Oversikt over relevante kurs innen Studier i informatikk i Telemark

Velg Kategori

Fant 5 kurs!

Datamaskinteknikk

Nettstudier Hele landet 1 semester 4 980 kr
Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres virkemåte og oppbygging: CPU, buss, lagerteknologier (cache og ulike typer primær- og sekundærlager), kontroll... Les mer

Informatikk, bachelor

Bø i Telemark 3 år 0 kr
Studiet gir deg en omfattende, yrkesrettet utdanning i informatikk og et godt grunnlag for videre studier på masternivå. Etter første studieår kan du velge fordypning... Les mer

Informasjonssystemer, bachelor

Bø i Telemark 3 år 0 kr
Studiet gir bred kompetanse i skjæringspunktet mellom informasjonsteknologi (IT), økonomi, organisasjon og jus. Les mer

Informatikk og automatisering, bachelor

Porsgrunn 3 år 0 kr
Studieretningen gir en bred innføring i sentrale emner innenfor IT og automatisering. Aktuelle temaer er blant annet programmering, databaser, datanett, måle-, reguleri... Les mer

IKT i læring

Notodden 1 år 0 kr
IKT i læring gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i nye arbeidsformer og informasjonsteknologisk utstyr, og lærer deg å mestre det. Les mer