Oversikt over relevante kurs innen Statistikk i Hordaland

Velg Kategori

Fant 4 kurs!

Statistikk

Bergen Trondheim Oslo Stavanger 1 semester 11 300 kr
Kurset gir en innføring i enkel statistikk. Viktige tema er beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og hypotesetesting. Det legges mindre vekt på matematiske tekn... Les mer

Masterprogram i statistikk - Matematisk statistikk

Bergen 2 år 0 kr
Dersom du skaffar deg ei god verktøykasse av statistiske metodar, kan du bruke desse til å studere data frå ulike problemstillingar. Les mer

Masterprogram i statistikk - Finansteori og forsikringsmatematikk

Bergen 2 år 0 kr
For deg som kan tenkje deg å arbeide som aktuar, er dette det rette studieprogrammet. Her får du ei innføring i teori og teknikkar innanfor forsikringsmatematikk. Les mer

Masterprogram i statistikk - Dataanalyse

Bergen 2 år 0 kr
Dersom du skaffar deg ei god verktøykasse av statistiske metodar, kan du bruke desse til å studere data frå så ulike problemstilling. Les mer