Kurs med studiepoeng: Statistikk


Klasserom1 semesterDeltidKurs med studiepoengNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.

Les mer / PåmeldingSTATISTIKK

Kurset gir en innføring i enkel statistikk. Viktige tema er beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og hypotesetesting. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i en rekke sammenhenger.

MÅL

 

KUNNSKAPSMÅL

 

 • Kunne se relevansen av og bruksområder for statistikk i markedsføring og økonomi
 • Kunne tenke mer presist om sannsynligheter
 • Forstå forholdet mellom stikkprøven og populasjonen
 • Forstå hva en stokastisk variabel og en statistisk modell er
 • Se at statistiske teknikker bygger på antagelser som må sjekkes
 • Forstå ideene som ligger bak estimering og hypotesetesting
 • Kunne reflektere omkring rollen som tilfeldigheter spiller
 • Være fortrolig med matematisk notasjon brukt i statistiske formler

FERDIGHETSMÅL

 

 • Kunne reflektere omkring forskjellen på tilfeldighet og lovmessighet i dataene
 • Kunne bruke statistisk programvare og tolke utskrifter fra disse
 • Gjennkjenne lineære og kvadratiske funksjoner og deres grafer
 • Kunne beskrive en stikkprøve ved hjelp av grafiske teknikker og nøkkeltall
 • Kunne beregne sannsynligheter og konfidensintervall
 • Kunne utføre de mest brukte hypotesetester

HOLDNINGSMÅL

 

 • Å forstå at statistiske metoder lett kan misbrukes
 • Å ta hensyn til anonymitet og personvern ved innsamling av data
Vis/skjul hele kursbeskrivelsen

KURSANSVARLIG

Njål Foldnes

INSTITUTT

Institutt for samfunnsøkonomi

SEMESTER

Vår

STUDIEPOENG

7,5

INNLEDNING

Kurset gir en innføring i enkel statistikk. Viktige tema er beskrivende statistikk, sannsynlighetsregning og hypotesetesting. Det legges mindre vekt på matematiske teknikker enn på å forstå bruken og nytten av statistiske metoder i en rekke sammenhenger.

FORKUNNSKAPER

Ingen utover opptakskravene på studiet.

OBLIGATORISK LITTERATUR

 

BØKER:


Triola, Mario F. 2011. Essentials of statistics. 4th ed. Addison-Wesley

ANBEFALT LITTERATUR

 

BØKER:


Ubøe, Jan. 2012. Statistikk for økonomifag. 4. utg. Gyldendal

EMNEOVERSIKT

 

 • Funksjoner og grafer
 • Beskrivelse av en stikkprøve både grafisk og ved beliggenhets- og spredningsmål
 • Tilfeldige utvalg og populasjoner
 • Diskrete og kontinuerlige stokastiske variabler
 • Grunnleggende sannsynlighetsregning
 • Diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsmodeller
 • Estimering
 • Konfidensintervall
 • Hypotesetesting
 • Regresjonsanalyse
 • Kji-kvadrat test

DATAVERKTØY

SAS JMP.

GJENNOMFØRING

 

Kurset gjennomføres med 48 kurstimer. Av disse er 38 timer ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått. De resterende 10 kurstimene blir brukt til demonstrasjon av programvaren SAS JMP. Øvelser i bruk av SAS JMP vil foregå i auditorium på medbrakt bærbar pc (evt. på pc-lab).

Til hver forelesningsuke blir det gitt et arbeidsprogram med litteraturhenvisninger og oppgaver. I forelesningene og SAS JMP øvelsene belyses teorien ved hjelp av flere datasett og tilhørende oppgaver. 
Avsluttende eksamen vil bygge på at studenten har løst alle disse oppgavene gjennom semesteret. 

Arbeidskrav:
Gjennom semesteret vil det bli gitt 8 obligatoriske flervalgstester som skal besvares i It's learning.
Hver test blir enten godkjent eller ikke godkjent. Det gis anledning til å ta testen på ny dersom den ikke bestås i første forsøk. Det er obligatorisk at studenten har fått godkjent minst 5 av disse 8 testene for å få gå opp til eksamen. Send meg info (ekstern)

Be om gratis info
Statistikk hos Handelshøyskolen BI
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Handelshøyskolen BI vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere