewF9EScjA5yKavnwJcdt6SgoicdpCHnEkzbFSzGt3dqb9J31jlsSGWRCob3Arf0+luXPQZ/S4flgNfKSdJN+FxrTzqZbsa4ve52ADhCoCDU/qarf9eNz7/a1c90WgUKlO7N8+pd/bv4fJDPBakMp6vf4QRYxwqX80VcXF7GcG8UDx49imMsQCcb/Wjt1E+XAY4DgOXuHQC8g7BDqyBpo3VM0l1+ue1Z65BGYPo22rLJp9D6BpgzX23j4gU4vStd8uCkG2wxfFlmJoCTJg1I4KrBW55lGOjzvn4mK21jHf6DXSRE/PQ2XGjR89MrMJTAo7XmjsQtYLWeXMVufBntJV30bJr0ErBe11qqpOcQlt1pjxbwLBKHFNxtaN3kca5EcTXFcr4E86GH8C6R9CMQZ6/PYzZZEIdk5+Q3xTqmPBt7QFr+/K0ms2gsVtGnICrMBPEsIwCcYFP4+pYHgFZa45QPumplJq2CjcfqCjLWVQ5lUWY3EzlWPNgu4k7jKp50x/EkXsXD1dN4sH0do81F7GZYuFWeAp9DOH7vs+mkJorICeJooBYcBskmTLoEzCE5/snXpNPyQZ/r3UF3ZANAlHZ4U28uk6c9D04blOWUXe5byFqWAdDveYAYoO6Q0907J/H4wcMYOPZNWc3Z8lonSIu5UM4ia/mMtAVt7HHe2/vgBcpYAKYGMlwtS/K0trqTr8RPXuJ12fMiXpoePDNN35Rcb6+zDm6nQ3AK6BT/57oqnA3WhqoQ1Y3Waw4z4BW+tBQIWwtgLYwlGVu0FhrdYxrIk/fei4fvPs5zwXuHx9ECzNfV2m6QMGYrgG2ziOHIhtvOdd/t/iCaegFVi026aLwJhuRzszze60uzUvzLNUUfy1Jfd2drb+PPtb7c185yWVaVhfnobgK78XiBheYYtedKb7A6XR3B72yXWE1YlTdBJj/XRV5dLcMdXffxdfS57jlBRjyHUPITZ8S3ay8NKqjDalmh3xTVIl2B3DmJLJ2WkPs2acDBOOgPE+Svr/1SP5Y1+Xp8by6ZQzm4PK4xAJAIu55irV9cQnfEsN/HunecG96qYKDbKqzrvtStRXbVi++r3GFDng0j+HJdA/rrhp6eVaufyy2H0Y/Beh7Hm/P4sHsZv3Ewjv/g7jL++vvd+NFD3sUsJ2eb9GZczbJto07aXJ04BcxzDTlN981RBA4vwQvL7p90qHw9p0cAdYg8v9sJX+RlPVTiaYZUYlrMAqrHNzjuLchawx5H3O0C6NRvjx7Q8eFhDqU8ffq0nEhIuDwbnmQ2mS7JUW6vwmu2EXxay6SXzBGoCeN94VmRo1op6pK3XEu7Km0nwR2XZ8xbPvO1TMrTLXaFK195h2AoVVnXXKn8Gqx+oVOAKn/T2bWzw+9mh1zixrU8R6TSF/D00B9B8GYe9WYJQRFRrYQSkAG8PNPaL4VvQA467ZBKLoC7jWKGwE6XWNjIuifOCVZlRUAR+pZgT/pmY+P1I8JunCmkSysghPccE9/XJXKoJTdL4LVucgKWKwGzsdlIEpJ4LjB4nskCAMzGuNW61/LVigM8UTB2Zl0d0HUBsCCHhexRr83tHEuWaxJIeHjmEsY8REpFgDfeNs/BnhGfNOQdmctPOAaeSLuNvli/8n4AuGoVaqFO/CAyVxXfVj5rgQpsAJC7HRfjWTSxunczAJz8PeDLTVBufOrfOYje3jDm01mMX7mLE2CCrK7KhbwkO1ceeeAVgCGLYAB1oEKxnFz5LffzrBi8w0ZayO1Gn6ednFxe4117P+L5PjTtT6axf3kW+9efx8PW6/ju8SK+0b2Ob4828b2Tvehu5jFbXOfEp5uyVtC9hm9u3nGHqFKkksohqFL5xboWHCk/gpG0uFLE1SXpXdIob7inALFFocJpyoZipsdnr8sx9BySg0f25LLnCb/9upJNaAzdry8uUEjII72EFcxKy7oyJMoQnpKHbHOfv6kb8/FZbvDJd9BpGyOsrjaETCMBnWvddup26P/FUFE4iJvt8Xa7W1L+lLA3PpdXUfRfBNI2DZ2WwxccwqJXsBRKhcfG63ryWkjTEzQn54jvWGk9XqpX6NJSt/G7DMou9s6PCC+w4miw11dYgdM8a2KzWuY6V0/Mi8EoLujyL1YKrd1wrBBAPYcIzFSoJe3SRMwH+mjkZJMA5me5oLI8pxXqXS7WwzrN4RjK5FCCZ6F45omKwzPHXR6pMilfnqFkgn0qLScUB+CDK1qwnAForTDBHn2DsgFkmn0hvTAFMGqsp9DgDCzRe4DPHrwZQC88XM7GscY3tLgpm8pMdvtR4x6WaysVhlahgNLMTTiL5TR7JH42c7IgDUKs+L1GG/hdTZfOeR6JZ1prWTenAPBMRUNPAi0h3YKd3wS9urqK6eVVNCb0dNxMBG+W7UYsKIwg4scNOoRNAFfpUGc7vAMD/IAX1ZAVSsPpSre6xwbL1c1QuaTQYYZ19FzyePUq2i8+iYOL83hM2R/323E0RBaW57E7/xxgfx4/ONzFd+9i/W6vyGoGDSSnsrQHpgKCiU6IytcNyjPPKfe3QwzWF3zaQYMrYzp+os/VMfx2OWAqUejJD28gNj3CezAYpjfKk7pF8a6pgwRPrQZllltlo4HS7O4N6BQMuLrjlHftkq/y5bCgY+QFoFW8rczHj43kqYbmQ/q1T+tan+2iXHX+f7Ndeu9mIxWN4qNzAju/z/nmye10twTAi6sFo/a/yCm3gsRNCyCdt9XPOn7ZGkxzqUBcsNY6F4Tsomc6+AR8wqflQPgcp7Yhkr4VkAf00Fh6q230Ecy21gj3guuM7vnlfBFLrMkVIOERshvAJbutgI+WS02PPsc3yU/a/V2/z983aM8xShqEzncWLd/x5+9Mg7RqHqQCqlyHnkK3RSPn6kFU7rhc08VfbADEFc03rc9ODPouGRzBD3iAMnIVhUvoes1VDIm/32lEvwdooKw8mMpG6TCUY/8qUIHRSa4cvhDRcdI3nk5iOsOqrmhym3g7u/pOFwK4TtiJ+Wow6DdqrtcHRP2iDpCX1reKak2+OU7uFn7yd9hgQ93MuF8BEJ7R7TdGrUP5LbiVeix8cwgox5bTU8701BG0k2w0KXMf5XUAGB9vz+Ph7jIeNcZxv72MYxTJsRuXtp0YnwPU1PWgdR177Rfxg3e68e07g+gtJtFGobXs/SzWWeb8qEWTno9yBq9cIWTdWYllrF55o0zwLpcjaj3zu6Y7AVreEd7Pulk2J6gdpnAyMg0VXs4X8xhfjWUwAFwUh2ehDPfpIfR7Cb7G8XnaEXA/z+YhvRyD55qy9SVfrG3kkr9f6Kq6rsNbtgR4/kqZSvuR11mIW+zetsqvskMeauB6478kPD6rHTLzBVfeFVDzvm4IOfabfw4b2nXXFyDXEqlXc3wxbYUaixYhdfmgAGLTcLng5uo6Xn3ySUwvrkhDC6oTL88v4mdPn8eU8CusIE8wzC/J01AELs9ESeGu8rBBFeEuDageytEZpvbS9nYsm7LZeEknhz54b9mMa7LGN61Ual4B7s0OpeIKDZ4JAC1o6pDeHmbWQQNLc3URe9t5dKFvPaac9AiaWIO7XhnHvZws4+p6kqs02vLTw6S41kMfurS6Kl4Xui03fJCvXIUAMo8lgHSNkltJX9XtpzgQLk+KZZwA66qKLoDu1+Cx1C1XF94fuZEFmrZLgd3P0jUD+z7mWs8Y2bPJLOYus6MOpCd7Z+aV/IC3eHPCACU78oMG03ccaIClf7+1ivvby3gIgH9rsIgPBqs4bkyiCw/94vvps4uYX1MmegiN+avY253GSbyKb4128W57HQfrCUBODwZ5sY4cqSlLv8nfP+sOApIspbGmJ5+VuszTEgnvC68+t6cogOcQkGWDj8qBbFOGVfKff/pp/PSP/zQm55cxuR7H2euznHR3RYuybXoCuB/5tu7qPN/kQZha0fi7lksryLwsg853tW9QB4YpQF8MIWXaNOU9/wrfzStLenudYnALnJX8pYrmZzbGyuuKKCl4eZPClEKKy8aKTyATsBDE3DmmQPqeOI7v5bkaWhCmaXyutQCXvBQ5M9BWdLzXs7lbcfbyND76+GdxfnkGcAPwCioC7mrCKaZcrqkGZIxleq4ckZ7a1Q2Gm/xdbgu95bd54nhdl6X2+fhNoy+Nz3jlfQmv8733uQKGfvUWULa3MJhfxdH0ZTwJAKp/FR92Xsb724/iAyzJDzrjuLsdY0WOAYxpgq6HXLnxZ4OFu3HsezmNDnzziFQJt9ypeMiv1A3PAG/zz1UfSSu8tUwUz/HsS0DWtecdt+gncMt/AQY6CeQwkAdXDY/3o3fQz+68a5l3gOb47CKW01n5DiSWpQe8TnatmFK+FZ6Mspf1hjeV996cLJM+5wugTV660WTQ3sYJSR7tZrE/exUHgHNv+oLET6PtpiR6ILP5MqbjBfVJ+pDrBGsbmobz63jYnMR3jlbxoHUWo8XrnPhsoRBXxHFjDzklb1IeVVz8EuxU/gJeyi/8U/ZUsjp7OIYXtL3PeRx4v0BBbdBW4qLs07BQzkaDIcplHD/54z+On//sZ7kqZbi/XyaElX/SsuekvL+Rscr5u34mDab3RR6+hZ9aTuuPTdThdFmuvIe/vlPZQHuuVf9SnrfNveXgLXAKvIKQwsC/mwL2C52vqtcpStzbOBNcqnR8bmPSerEB5KSWIG6cFFDzMHKmkELnTxuaXXN3Xr58+iw+/ejj2LuzHw/eexzNfjdBqTRRwaybY5mddp8GgzUF4A8AmoFneUCPoFaXJa1o4kqHrqYzrazq91tQN54NucTPsLZgXH6pRwps7FXauoROJ+qaA0CiGyPiHy4u48H0aXywexa/eXQVf/XkMn5j9Cy+1/wkfjS6iN+6t4vvDqeA2GfRnT2L3uY6Drq7GICi0/FVrMZj7p3uE2zlUQFr8xbAbdQCQJYD8rL34XPKuQBoRB3PG7E34ESvy9cyJa5O6PIo33UGvdg/OYzBwQilSdpTehFXkxz/doK2PexFizBzynRNXS4AcRImrOeHlzrnv8KnyvtbWqUrx4rlJ787dMH2OusY0AtpXL+O5vQiupurWE4uUBStuPf4QfSwZBeUa7R/GPtHB+F5KetFH7r60V81Y4Tie9Qfx3ujSdxpoeQWYxQdyoSM0mww76yWAuI6SUqL214gvRPrUODUICh1W4YwnKwsPcFtdNvdOASUTSx7hFVas9ksAfy73/xW3D26E3ujUTx4+CCHipL/KRcElMHUUZEnniXAlnuZkz20in/lmZJdQLsMkxWjSF/CFMA3bJar4qtlSUucZ/nxkXSmdHtdqamvukMosrHl7dvGd1NoaqfQlCbJPaaIGKzoFNBQ8AWOYrUXr1gpYAitQsbvdGmxlUmXHKIgndxswwMFHQpihWX96afP4/T0LE7uPYjH3/527D14mKfLOellXMGyAZBoX7lhwj69a6BHrV4u7bJhZH9aD4pIRxpE5pN06KXRcU18VVYbCWTgTZcgREqrVCTKl3gbpQ0pGyf0OznolnFArdMalc+9bZfxoDuPb+1v4hujRTwCbN45XscHD1txt3MRh8tP40nnNH7laBq/eXeTFvqDeBVHWOvr66dYnFdQAx/NV2Xl/xUAl52iDhvYmJ18w6p0G7vlhOj8cLTviCdQj6+nWNLzpNfyO9y0hi8uuXO6ceXk6BqAartSCL4SaD111nWT1reHTQm+c8o3jm6OY7umxLI7oQvaJP+k1P9TjlI6oEG2STP0tteL6McSxXQe4xefxe7VaRxC32BVZOTg3p04fnA3rfYF4fcBz729PedGY3KJ4hjDBecSdqsYNqfxzaNG/ODhIL59dxB9rPmgDEK4W9hdSpjVlbK4ySWNqeySm6VufedV7qr8NTR8Jh/kfafrqp5+DpvolGv+i81iGZPxNfXeivsP7sfjd97lvk+vxPF15a4YLraZwgWVF22l8v7OqV7bhW0JWU2lQtswXI6Dk49tpijtomTKvAdpUQ7dTUvdBkRxk98CeW1w3FZ3gzNfYWdDE7gEMoQtrYB8XDXCypenBcCRswTdPMDKP6/8dv2sE2IKW4YWBUnaNdluTVYwHaMWTzNPQ9o35qqs+UjxJlacX83i5fkk7j/5IN779nfpvntU6X40hwfkTTzXQjt0kkMNS6yzaU4G0tSiuXRpH7lhkTeAmdjh0zLGwlLIaWBandJpCXgKkSn6lZc2q59GZeMGxFoWhcYkmCeoE8zt5OXrKvDIOX8Uhw3QidftbA6AX8cJ1vXDk0Y8uItFuZrF68Ui1h62hUW7Wb6O3dUncbK7jF8DiH77sBG/NlzG++3LGC2eY1VimULAxqVyWrwAnQd3gUvgg+ejL1FSTpb5gHLnMbfSs4n+oB0HWLFNfsvi7YJ6cfIX5q+ovHnOGTRiCT88MOoKRXn17CUgeRlz63BHnnN6At1OHB7Qo0Ahqvxer9tx3hzBe8s/LYAE+Fi3qeDlC5zLCrUmyVwue0bHsLGOw+0sOpPLWF+8itYUhQW/PhwcxXCOElzDO/JcUO+bq0U0x5uYvriM2UsU2RXgP1nH6nwc41dXMbtcxPyc52fP43hxGu/3J3G3O60mkJ05cZULRCIfZRko5AiW0JciDl+QymhTEGzy5KFWdy5pTeHecN+IyXQSZxevkSeUJRXvxzz8/qjzAz2MjiV/i1jxh0O5eeZLyoJiTfGRdt4B19JAeBuPQ0l+faksQyWaIGy1eZ90vuWjbEzDIsvglYvgzO/ShnBe8MJ8Gkp5X/xtdvLva/cll40UQcrdapWwKHo1+Bdr21ZShUXItCy0hrPrivDlGF8lhHWarvpIAe4AHAoieTx6753sTjfpVrtVO9eXE89dgGlxmz9iutnQfPjt2Skeo+oGHCfWtGLKUA3pSnPVAGpnvvyX7248/oIzSD3umN4ctYi4zzJkuhrkNFNXkrToicQc4F3EyWgXe32AfLCIXn8dr1+9jBdPX2JZu3zsEH4conTa0RtP4mB6HY9W0/iQuD9sL+OvHPfiTgB2i6vouxQRi3NGWZa9Qcyhx6WMaA/yXkevOY/D/oa8OqlQXMM8aHTi/t5B3B0MYghPVFByWOUJ1enXjUUCkGe+CPLrayzCayeQI2YAvuO4h8cHgDd8oDwz8jybYnkStmzEIQ3TTN4Unujzd/IMdlup8KWx8rAxgOzqPObPn8aQTB6NRvHo8IAek1BK/a47sT7bxOTzSaxfraI768aS6/J0CoDTe7iexfLsIqbPX8fk01eEHQPi59FEEbSnF/HuYT/u7w8ATzcjuSJGFKV+tTgcXqA8CAT0UacpO7y14lMOAVMIzlVQjpnzbI0F7dEDXpWBtHyd3NSKVw492hffGw659qLVtU0UeTLtegmlFrnDTKhYoT2XJnrv8kHnNnLJn/xa0s2gB+AW/LS+TQs6lDNdtiucv28Ou9ST67V7e3e7XeHaLXU1uOpSiFJY7IoqXLWIlFUW/lLIDZc77fhzyZS/9XWXT6GrBS8bluFvdk1xfhtSC6XVa8f+0Simnpa3nFAZALSNDusnz3cWdFPQzZfG0iEeea5ocAKp12yQpgWNtRXztlTFpeDbir3Uos+zt+3BG18WesttAagNJqmNuYQBnHYgXxPrrL2I/eYkjhrXcQcAHw5dlXIV0/E4VuNVLK5spL0Y7d3DH1K2VUwvT2N18Xm0Lj+NO8sX8aP7nfhr33kU39iH7PHzaGHtNvvtWAEuDn/4RSHXea9X8+jtZrHXXsUePPM7kHkUwWQWfSz2d/f3Y9S2HgAelAv6IgFFru+gdQOIu95+QPd/2BpCPiC6xmIm/ZHnqjc3scRqni7GcTaeAt5YyFKMMikfZxZYTKyydsk7j1HlKr/kewd+9amT9cXLmD37JPqXZ3EPhfQQeo9drz65TqDPoR8s6OVunjbtzrXU/C7DCoAWINk/HCVoDrrDODm4G/fg3xG9lMeDiMfDTnRQFA6jeOTraDTICUzEBMUFuNIjc2zaOnOc2t6i8xk51FQpIGXaqwZFkc9qhQp1XK55mzJKjLKCBZ6bbknP/QfV8CNhvKaHSXqERm1P/Zffbyb1/c0tcJ/LEs3rpk9HWI8FKHRCA9daFqUpQ/FfjqtTbpXRbXa3o/QpBNZ7EZL6/qbg5H0tiHjFR0Cuf/u+XAlbCW2xfLVEKiEz4Sqt4t6mXadRhBHGZwPQGLG7itUFeEyv6NoDgFssNzfpuKW7PsyoVY1X2gg3dnFpwKafB0ihMASsN+nfpIN//lbZlF5DaaRpQXFfT6pmjEJueV9uijIjzwbA03SsBXu0AZgOd1cxmr2Ok80kHgwAML8IDyANewBPux9tLE3XgmeXvEfD3weYh424jknseqtoDQWPq/jWw2H81ncexPcfDeMezxuz8xxDzqWQ3X50+q45HpYuP1381XqWZbdrPsBS9wz1IwCy75CTljamn2duu5lnSFffFT6yzsni3G0IOFgm+THEkm113RhET4YyXk9QpGKPR+0C1p6iKFOcOHaXpRtinFAOVQMAnoBO/rDSvUnRo15a12dxsJnFQ4D5cD2Pzvw6j7pdugxRvh60YtKbxlnjIuh+xOEHhzF8shfzPjy8ezdOvv0Nnr0TgWJvopiGe3di1N2LAcZDe3wZrdk1uXtUgBOQK+gG/OGNwxVo+Gj7EQmtcI0E8stdpFwFXsudxgjPcvs/1yGWda8PF3me49qWyLTgpmAr+HpdTGcxubqKpZuh+G0YDZkiOEV0PBJWebJd2JZkX27f553+jdxVf/mPekn5hDbflx5kSTTD157nejPiLuOkE9hvsbOmbr1TQHQKRT30oXTVwpVjzQqMAollkZYLwmS4ehLG93ZBXdvtBh/BP4ECX0/G5Ilq/GEk5qFKrrrwlLoOLUTvBNtyNovNgkZCHI8OdRjFw5TMW3uojRXebkMfz3IbNTRIvQ2CtpKN4s91RDCeQzbZGIhXxzUt+VH3JGrFYBlWWpiAlCfoDQDauwDV8WIWA8rrpiO3ebebHeiHX8sVDR9reDfGor2KTa+T29ZbBwATVuPWzSUga5N3J8M1IP4wfuPJcRytL6I9eZ1ryt0SPxgcRG8A0jWH8NgNMlrZ1IllALA8hrYPO/qkpTKEwkzX7d99ALcf3Whjkns+t8A/R1muG+voDgUY+I11n4crUX53UQ6HfvNxQJkdYwa0AWotRv9gBswpdVg4xW+tcPi2mk5icXked7C4nxz045BK3m+iqMhvMaH8/PUP9+PBk/eiiZKbLtfRGe7F4cn9GOwfhd8spXLRAm2s/m3Ml3MAE6B/PY6rS6x1ehvXz5/G688/ya/iIBXZM3EXr+umPa3RM8D9MpC/88x6/uRDB94rFsqt8rgGaHVOWqacKp9VG/D/WoRyGAS+bOaLOP38aZw/f5UTm26zN2BOSNpGkHuNAyd6HfbKXb3wyp5Lzh9Ai3NIXp39Mcyi6hmU/QiFpqTF9G74ug3VbdQ2prAa1rbm5OdtdkjgLXLIgO1Er12gsBT/VoDqFSYJtAIYgpNHeCI3rgXW6vB5cQgm7xREQT6tHH7bAPSmWwtgNhqEOsfIkTmHRoSIPiDUA6gcG3z1/EWcPnuGUK/LxKHpaDkD5F5zosp/WpXSkOVAmMnTHNPKBvh8ftPVwl+o4n8agYrIVQFuyKCJWhLSQWn4DBq3lNW2okWUsbWssIDdEh/zy+hMzqN1dRabCyzMKaC2cmXKEIXTjtnFNMb0Jmbrq2gPdzEY9fLY1z6WtF95d/24W8w7AOwERTC+eg7IXsZ7J7344TsncQTANgQmWDZfbGPmJ9Kc5IQmGJFj3J7DcQEwzldYvU7UYbHnxib44YqhPMoA8O1DjyDEY0pIOiQ6PG7H0R0s6Tb1hhXrqpX5ZI5CQyFAp2fHmGYLhaG3nsiOBFTWJsYPHsizZsvTHUkHWrbXl7GPcu3BMI/GHQis3CNZ0Rp0Y3A4ilFnP9qzfox2h9FZDGL6chnzV5R3sov5y6t49fNncfrTpzF9dR0L+Pjq6eu44P7yip4ZgNkbjqLn59qo5hzioG6znhrQindoyN/ZM6Nu09AgjHTkZCv0u07cM9CV8hng7O5KXalr0gPoXa3i1nrnZOYoj4vX5wneQ/J274LAazxXmOQEP95JXw9bc6J/jrJf0jsQwK2rnEuorg4hetaPQzNpgECfXsC2DdpWal+D9xsZJj/FnVJlNVT/3Vp3OwC8quhcvIBX2Jb8XiBgS4Q617P6zqshFRYFX3FWWBwvBQw81U5gzUk0QVnhQmDdli2o2G0FxQAGrgpqlV/tBXSSzMbPW4Jilbb7cXF6HZ/+7CkgTqskL63Y/CqJDYXg7pbT0tqQdJ6JgXWo/e646RYAsSefVhdlUcBT6dQCj3sr/Fo1XuQF91pQxkOjNLEYBSQ5IChokQro6/Uih3F6KJE+1mRrfBq7y2fRW15EY3wRy4kNeRiz802MX17Cq3b01r24Pj+PyerMA01if/84ui4/m2H5QvviahbbCY3fQ6ZQXN0GIH39MpYXL+KbWOm/+u7j6HvOx2QMq7CsoXdBOVeEizmASRm2mN4XWKCuAty5Jh2reQMjJtMFCmGCRbzMr/lgaKM0iIAG9gs9w/1R3H3Qi4PDTuwdDBNEdpN1tFEUTuwtHKO2+gRuEMkVLmI2tY5yKkCeulN+tdyAMyefCfy4jtF6Tjp+/GCB9QoniTjB6l8Dls1+j3RWuRJmO1nFqNGLNRb21fOzmJye5xG3q6t5LJ6NY/NqFZ1ll57HXg5J9VoowAfvxubeo7hENuwN9JAdZ16VAZeCuvyzh4w2U8k04LcfmlZgAMHVgvcbN6GGn49zGEVjwnNVXHvucIeGRyp10F9jJWVf2VZgCP7Ok3fj3sMHeUyB6+edRM4DwegRplfOSCdPGkSu6hM5sx35jJ8O9ZSeH4YMcpwGkr56nsMkxHEIpvT+3l5ThmG+hpKHeTmUlYsMsoXcXgdbb4FTMBACBdTZbN1beFPOqonJSoAUGCQjgS6dV+Unb4uVULuUK7wN4A1QVq4IY/FldYrWEuG4SpNryp89fx4vz17H8GA/nrz/Xjx85xEWcKtqUJsYjUZxcnyceechVlo8vFMZaVYlrb67aanUeeDqMtgQ6mfpCFdPahWru1hDda/B426b1bi3X853TH49n8ZmNo0D6Hvn+CjuQpcbUT5/dRqXgO3L0xcxm1zHITT3LQMW2uzyKqYX41gC1vPrCQCjMoxYzOZY2Zs4bOzFUWsv9qMXAyy//e0yPjgZxDsHAYifAWQX0drOLBI9HMoHMORwAUWAGwD4EpCkZ+ASOd6vQPTtSt6lkUoIAAlEgvOwCyAAndeAtRrVnozDCnbFe9Dc3tvLT8Fp6XuMAReCyWutTLy29M7t/a4IcpIW7bGcxxa+gNqZh8M4i4VnjXez1+HpkHlCJIpqfHkd19cXUOTySIdvpvgJNMwAS610MuzsojvqxNGDo3j84aO48/B+bHqD2B3ej8X+w/joYhHPLyaxpIAOYZSVUtDIb+suh/Oov6x37vNkzCwIzMD7fF1Ztjk5iUzUMqS8GUwDQIZ77zp1AsSduycxQvkZYoYMGN/y6bTY89x0IuQac36XicvMMGmSx9JlGMO60sX8TEdfEir05QQl5Up55J3h6rC+z56CNH7tbgmAK4kKEl5g9P6my9f4eklUyq/PCOdvjxZV+HLyjGcKj1ddjsnh6pUmpp1PCFMDai2MPKyEtTSaK8Duk+fP4t7jh/HkWx/QcIcxOjrIRuJQjg3tYP8gPvzmh3Ew2nsrzIJsSY5wVeM1XX4nbZl9/ih0Jh3aVG+rW/H3Xb4GtPxgAGhQGgnARNPB5qT8eNdlB1ZlnldCXi3uh1hvDx+/mx8vPp0AxoNBDNxZOJ9AD3RDb7dBDyNId7aKs2cvcsv6+OISKxDggaau31rsjugNoTwGQ0xlrMjhFqtzGr/x4Z34weNeDDcvYrRzpyY8bPj9TYBT0IGnlmu6WcaVIJorHhrRgTFOojawRgU5exHOG3TpGcmB8cUsXn1+lWPLlyoXFI8WYwdw8sCwCwB+jOWttZ/DKy52dvyhSa00HcrC+gRwtwviedDUYhoNrlt6Koad+OV78j04PIyjozuA3CA1yQYLe00PZOMKEkqM9orDoyGKUyD1+9DH8eDJg+gfDnKYpwEvWoM21m3ExboRf3q+iJ9MWnHRRWl2h/QcUWhLlAl52XNQ/mr5sG5XKBF9OdYX+aiGJPTWucsn6407ykEN4jplRynVa2TwMmXSIRsNIc+esf48z92hwCYKyrPZ9X6RHmmyv5K9Ar1tx+Edh16y7nmH/V/aCr6mO3uo/E4Z5lqDdu1Nx0O3HOJLuf7a3WjRX2VXCYOCoeBZ9SkA/POZvgRDoATEynKoBUiXws/vFKxaoAyPr7t8en5k3EwcV6dveNNTCH2HXGsWl3XgTx5Ho09X1lPmCGvXFEKzkSnsR+7UA+ByBYGxzYLn9hqswDo7k6xp0uuyZNyX9cJv6al9eWgXF6QAyNNtVgAgIILXstxgYa7m4+gC5APSuXr1Kj57+izOFpsYtwcx7wxj2xnF8d370YXOq/EkJo4pN3o0ansQDyjDQQ4FzeZYm3avKd/EVSX7vdi6lHLUjdUBYH8AmA438e5JO37zO3fjd370KFeq9By+gX8Wvg29joqsAShB2i/29HrtGMovAH5NHh45O0GZrMjD5ZcCuONCDvFsF+24vpoD3ljOgMbewR68H8QlaV7sWjGje+6o8A4gbTrRCp/bdBu6LcAS3nQWs+iSR3c6jQ6AHZMr0p7BRz/MS/moDMeg8+xt0nLjUU6GctVC7XTaufvy+M5xyowA3EcBeo6Lw2Yep/v67Cw+/vjT+BwFfzGfx8tVOz7f9GPcP4oNYZsezJXOOlS+irxa134vtIzXY23Do8yzBWDDH+tc2XCiXavYM00yHq42NJQc5dXvYXp2eu5SFfC7frwZertOihbDQaAWtLvcObfTtn54pvdcd1cBSY+riJRV21+e3qnnXd0DSC8vBOiKDr33rijqkmf9PK14wT7Tux0Q9svcrSv9F8DLq1YFV4VaQX5zNGfl6ucKTh7eoxBVcXUKnfENU4O9jlTz+jbdAv7Gy+VdhO1jcZ88fJCz8jOAYUaDGWPl5pd2ADmtJ61+xySzK6zAZ3ytIxQC6ZnmTX+ThnQIeObrbSEpXfKgajxkRppc8ZbNYA6haEkvAasVAO6xqG3AG7jNuB+/eh3/449/Hn/87HV8fjmPn378PK6nqzi4+yBGh3cAIScgtYIdYx3Eyb270R165Ow6ZqTTATRnOyzz8esAeaMxojsOKC2wZFUcm8Vl7LWn8d139+O7j0ZY4fPoaPkDIp5hPWr3YoQFr3U50YreLuMO1qvrxFsCb3VW9RIFtNI6diJ4jdpbUY87v4rfpXwRA0BzuDfI3asXAN14Bw1NJzhJpw3vckzc4STqECW2nV5HE350qafebBa766tYXl8CmK6IcLgBIATklljHfvzAOnQ8vQmANxx5WXk6YC/9yjkPuG2Vja+mcfnqKucJ2sDhYrKK89dXxNvRsxnEGIA83/Vi0aMnpp2gWa9TFuDBwjkShy7482wezzfpIzMC55txb5yyYJ17FcSt65SBFM3K0HAYRICEJ35uTcDW6vbD2ym3vX6OjhAoJzoFbs+nd823E74dFOwbMKeuHE4R6I3k5LLPBPA3YE4b0tcLBFI28dKlzyN6vVY9huJKeW67uzVcqCCs+lcscScjtXAVRAVXoXmj5SsBqoUpu5wAnZMveUh9da+VodOyJpkEap0AbLwEVgXXtCuBzMaScTY04kVMZ+P0k/E45pMJ1hJhEGxSzMmi89cXcXWJBUyj1LIT0AXY/FI6DYuECCmAl3QtX/l767L8pKnXelcLuHJBC8Z39VAMFMMXQMhhE5fYafkCiK6lNqAca/WGWKmdeDldxGuA5vT1PH78k5fxr//dp/HJ6XnMAUDs0zi7XMb4Yhlnp5cxA6z2DvaxMjtY6BdpiR/uj+L67GWcfvJpNCZYtwL+FVYh6L9cztP6X16dxwCg/+aD49ink5CbuAGouyi/J3dPokcdXF2P42p+FYMBPZq7+3E0bEWvu4k+isGDonoO1VBPDoEsXR2xtDdEfQBwPRQHqjd3YM5BxvmmrP+uV2TkeC48dux/BVgH14ZKFuvVlTKBpe+EpZyZLVapJPZI17O9/RCwE90ytD/oxYDehi2OnOHlLibXE8LD2E0n5permJwvUHqRlu7ecJjr2I+O78aD99+LLVbwGNpz0lm5kmrkJ79dau48U6lTsvzf71p6DrhrwoHsHApRNgmWQyc5iUjd55CEvKn+DGAPqePwCPcqhR09l/HVVVy8fs1vtBACWM71KTKmF6BTtqWDsqXC4MWbOScD4dKQ4WpertqyB+X68fp7pz6rfyvVXu0J5BHC1kPGL3+22aT5Fju4/NV3Wqz6FBuASgB0Ik0LwfM//K0wFsB+C7y1S/DVIzCeXZ1X3rv7LneakbZjgwq1zrh2ae3qpee9jSXFnedIJfG4dwkcwjlAVGMKQNPd3QecOksaJa93dF9Xi3W8eHWJ9aMVT7cUS84PdQ1Ip7uSHmkn7arxpGKq6LJRmXeWhJs8jrbh8jEnSQ2bdlG+z8lVrl3CuQROK7M9R5msAXAsy4abZIi5anSi2TuM5uAwlq5IcNhlPYzJ7CB++mwb/9NHr+NPUDjPoHcyx5J8NY/LT17F82cXZNSOd+7fjweHh4F5mjy8/+AkVpdYnz9+EZuXq9jOsfY27iak97ECQOYomNk2ntw7jscncAqa5Ck2YBy317GH1T7Dmn6NMttRmceDZpyIkyie6XKKMgE8u4dxeHAco5NubAbz3Am5RqFQC7Fu7+KK8s2pjxX5enxvC6BsUhfoDeq4HXsOw2B5N+TJeg44+83KKRyZw+t1WrobaFhAa3dD/nBrDyRWCS4cOx/w+/4oho/7saOjoXJaAfxr1/xjcW/nKOUZVv+yHetWN/bu7cWjx/uxdziKl+t2/HgOgCKkTcq73WD1Iwf5QWM3EyhP1qVDNl2UD70Oewwr6Mrle9acIpcioDwAsICg8RzmgPA0AuxJ5hfr4ecWbU0Wqehm0zkKFcVyeR3j01cxfX2WiqPZQd74Zw/FL0s5CpeAy//5rUplhXBOgir3CeTUt7LmW2HYXk+uDycd1ZBxF8SZw7fy27XllgXlU8lxOVxNQ4PstTRuubsVAH7T1ULMf9UT5UobpbKOEZN6dcYXPG8UIte9OkadH4B1mR1gnt3OalY9006BRYR5ns42djOtRPWIXqdXxg4Bux5g1QVEBoBsrjYhjBsiJuRzhuVn3lohWiSZpDRm41WBqHzsOZQylbyluYDyF12hT2eYpNHCkZ8be/ITbTSgtO5RMLnCwDJWPJBvLgcD2wAw4qJkVDQ7LMRVsxeTRSuen13F6cU1fNpGb+i47jZOnz2NT//0RVy/oJyrY8CwFYvJHCt5Px49eid7FtcXVyikZhzybH8PBTEvFq0HVo32moQ7StCaQdcEpJ2vKF8XKEeJLFz71yavTh/rcRRtvItNrgFKh23s9h8fHcXeABBdudNzG0Ms9k6XugfQOx3XR8ODLjzoOnQCD119A6ucwmuQZxteNEV4LW15g89t6ijhBvzqAlJ7gKAHQAkubnip6zyPG4av3Q5AD2ifX0/jer2I60BRHKJID2A7PQQnh3vrTkymzTjdDeJndER+8moSl1w9zKu1wlBAVhyiSFkmH8HQCcAiB/CBqzst5wCvcukz6zmVtAVSbJCRrE/jKgM89p1yVcI6iYt1TPk0TIb0eKTdd8ZTJhyCy4g3XP0r5aXKL0NVv3Wu/KnnkaQ16eOdSluX4X2ecflFNH/bi9IZrPRmy+/b7G4NgKcgpVAUC5t/X3C5JAuhUMYS/CqBu+kTVNMXiwAp0rTO+Cn0CnWVdoavuo+6FHyf2UD4U5SdWOru6L5OUQoXszh9+jIuPX0OUF9iGTlC6Ul6LpNzE0R9hoqTqQp8SraODEk5b3MiyPFywir8Gaxy0mZ7qF2tqATuPDxLy0lQAoxATkNk2vLFjTI1EOQnz2jU7vybm3O/G4OTO9EaHkDnAMu3FddYuE/pcp9NrnOFxd2DA6y4Tbz4eBGvP1/H9Iz0Fyo66O324vjkCFpQjNeTWE8ANYB7f3RQNp10sGBHzdjb38XhUTumiwlKDQCEzFy8R1kF8zHASIclWr09sPwAgBnkJN3V1TllWuR4sueoOCQyGrRJq0+6jhOvsNIjRtxXg7fREMzxTl7mx5mXq+gA3n5QobFcZu8JlMRKFIxWuQPzm3cO48DJUnji9yNnvPcIWyf5Ji4hREG5rn3rChnXwxOmfW8/7nx4Lzr3ejybxxa+vfjsLH72bBofx0G8GNyN695xrFr0WtZdemctaKDvgGzl8BflSSu2qld7k7WsZ93x3hUqdV3bw9QJoD7zt8OD/Mj5lpSHSoaKVU5vjfJ43O277z2J47t38hA1J4DrcfXa3RC1IjMO1eDzN2nVc0i6zEf6iJTn53N1/Nwx+xwf57cSnL+VO3qttifngaiRVFAqAtO5ze5WALiyrEDpBTArXS1eV34+r13VEOpGUANzsSgMq6WrN46NsQCnQxgZh/t6Isb0syHhMk98WhX5TBpIkIY8nSzj08+ex0cffxqndFH9qK4fwnU3ZH75HVBwB9u2jSB79c8GWKWroynkNdOvaCuTlCX/LL8N8hfQ5VZ9oAB6NrFcACLZ7a0aGPGroMVleNPq0rirVTOQMIOeJSC/wQreYAX7MYSXV5P4+MXr/FrO0cFRHB+eBEZnXJ07zt2NyTllcBXf1lUYvTg43k9wePXydYwvx3mYk5NkGyJ1uqs4OtzG++/sY017kiBW+GyZuwG1kP0QwfXVdXb5XXctb/U5Zi4vAdz5bEL4WQz3hvCBOCu/QjMHZP2+5jYO9wdYmfCXZy6d9HyT/JanyycBCydxXeUihMgf69DuPyo9jjvN+OD4ME4gLuc2eDqeT7kHaFFGi+k0v+PppGq336HnAO9QXJ29/dyUNN0t4hL/ermIM9D4srMfl8P7cTm6F7PBcQ5b+ZHk/IoQabyxoAHoJr0fPzqcy0uVCzwEpsVa5GSX4OlKDgFVuShAShzSqZ0yoWwn8Pqe30p39jKJ0+338R4zAE9JK9tAyh+ZJTuKXKWs4Wuwvilr2QZ873PqJcfirSN9AjfyRlo5pwRt3iegk0H2MoxIWMvluSvFkLm9Ltlxe5wChGCkoBWgrcE2J0cQKLV96Z4VQNYlgNt4kZWcaUfIXOCHKQwg0ZVOa6gG5rfOhuOzOo/6XmDM87QRxNPzy3h6fh5H77wT73//+3Hn0UMsqtIgek0aOhalY4GesOeQjc3RjTdkSHqWoaK1qklpcSVNlifLaZ7aMr60OZYG5jsbRDYqAc60sTS1wO3u89AYtr70lsU0s8Fnq3YMtZ3rnF2DfQl4TlyxQovbQt+KhrkKwKyzFy/P5nE9XsXJ/aM4OOkAotO4uNjE5ctNXH12EdPXVzHBUt+5VG9vEL3BMFaLVczGc6nlDw6A9Ht7q/jmO6N4fH+P55vyncrNMgY9Q6FAAEhXzKwAanePCrYD+OhRrivB06GTITR5gNXcCdaruMYyXjhzSBn8QII9EexV6pjaQTl4lOvy4gLQpFeQPFEI5AscoRoEcI86aC/nMcC7ld5TAj1v3KEeeZ0ygqyQQAyHbfiwHx3oWGKJX13P4/OffR4vX5zFJcmfdVtxjoK5Hu3FFN7NWsNYtFz7g8SRdU5eNzy329Ftfjtcg/JruM6denZttuPh9TCFbo21WmSTeuSZlnvKJE8SCKnv2ppNOcEh4mUsm/p2aV+uROHe75RapuHAr0M5l6IMKZXE5bnv9KXNVDJ0w9VtQCVRt4VcYsjVvL2vJ1lltcOBArlt0hD2jjUqXOlTt6vb7G4XgCMQtWWWwIW3USkECp9jfgr9m/E5XC5t4l1aCQTXO/HZUpBo9E4iat04TmhyN10tYKblte5SOmThkqgZDf6j559F+2AY7333W/HOh9+I40f3aYzYI8QVKBtJBmnQ6Nbk6ddQpDW7uC7h0qfwF8taIM5DgrROLKfvaNBejU+wpKUGbq8eYevxtTu6/FqXrjjxICqX3uV4PI07PXlnHgBCe+s6X8oj6EFLfuoKSjdYtiuQxnHpbaOLxdmF5n48e3kRl9PLOLo3iKP7WLoDlBOgdHl6Hs8+fRovsNRfvr6M/j5W7MP70QfArqeTXI6nYllMr9Bgkxi1N3EPkD/C0u0D+CMs3weH+3HvcBQdlx/OprGBr45DD3qdHObwmROGNvo28ebbZTmBD9opElZ3n57HOsbXY+KiduB1Yz5DsbyKxcV5HlS1JR0YEmAuFcstCnWb5RS4AloAIcAtJ5C57wy68ZByDN0ERjzzGw5HMdof5gadPs/RyDG7mODpFQwOqfvHsTjYj1PA/TmJXq+sQ/KBsVr55tPwYJcufEYQldfcRt/qkAdKGXlMI0MSkZGcrMRZLwnU/M4xe2UDmrKH5rEPyIOBvjCmbD0jHy5VdS24MufXeV6dnsYMxZk9w0qORHtlKRW8bcgrPt/h6rz13udz4kqDv/XppJ3ngrdr/XPi3yRIO2XZP666N4aWtN9iZ13fAoegVoJQhMSCl2cpILhicWzz24iuj1Wocs0q4boIk1a3cXIttsmQlgLkZ826CJppaU3UXb8ULnwe12oj4F6XAuwfiUwW4zh+cBjvf/e9WLUBGkDB86DXXHeAzQqA8pyV1g6ApPtsy3UlyVbTbysAAsw04BzPTLPYxlEm3lwZIJjTpgHVFukAVhScJpSAYOO1HFKltZorL7AYc6MKQNjlWVvLkjSabh0HyF1P7Hcw3VWnYnE81/ueQwGAOIiCEsASJuE8R3vTiMvrNb+H8LYfHz19FafTMQqrGQf3NvHgvV4cPTiJGfHOzjaAQyPGk22e6T24exBLyn8OcMuzJhZ5Y4oVDMDeawzi/d4wvnk0iHdG/bizbcWjg368c3IYffKdA9ZXi2muLx+dHMPLFSC9jWGzD2g2c7t7p9eOHmDq+HkLcBWgdo4tw+ctVvHu1avoXL2K3rYMr8Bo+F0U1HyHQoEnbquX7Vq0VDhWdR8Lvx8TFJwrQd6/fy9O8rwSWOMgO6g/xtg/n65iSR4drqN2Pw4fPo7jd9+LzsFxvKKenu+dxOnB3Zg7obqe5omGnmu+7C5j5koUZMOds46le0BOZ4lC8PjeNfI3L2P0Heh1AWGLq1/dQSihVeAGxKHb3tyKq2vKCYCSJy1lgjrOb7VSWuVY+U1FQTAqIj9Z1/RslzzOQBCGRtqEK5oMk/hqO8ArkV51pqvX2R4SxOF5+Yapcis4E8MEyNe8CJk0uetYCoxdW/e5C5VrneZtdbbfW+Os6hzXVZi4VwC0CtaAU20dZDjeK1D+1ooxbP1ML/hpcWtNO65cdmgqa4AAAuiZK2+sb028L6WpjNswFMaT4zs0lFXMsfJsMHN3B2YrUHzLH80jwdI8tNwV+lXV5a19djUNgDOv2lvq6mn+n/flNq/eeoztZjHnBh5Ai1vpIRSlhOIpwXBVTyXTLOlkWjZ6y8qVl6kwcsw0rSssTNJyOGH/5ASs6cVPPz+NT87Gce6aa8Br//g4Hj15iJW+CI92vR5fxumrl6lEB6MhecBP0usSdoGVvFzP4s6dXoC9cSR4DwHhCZY5vP8GQPjwwYNUxJeT61whc/DgOO48vhvqv1a/EwdY64NeN88Ad5u9y+DMp4MVbrEpSSxJbzUZY4nvUM7yn0KhEJGUVPDz5Zo6l69diuwW9siVLgLrGn+1mMWly+7Or3Kduh+g1gpfz9c5Tn9+dR6X4wvoaUb3aD/GAOzPAfRPpo2YdQ9j0z+MHfQgHikbuRa94q9VrPWr3Kl0dGuUm70i5TqDGUii5B73Kd/2oChvPXzhOyXR9zl27hUZ0vtM2XTzmKBqXI8S9pNzxyd34ujo6E3+SUMKQgHX9LzzWrct6fa3eXu9KZfWb9JdvfN5LjRQrqqwGd4r5fb7nfak1F05L2XGt9gVCbgtrhIEhUShKAJTXL0d/u0wR/n9Zuac8Aq83nFHmweijvAXgFHoE9gBDeNklw9vHr6rrYXM07BI3oButBM3s0u/YjPNL6RvPTCfrnMeBiQaci0CzC35ubZWC9pVc3UDzPSra5alKl/x+ejf4wQFwRYLW0stG+wa2qsxf7zpWc7cZCFQmS4Wm+VWeeV2bO7bAKMIYqNdAXLS6Xb5z89O43K5iMHJvbik5/CT19P445fz+OmraTzX0gVY3/vgXYC0HUvXbk+nMbvG8oQ3HkTllu9GExB07ICqOLzbBvgBWsL6rdDmjvdzPEDjUkG/sjOHpmus/QWKYXC8F93DAT0aAAoQPgI0PeJ2gcJIHiYbypCAh3a5qzMALFflJKq7CmhTvqDjwVZpUlMBuxWg41UAp/xjePjy+jquKb8f/51Spx4IdrhXdow6xNERz2bz2MMi79HbusaSfHE1jY8mm/i8eRCz4Qk9lgF5IIf0dhyaStpSgVuZypBg5xiwv+SPR8KikMjf0qjk9cp0DaJFNqxJ/iinQ4NleLAMESqX/lZ25beg3SHv/EA0aSjPPb8ShLKrd0S6Ucg4Dte9kUPlE16Ue1sJjvyUDzfo5CYdaarCJfMVUq7GqQ2p2kNu0ivIaxS4+kRgz3NYzNuGdIvdrQLwWsis8pQbBEHhyPFA24bPeZ+OB2XJUvWM987Eu2xLYHJzgZsUBK8U8Erw0pog3RxK4a8Gf9OoQTW/8s773EhkoybBHsjk/cDVHS6ZomETSTw0a2+L1WN6Hejq2JW0PL40ixIwr+bMi7osPpOmVB64fGfcisa80vj5j/wcA4dugMfQjkcSM+MK3Km08CoSLd01aWUjgi8NgSNXJ0BjhnM4pBETSHp2hZLq9aN7fDeusb6fX83j0xeX8fmLizg9u4rR4V4c3TlMACFigp89gU41OeeAQKu9l1Zgd7CMwcEuJgDXlfxvQQ+geH15lVu+VS5ape6GXM8msVxMoj/qAObzeH2Odb+eA0R9wrl5R6VUykFGyIL1iNXbQAEB/tst3s/IuT0fAO/Al3YDBesEJT6/9djuer4gAL6JRacRC3U04OfkX9elgj14A0tW1G9r3Yjj1jCO+nvqiNz52Ro9iMXwXrxu9ePawwp479G3nrBo2o5xe1/mPDQOkFnyKj1BDA0nLaArjxNWJX2p7pXBIhe8pc7yXSUTWrNe830VVhl2+aM8XXPVOEhJ4XkuW4RnWsnWVS1TtYzZ+6wt+fqZcctmHNIheBkS4YrcSU/tpMsJSq/KNqlmPqbjL+lwD0aeQc6TNTKrYrjNrnD/NjqEQSAtwvZWCBSWFBje52SPQibAGV7ByufF8szt5whSLWAlDMLJO53Cm40jfxVXp6Vla3e9R+Ps0Wg200XMLq5iDtA1HEuGJnExx1fJx26xabWx3FJ4bW8AkI3tyy4bjv5Lef8yp3WYDRVAKsfICtzwwfJAh0KSdOAcHrH8WV4fSIeNzEjGAXAFrb5r/WjsS4BlCcicAagfn56FHysWhO0CX7mWe7KL1xfTeH12SZ7duHN0D4v1BAt1FF16M4eH+7kFH4MQvgruLcBgFrveNi4B79frXcx6Lezqba6CeX15nnw76A9jTyt2PIsYX2Mpe3zrLEF8PL2EpSssym70h32AyI9BaCFCq2BtNk3AGEvc69aZa2VBHpFHYzVByV5FG++mIKt7Ml9gSV/EirIu4f14scyhozG9hKvlWLIBLizadj9aw/2YEuYVNF12unHWO4jr7iA2Xecp7AmgKlbbmC1UgVrIxZpWMfqxCXsAGgxUDjKAbCBMAnr5OHHZgKUMKmcJyIKodVn9ztUj1KHPsgqVE+ix57Uirk9TJ3OdTaaw77rEgz4Sy3jGN3waP/4R3/SVB9/pMg5eaSkeR3wepuz6Tiu/yFaxvjOJip6yhLW0rXT8VpkXa56wvPsLCfhX2JVWeducQoak1OPQdgPfOC0C3gmA2b1EYHKpXiWgKaR4BcuuZ3ZFsTzzbAhBDKcVZx6GSUFHML3alXVst07DXO32C9rPPvo0nn/2NM+c8PuJeQgQ8R2nNb0EcH9DnuBt07YxKOwKv+kVSYdOacXr8lH+lyS98eVh8a1UBEXx2HB9b1dV0KIvAe00VBurmZs2hMMJ8jAwoW2AePPUcEpLkYbp57128GdC3CvSe/b6dZxTPthJ72MdJyfHsXd0lzI14xwr/PXZNRZ0M/qDvTjYO8gJs7FfooF3Ds9ssULFBnsJ0uAqjYVj0CgEcDyXBl6hBFWKJ/sHscOC3F6MYzd2M400QStgPPCr7igZd4nuHx5EezBAoQCelBwDl3tAEIDHfkdZrGMBaK8d2gKUB61tPD4ZxXfeuxsfvHOAoqFOAPEZvYHz6zG9AlLpDeIahXUFoI6x5qfrRfZYtEBjNIoreimfI2evuH9BWT8m7yvlp6oHFaqM5FfyV2s0l4eiYAQvZbesLEIW4K2gVqqb9HE53IWcOVyhTGaayiTPUw5VRjJSR5S8z3p0+GuTcXOZnsMplFnZM3nT88ZiqEBqJSEdGT/D3WgnOFe9ZG+vemZe9vi8phkAcY7B2xYTrG1/PC9tqU4z7zJeoVMlouIQwPz/9rpbBeAKSG2VIk5V199nPEEYnbQTVB3hcz2w4KUA+WckQdWVGB5m5RGZaUX7CrnK8VoFSwElcNU8Ms96XD2FOgXQrjr524hPX8Wzz17G4cFJ3H30TnSGghENrw2oCIC9Zex317FPA+zvOgAK1iJpacFoG+dKBJIl47xuASpB0+EegT4tH/KRLpcLuqrEr7MQk2d2QenHAyBuPc+VDdyvSXNtq4Q/HSzQroArlhAfmMl1zu0u6bme0jwIu3WWEAu5CY1y0K/jbEFDD77a5hAD3V/CXdvTmK2Sty2M9N6dYewD1tPpNj4DbD++OI9XjoEDhJPLZZx9fhGXp9fRcHt7H9DAQm65XGcJjYCDG2zuNfdjEMNoz9vRuaL7fzaJw1EvBocdgHQRJBuTWTv2jo+iv0/Xfw8wzxUoK8q8ijn1dokSmcOjPPdlMc0VHJ7V0pjNYg/ZOMHKf//efvz2j74Rf/uvfz9+93c+jN/5S+/GX/+Nx/ErHxwC5LuYzpbx6nwJL+/FrDOMp5tdvNg04my8jcWctBCuFcrh9XIVT1uH8dngSXzeexDnrvfe9gDPHnxppwx220IhtUddYW8C/ijQFvfwfNvmOaC9hWaVpsMoPejz82c5J0PdO8SmcG6QJfprpAVAUt9a5wK4Rxe0qStqEoVlOkqEAEp6nneDjNt7akOHZ7FfvTiNsxfPiwwJ3Lm2HdmBWL9RuqzWpedJg7YNDQtoS0iHVuVfZxuo26Ftz7X/O3sQyJpHGHjGis0x22LK6i4QtfDTEe5oTfkjbn6KEFn3vPHb7ODi7XRvwBxpqe9T8BASRUKvxl9jdei1NtIBkt47yVMsCi0LGhXPtFyWNJAyUbPOySCfmb4+u5Q2sm6rjJXS6PoP78TJd74RJ9/7MA6/+U4MHxxHFwsxxxnJY484x64dhiDzyG30kJG0Q6uU1iopHfn43nF6a7fujiatxoW2nFCDZh6nt8XkygYVBldLulPJcM3hEuIa3oYluLgGvqzipitMWg75pBcYaIwkQXqqPSw2AKeJJbdpDwGvQcx3nlTYAdC78fz8Os4mYwCgDUQ1Y7xcx2ss7vNLLHHu/UZlC4XlqMZyikW5cDJOixegRUEcDPewjHk536RC3etjUQ/JwzQ3i7j/5F7svQ+YYiU/v34NkADEx+5ohK45PYHNNLbLeZxjtZ++vo7JFGv7gjofwzMUxJD83394L37wrcfxG79yP/7Sr96PD570od4zW2Yoj2U8ud+N3/mtb8Rf/Svfjrsng7i8OosXZ6/jYrmNl9NNPEcxna2acbWxzkfxHHJfbFEs7VGMA9BuuFe0F40VdbCiDt1pKb+pmA081DpNq5RnKad2XwRoqxte+MrJS2VLmVBWrdQcf6dnolw4VuyQmC6HXlRUKOEiE9QPMuk3MoucFEnSavbETb/XuqYntLqeUGMAvfMKKCBXczlso4OMIn1EVhY94TDnMnB1r1T3pg1UtNqjNGKmkwUqTsnxD47k8/UGBUZbMKXkDfRDaf6+7e7WAnjtFODszlVeAbnpFLra61LoCaerhdEhFgUun1dCWg/L1GnWwptDLoBjpoflNDo5irtPHscWy3u1R6O7ux8drEc31nQBsREW3MFeH4uX+FhDDneQSTYwnQ2kpu2NswzmyZ8NpTyqykVY77IBZSOSdkAAnx8y9mr6NN4cVqB1Ot7oRp6yBBM+0Yi3eR4HyWFlArHpCYQ17vpcrDMgmY48imhRJgobvVjRq9hi6S+5TprdeI0l/vPPn8fHWHdT8l6T32S2jqvLScwm8+hiousHgN0aK3Yz24Xfh9wAdJ4m2Gn3sdwXcXZ1DRDCr71eHNw5iKOT47gaX+bZ4vsfPowHP3gSe/c8MfESvrkVvhnTsUsW1/HszLH5JQA7itnuIJZXWOcT6gEAvzcaxg8/fCe+/f5hPLgzw6p/Tbk/i/n485ijEBx5b+zOotc9jx98/3789m99N+4/GMT15EWcXp7F6WSWuyuvWt14itL5dLHD8t6Pp+2DuGz5EQwtbixK5MGv2chfjQhddqyoW6THCsn6zslmgSwrif/gvb/daZlLAQXLN/Vdy7JSUIA5e4zUa/YUiSeAOgbte+VUeVCWBVQnMR3618pVOefGNfJZAeYpgUkrMm4WteO+njdSkWjomOaXpDPf+04aNCacCzKUHWLLau9UpaDVkuvTySv54JVylaGbTOrWu1Lbt8BpidZgV3x5rpCnRY2/CYQ14BWhrgAX51XrwmVMdgu1iNJqxxs2ARpfr2utvfFMU4FtAz4DDKUBALi5mqTv8Mzu6XQ6ya3X/Y7H+jeiTw3tjbD6BHDai5YT1EtJ5us15Z4GZhlv0pp5V/nWv31XxvWLBZbvBGus7wZWWKs3iAblg7xYkmYOpdTpCgqAMZHwxq9pIB1j0AIFmrT0aaSlzAVIbNiGc1efXyS3m++wyitA7tPXF3EBGDX29qO3d0S8bpy/9iMJ8HDbi+2MsJf0SBZtbFUUHSAv0E+JMyG/16tFvMZMvwLZLgHtwcG+OcXp6Wus+nm0+q24e+84ev0yxDDfdeLpZTt+/CLij19GfDLpx+l6Dwv5CMt6E/31NA5a69hrLmN99Swas1cxbHv87VX02/PYH1nueQwGEUPu221Ksr2I+/fb8Zd/8/341R88iA8B/Tsn5NecxwRFdk55n+PPRydxPbwXY5SPm51c8eLZK/IprW2rLvnLVeDOJaWufKHerHmeC/Tl48P8gF4nLnOYjEjOFVhXWqyOZxNUEck6cUKaiqiAkv8cV0/Z14Jvx6A/iL6bmohk/S2ms5hdjzMvlzOmtU7U/LAx+WU+dV0ra5W8lV4p9ClvlNnsctK/CltfbQtZHsI5/KNhk/KKt57cOex9rrzS60yscim7+lvsbg2A/yKnoL4FNZoH9wk2CtaNd1o+NgiFLgWvEpo6rBZD/TvHtqtw6YxfPSvX4hVEP7Plzrnt9SwWr69id3YdDcCcvnxaO4KlgO3X0x3jtCuZwx/8pdKo6M1s8v9yTZq5mqcNwd86w3rvn+/yHm/D1/pudrr5Wa9Wt4f152x/oVVb3tLY0F37ZpaOogvyLglzog/bjIYmz1zy5gYQadNjwRG5iyXe9OO9nqe9xe9m6A1S7g2Duxhj5QXW+TvvfTO++91fieFgLy7gR3NNPlMozHPBYc3ZOM9IsYew7HViPOjES6j5eDGNzxbzeAU/PanQUw6bG0AHK3t5MYntArrJYrzexcsplvfpJsbzPdDoBIU1gm7KuTwPUzvsX8WTu6149wQwXF7ix7HX2wNA+U2+KoLBPun3SFPLmfiOVTe347h/vIu/8qO78Xf+2vvxt/6Db8QPv3cSJ48G0bs7ivl+Lyaks+rfCY/g8ktBnqcYjQVAv4klGJXLMqkbj2gYkGPHiuRZ+bIOPKD+/U3tF4sd0EtlTBW7u7IG0uJKWm/q2opTkQrk3OcqLORMV3+yzPo2vvsZVvRWPJBLED65ezfu3b+XQzO2hRqcc7LTe/I3Dw2XepObrp60L2EAZtsL9LyRxRRU6KT+y7ENxXJ3nN5hyHrvwdrnPKvz8Xcqpczl9rpbBOAILEJTC7Q1ryDoUvAUegW8ujfsG2ErgfJ5Ci73vjO8DdpU7Mb6zobg1feZbhW2FlpTm7W2MUO+1x0s22E//KSaYYa0pSEA41boDUDpVucgTL+vVVVZaw52SJAAzp9ppoMI7/IVeUpTjtOTrjToUnHgBOS6ARkQQ/aNxUNTR7N0gpZatkwD6hQow5ujY6men+EJiZhleW32De+2aHjsGuUNtLpTUQAFSJ3o7QPwPYC7u5nEqLmIu/vt2B+QRhOA7/ZjTpVczebx8vQsJwP39w+yzPJ1Ppnn1+ZXk3XMLqbqkNjQtb9aLWNKvlfw6DkN+qOrqzgFMC4XNO5ti/CA9OdnsXh5HYtzQB1lcD5exY8/exFj0jnoDqM5X8T67GncbV7Ee/vX8ejOJL7/nVF8+M39uHcHy/2ol59p26y0AEfQ69ci4C9sWaF6qHVA18OjttHr7qLfmsVedxb3RtN4cmcb3/vmQfzwh+/Et3/wJPqHnZigaOSR67utCaSMqqTwHfjebdMTIm0Uocfe+sGQ/DAwPMqmCh+tB3s5ZTgLoEX+tI7b1JNeUFX+lFeCFrkjfM6X8EwRyHkNbuw9FnltlSNip9OctzFOLln0HBcA2QO7PCbAExSn9Giux+OUMwFfYPZe+b0p58WVNqdLmirnvb3UPOvEBxJluQyrVywJkwZK/hGE/+2hKNn+mffNNG+ruxUcKLvritWRBzdxLTZqcQpCDeJeCZlCnjP6eH/n5JHmAj4nlRRy3nVsMJiY4Aj3fmKtk+O2rmn+QpqE1yuwPS0Xnmt/6VsDGx+grzVEGm7Hnrd3sXCxBWlfXcyxOt2gwgPCJSJKP+mAk0AA4k0eegXdf04w2vgdo9YC9gq5hCENAMErMMALQ6KYKJMNSGDctQfRGByiYLAad61YYE1LuUNQNqlcHSANmImrneuGjU8Dp7vvrsjs6q8Bd0zK3Qr+6ZfrOO5s41ceD+K3vn0Yv/ODu/FrgOSjO2526cVyBf2EOT17Gf/u45/E88lFrAHEOdYpEBszQG+5RaE098HQhwD+KC7PxwU44PccYH22WMafjq/ip/NJnMEhrdzZ9SQ/VbaZAdbbe3F2to2Ly3kMT/yY8SreudON7z0YxgfHk/iN9xbxmx+04tvvRjx8uIj26CJ6WNQtrO0JPQhL6iqftbQAdGss6PaOHtPygrpzuSOshWfbph+TQDEhFJ3eOk725/Fr77fjr32jGd8fvYi92Y+jZfjWHiU7RqQO4V0b+kyfdNtzeL+i3Chs5MTJ3BwUh7NtyuoXeVyBghRRfyjOJTxwHSW/VdJas55J44mOHsHQJr5nlWwMSzBtbnQgv5EfJZIwnijphiEPSTMtd9KmNY9yXtP7W/VJe4TyGvSIQx7IihPftpMczrHOKzmvgTyteRUHLmWf9wn6Ffjm/gFoNt9ceuo91/JBaNsb+dvDwZr383d6FZQkm1aCPNfb7Ap3b4mzrrPivUGQFaoaYNOyuemrOG9ciVKEE9/DGtGK8OMHhnfm3RAesuPYo+nqDF/f68zLZVBOELVoaAMXNE+W8dmPfxof/elP4vWLU4TYLiig3utjsS3jZx99GtfXMyKUrrJLrjzDO9PDe6e1atfVRuGWbYjKZ1k2y5lhtOSMYXlpbAQrY/fkBzB1yNMG43i4X7ZpYqHuujRY0qjPJreLnBNJ2YUFKACt1RzQwdvN32yWsZxdAcbjaG+u4qS/jjv4R8ed+N4HJ/Hdbx7GB+8O49HdZvzaDx6nH3SxrgFdV/B4ENRnAOzHF5v4bNoAlLGuAfcXgNQZNP78KuJff3odP302ifnSJWX0ThI+urHh/uV8RZjr+Bhr8pTn485+nG/78exqHZ+8vIgp/Hz46F48fM9DpLbx5FsH8Su/9l48emcfRbKIIyeM0Xi9XiO39rd7AE8HA6Blvc6y7gWdbqtP3gPKuojZdJLH6nY6A8AdHgPMK1SoB5K1saybm2l0l6fxwZ1d/ [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 20 uker 6 480 kr
19 Jun
06 Nov
Interactive. Flexible. Effective. The small nature of our groups means that you are making fast progress in a cost-effective and highly engaging way.Reaching your goal to... [+]
Who is it for? Many people not only find group learning a lot of fun, but also gain extra motivation from practicing languages together with others. Anyone who appreciates the flexibility and opportunities for success offered by a small group, and wishes to make rapid progress in their new language, will find exactly what they are looking for in a Berlitz virtual Group. The benefits: All the benefits of the Berlitz Method® in group lessons too The courses are always made up of a minimum of 2 and maximum of 5 participants Good value and an agreeable alternative to other kinds of courses Benefit from the contributions of the other participants who are pursuing the same language goal Small, homogenous groups Intensive training Schedule: Monday 18:45 - 21:00  Free Online Placement Test Test your language skills in 20 minutes! The test focuses on: Vocabulary and grammar Reading and listening comprehension The test takes approx. 20 minutes and you willl receive the results immediately by e-mail.    [-]
Les mer
Oslo 11 900 kr
30 Aug
30 Aug
Kurset er lagt tett opp mot skriftlig eksamen i norsk, og du jobber med eksamensoppgaver hele veien. Kurset fokuserer på struktur og innhold i en skriftlig besvarelse... [+]
Kurset er lagt tett opp mot skriftlig eksamen i norsk, og du jobber med eksamensoppgaver hele veien. Kurset fokuserer på struktur og innhold i en skriftlig besvarelse. Du vil lære å skrive i ulike sjangre, bygge opp gode tekster og forstå hva eksamensoppgavene spør etter. OBS: Kurset teller ikke på årstimerammen for å få støtte hos Lånekassen. Hvorfor ta dette fagetDu trenger skrivetrening i norsk hovedmålOm fagetKurset fokuserer på struktur og innhold i en skriftlig besvarelse. Ulike typer innledning, hoveddel med oppbygging av argumenter samt konkluderende avslutning. Du får øvelse i å formulere deg skriftlig gjennom flere innleveringsoppgaver. Gjennomgang av ulike oppgavetyper som blir gitt til eksamen. [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 60 timer 6 480 kr
22 Jun
15 Nov
Interactive. Flexible. Effective. [+]
Who is it for? Many people not only find group learning a lot of fun, but also gain extra motivation from practicing languages together with others. Anyone who appreciates the flexibility and opportunities for success offered by a small group, and wishes to make rapid progress in their new language, will find exactly what they are looking for in a Berlitz virtual Group. The benefits: All the benefits of the Berlitz Method® in group lessons too The courses are always made up of a minimum of 2 and maximum of 5 participants Good value and an agreeable alternative to other kinds of courses Benefit from the contributions of the other participants who are pursuing the same language goal Small, homogenous groups Intensive training Schedule: 18:45 - 21:00  Free Online Placement Test Test your language skills in 20 minutes! The test focuses on: Vocabulary and grammar Reading and listening comprehension The test takes approx. 20 minutes and you willl receive the results immediately by e-mail.  [-]
Les mer
Oslo 1 dag 3 950 kr
Dette kurset gir økt kunnskap om internasjonal engelsk og kommunikasjon og større trygghet i møte med engelsktalende personer, det være seg i møte, telefon eller skr... [+]
ENGELSK PÅ JOBBEN Forstå internasjonal kommunikasjon og betydningen av god internasjonal engelsk. Utvid ditt engelske ordforråd og skap din egen plan for videre utvikling. Bli mer profesjonell i engelsk når du presenterer deg selv og ditt firma. Bli tryggere på reise eller når du mottar besøkende i Norge. Bli mer bevisst kulturelle forskjeller og typiske "feil" vi nordmenn gjør.     STED Oslo sentrum, www.kursformidling.no  PRIS kr 3 950,– DELTAKERE maks 12 deltakere PÅMELDING til Oda Bergland på oda@kursformidling.no eller telefon 934 80 247 Dette kurset gir økt kunnskap om internasjonal engelsk og kommunikasjon og større trygghet i møte med engelsktalende personer, det være seg i møte, telefon eller skriftlig kommunikasjon. Dette kurset er designet for de som bruker engelsk til å kommunisere med kunder, kolleger og samarbeidspartnere – i Norge eller i utlandet. KURSET VIL FOKUSERE PÅ viktigheten av service og profesjonalitet i møte med internasjonalt næringsliv kulturforskjeller hvordan vi blir oppfattet på den internasjonale arena hvordan presentere deg selv, din jobb og ditt firma på engelsk ord og uttrykk for å gi et godt inntrykk – høflighetsfraser profesjonelle uttrykk på telefon og e-post HVORDAN FOREGÅR KURSET Kurset er praktisk rettet hvor deltakerne i stor grad deltar selv. Det legges opp til både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver med "teoribolker" gjennom hele kursdagen.  OM INSTRUKTØREN Sian Griffith er født i Storbritannia og har bodd i Norge siden 2000. Hun er utdannet jurist og har i tillegg en master i engelsk. Sian snakker flytende norsk. Hun har arbeidet like lenge som praktiserende advokat som engelsklærer. Sian har holdt et stort antall kurs for norsk næringsliv og offentlige virksomheter siden hun flyttet til Norge. Sian er en populær kursholder som er opptatt av mye dialog med kursdeltakerne. Tilbakemeldinger fra tidligere elever er at hun evner å skape en spesielt god atmosfære i kursrommet.  TILBAKEMELDINGER FRA TIDLIGERE DELTAKERE PÅ KURS I ENGELSK PÅ JOBBEN - Kursinstruktør rolig og med stor kunnskap.- Pratet klart og tydelig så om jeg ikke forsto alle ordene fikk jeg med meg innhold og mening.- Takk for meg. Fin dag!- Everything was perfect!- Bra at vi måtte snakke engelsk hele tiden. Det fikk oss i riktig modus.  Kurs i engelsk på jobben. Utvid ditt engelske ordforråd og skap din egen plan for videre utvikling. Påmelding her! [-]
Les mer
Bedriftsintern Hammerfest Alta Og 5 andre steder
Norskopplæring for dine medarbeidere med kort formell utdanning. Kurset finansieres av staten. Kompetansehuset Neo søker midler og arrangerer kurset. [+]
Kompetansepluss (tidligere BKA-kurs)     Kompetansepluss styrker grunnleggende ferdigheter i norsk, data, skriving og lesing På kurs i Kompetansepluss kan dine medarbeidere styrke sine ferdigheter i muntlig norsk, skriftlig norsk, det å lese og forstå informasjon på norsk, samt matematikk og grunnleggende dataferdigheter. Du kan velge kurs i lesing og skriving i kombinasjon med data, norskopplæring i kombinasjon med data, eller ren norskopplæring eller ren dataopplæring. Mulighetene er mange.   Praktisk informasjon  Kurset foregår på arbeidsplassen med ca. 8 personer i hver gruppe. Tidspunkt og ukedag(er) for kurset tilpasses bedriftens ønsker. Kursets lengde kan variere fra 50 timer til 200 timer, det kommer an på medarbeidernes motivasjon og hvor mye de trenger å lære. Lærerne på kurset er erfarne og engasjerte pedagoger og språklærere.    Positive endringer for bedriften Kompetansepluss-kurs bidrar ofte til positive endringer i virksomheten. De fleste som har gjennomført kurs rapporterer at det nå er bedre kommunikasjon og samarbeid, og bedre gjennomføring av arbeidsoppgaver. Noen virksomheter opplever at HMS-rutinene følges bedre opp enn før, og at bedre kommunikasjon fører til økt trivsel, og dermed lavere sykefravær.   Ingen kostnader for din bedrift Kursene finansieres av Staten, gjennom Statens senter for kompetansepolitikk (VOX). Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. Tanken er at dersom den enkelte mestrer grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, muntlige ferdigheter, data og hverdagsmatematikk, blir ikke veien så lang for å skaffe seg ny jobb dersom jobben de har faller bort. Kompetansehuset Neo skriver søknad på vegne av din virksomhet og står ansvarlig for midlene overfor VOX. Hovedutlysning er september hvert år, med søknadsfrist i november.   Kursene handler om det deltakerne trenger i hverdagen Kursene er lagt opp til å være nyttige for akkurat deres virksomhet, og vi legger derfor mye arbeid i å tilpasse kursene. Vi lager en yrkesprofil som viser hva deres medarbeidere trenger å kunne av lesing, skriving, data, muntlige ferdigheter og hverdagsmatematikk på jobben. Vi søker å legge opp kursene så nær virkeligheten som mulig, derfor bruker vi skriv, skjemaer, personalhåndbok og realistiske situasjoner i undervisningen. Datakurs kan handle om å sende epost med vedlegg, bli enda bedre på excel, skrive i Word, beherske håndholdte terminaler med mer. Kurs i muntlige ferdigheter kan for eksempel handle om det å gi en beskjed, det å sjekke at man har forstått en beskjed, å kunne fortelle hva som har skjedd dersom det har vært en nestenulykke, det å kunne snakke med kunder om produkter med mer. Kurs i lesing og skriving kan handle om å forstå personalhåndboken, kunne lese skriv fra virksomheten, det å kunne skrive en nestenulykke-rapport, det å kunne skrive en beskjed med mer. Kurs i hverdagsmatematikk kan handle om å beregne tid, volum, avstander, gjøre overslag med penger, enkel prosentregning, det å måle riktig, med mer.   Hvorfor velge Kompetansehuset Neo som leverandør? Du får en oversikt over nivået til alle deltakerne når de starter kurset, og det lages også en slik oversikt når kurset er ferdig.  Du får se kjøreplanen som angir når de lærer hva på kurset. Der står det når de lærer de ulike momentene i yrkesprofilen - som det å kunne samtale med kunder, det å kunne gi og ta imot enkle beskjeder, eller andre momenter i yrkesprofilen. Det betyr at dere som kunde vet når dere kan forvente hva av de som går på kurs. Vi fører oppmøtet på en nettløsning der du kan logge dere på og følge oppmøtet på alle deres kurs. Vi har en pedagogisk leder som besøker alle kurs og sikrer kvaliteten på kursene. Alle som har fullført kursene får selvsagt kursbevis.   Referanser Carlos Amotegui, Personalrådgiver i Orf Facility Services: «Nå kan vi sende ut informasjon uten at vi må oversette alt til flere språk først. Læreren fra Kompetansehuset Neo er tålmodig og gjør alt for at folk skal lære språket ordentlig.» Karin Svendsen, Regionskoordinator Elite Service: «Renholderne er blitt flinkere til å kommunisere på norsk.» Atle Bakken, Daglig leder i Bakken Renhold:«Tilbakemeldingen er udelt positiv fra alle ansatte. Noen ansatte sier de nå fører enkle samtaler med kunder som de ikke kunne før. Samarbeidet med Kompetansehuset Neo har vært meget positivt.»   Resultater for deltakere etter kurs:Piotr Maj, produksjonsarbeider i Dokken eiendom: «Jeg kan snakke med min sjef på norsk nå, og har fått en bedre jobb. Nå jobber jeg på vaskemaskinen. Jeg kan lese navnet på matvarene i butikken, og hilse på dem som jobber der. Jeg har lest om Trolltunga på norskkurset, og skal kanskje kjøre dit i neste måned.»   Wissem Ben El Atek, Postnord: «Jeg liker å gå på kurs fordi jeg vil lære å snakke norsk. Jeg bruker det jeg lærer i møte med kunder når jeg leverer og henter varer. Det betyr bedre kundeservice.»   Malam Camara, Postnord: «Jeg liker å gå på kurs fordi jeg vil lære norsk. Dette er viktig når man bor i Norge.»     [-]
Les mer
Nettbasert kurs Hele landet 60 timer 6 480 kr
21 Jun
14 Nov
Interactive. Flexible. Effective. The small nature of our groups means that you are making fast progress in a cost-effective and highly engaging way. Reaching your goal t... [+]
Who is it for? Many people not only find group learning a lot of fun, but also gain extra motivation from practicing languages together with others. Anyone who appreciates the flexibility and opportunities for success offered by a small group, and wishes to make rapid progress in their new language, will find exactly what they are looking for in a Berlitz virtual Group. The benefits: All the benefits of the Berlitz Method® in group lessons too The courses are always made up of a minimum of 2 and maximum of 5 participants Good value and an agreeable alternative to other kinds of courses Benefit from the contributions of the other participants who are pursuing the same language goal Small, homogenous groups Intensive training Schedule: Monday 18:45 - 21:00  Free Online Placement Test Test your language skills in 20 minutes! The test focuses on: Vocabulary and grammar Reading and listening comprehension The test takes approx. 20 minutes and you willl receive the results immediately by e-mail.  [-]
Les mer