IT-kurs
Du har valgt: Systemutvikling
Nullstill
Filter
Ferdig

-

82 treff i Systemutvikling

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Stockholm København 3 dager 2 400 USD
19 Sep
26 Sep
03 Oct
In Puppet Practitioner students will learn why they should manage their Puppet infrastructure the right way. [+]
In Puppet Practitioner students will learn why they should manage their Puppet infrastructure the Right Way. Note: This is an advanced level course. Students will learn multiple ways to accomplish tasks in Puppet and how to choose which is most appropriate for a given situation. Students will design and build modules, and extend modules from the Forge. Students will also learn best practices for implementing Roles & Profiles in their infrastructure. Objectives After completing this course students will show a mastery of the Puppet DSL and common design patterns providing them with solutions for problem solving techniques and a better understanding of Puppet Best Practices. What You Will Learn to Help You Solve Problems   More advanced Puppet DSL constructs that can be used to write more elegant code. Using data structures to create resources programmatically. Using custom facts to expose information about nodes. The concepts of modularity and composability and how they refer to module design. Methods for testing your Puppet code and infrastructure. Using MCollective from the command line to automate infrastructure orchestration. Troubleshooting techniques and standard log files. The Roles & Profiles design pattern and the benefits it offers. Several different methods for managing portions of files. Why the Anchor Pattern exists and when one should use it or the `contain()` function. Creating generalizable modules and contributing them back to the community via the Puppet Forge. Sharing functionality between classes using inheritance.   [-]
Les mer
Oslo 2 dager 14 900 kr
07 Jun
Kursinstruktør Kai og Tom Gilb Kurset vil bli ledet av Tom og Kai Gilb begge anerkj... [+]
Kursinstruktør Kai og Tom Gilb Kurset vil bli ledet av Tom og Kai Gilb begge anerkjente fagpersoner innen kvalitetssikring av softwareprosjekter nasjonalt og internasjonalt. De er et entusiastisk og dynamisk far og sønn-lag som alltid sørger for at du som kursdeltaker får en interessant og høyaktuell læreopplevelse.  De holder kurs over hele verden innen sitt fagfelt. De er konsulenter for mange internasjonale tungvektere innen IT, er foreleser ved universiteter, høgskoler og store konferanser både i inn- og utland og de skriver artikler og fagbøker. I 2012 ble Tom Gilb tildelt utmerkelsen "Honorary Fellow of the British Computer Society".  De har utviklet flere kjente metoder og teknikker innen kvalitetssikring og den første boken på emnet "software inspection" kom i 1993 – nå trykt opp 14 ganger. Kursinnhold Dag 1 AGENDA: Praktiske metoder for kartlegging og kvantifisering av kvalitet Interessent kvaliteter- Analyse og spesifisering av interessent kvaliteter Kvantifisering av kvaliteter- Alle kvalitetskrav trenger å kvantifiseres for å kartlegge alle kvalitetsdimensjonene Kvalitet ved engineering- Design kvalitet inn, ikke prøv å teste det inn!- Hvordan finne tekniske løsninger som skaper ønskede kvalitetsnivåer Verdi estimeringstabeller- Ett praktisk verktøy for å håndtere og prioritere flere kvaliteter, ressurser, og flere arkitekt løsninger kvantifisert Kvantifiserte kvalitets kriterier for inngang og utgangs prosesser Kontinuerlig kvalitets levering- Ett viktig steg foran standard smidig ved fokus på kontinuerlig levering av kvalitet- The Unity Method (111111) for å dele opp arkitektur i inkrementer av kvalitet Kvantifisering av krav til oppetid- Flyttbarhet, tilgjengelighet, tilpassningshet Dag 2:AGENDA: Agile Inspection Leader – smidig kvalitetssikring i praksisI løpet av denne kursdagen går vi dypere inn på hvordan du i praksis planlegger, gjennomfører og følger opp en smidig kvalitetssikringsprosess. Hvordan raskt måle og finne feil i spesifikasjoner og prosjektdokumenter Hvordan du kan bruke måleresultater for å sikre at dokumentene er korrekte med hensyn på økonomiske krav og viktige tidsfrister/milepæler Hvordan måle kvaliteten på et dokument ved hjelp av sjekklister, spesifiseringsregler, prosedyrer, og numeriske inngang- og utgangskriterier Hvordan rydde opp i allerede eksisterende dokumenter for å reduserer feilraten, spare kostnader og tid, og øke kvaliteten Learning by doing: Hvordan bruke systematiske tilbakemeldinger underveis i kravspesifikasjonsprosessen for å levere dokumentasjon med klare og tydelige testkriteria Praktiske metoder og verktøy for å skrive dokumentasjon som danner et godt grunnlag for design og test av softwaresystemer av høy kvalitet, til avtalt tid og under budsjett [-]
Les mer
Oslo 13 995 kr
06 Jun
Unngå dobbeltarbeid og overlapp mellom testnivåer. Lær å finne en større andel av feilene, og å sikre god, forutsigbar kvalitet i systemene med god testing [+]
Med dette kurset forbedrer du din test og sparer både tid og testkostnader. Kurset passer derfor for alle som arbeider med test av programvare, ledere for systemutvikling, prosjektleder, tester, testleder, kunder som kjøper programvare og andre som arbeider med kvalitetssikring av IT-systemer.    Kurset viser deg hva du bør kreve av dem som har testet før deg slik at du slipper å bekjempe problemer andre burde ha funnet.     Du lærer: Å teste slik at det blir mindre dobbeltarbeid og overlapp mellom testnivåer Å finne en større andel av feilene og å sikre god, forutsigbar kvalitet i systemene Å sørge for kvalitet og korrekt ressursbruk i alle steg av testprosessen Best practice - praktisk kursKurset er praktisk lagt opp med øvelser og diskusjoner. Hensikten er at du skal lære mest mulig på kortest mulig tid og ta kunnskapen i bruk med en gang du kommer tilbake på jobb.     Din kursleder - en av Nordens fremste eksperterKursleder er Hans Schaefer, en av Nordens fremste eksperter på test og kvalitetssikring av software. Han kombinerer stort engasjement med unike formidlingsevner som gjør at komplekse termer og problemstillinger forstås på en enkel og lettfattelig måte.     Hvem bør delta på kurset? Kurset passer for alle som arbeider med test av programvare, ledere for systemutvikling, prosjektleder, tester, testleder, kunder som kjøper programvare og andre som arbeider med kvalitetssikring av IT-systemer. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 17 900 kr
22 May
This course provides an introduction to client-side Web development. The course begins with a summary of how HTML, CSS, and JavaScript fit together, and then goes into ea... [+]
This course provides an introduction to client-side Web development. The course begins with a summary of how HTML, CSS, and JavaScript fit together, and then goes into each of these three topics in sufficient detail to enable you to start creating your own Web pages. The course does not assume prior experience in Web development. We cover everything you need to know about HTML and CSS. However, some programming experience is required for the JavaScript part of the course; you should be comfortable with programming concepts such as variables, loops, decision-making, and functions. What you will learn Understand client-side web development technologies Creating HTML web pages Using HTML controls effectively Creating CSS style sheets Defining common CSS styles Making a Web page dynamic via JavaScript Understand JavaScript language essentials Handling user interaction events Manipulating Web page content using JavaScript Web Development Concepts and Technologies:The role of Web servers and browsers; HTTP requests and responses; Defining a Web page using HTML; Styling documents using CSS; Implementing dynamic behaviour using JavaScript Creating Simple HTML Web Pages: HTML document structure; Defining text content using div, span, etc.; Defining headers; Creating hyperlinks Lists and Tables: Creating ordered and unordered lists; Configuring list appearance; Creating tables, table rows, and table columns; Configuring table layout Defining Forms: The role of forms in HTML; Defining input controls; Defining buttons; Submitting and resetting forms Working with Images: Image file formats; Adding images to a web page; Configuring images; Using images in hyperlinks Web Development Quickstart (3 days) Getting Started with CSS: Overview of CSS; Defining inline and embedded styles; Linking to external style sheets; Overview of media queries and adaptive rendering Understanding CSS Selectors: Element selectors; Class selectors; id selectors; Combining selectors; Positional selectors; Attribute selectors; Chaining and grouping selectors Details of CSS Styling: Styling backgrounds; Styling text; Styling fonts; Styling lists; Styling tables Understanding the CSS Box Model: Overview; Defining borders; Defining padding; Defining margins Controlling Layout: Visibility and display; CSS positioning; Floating elements; Additional techniques Getting Started with JavaScript: Overview of JavaScript; Defining immediate JavaScript code; Defining JavaScript functions; Overview of common JavaScript libraries JavaScript Essential Syntax: Declaring variables; Using operators and expressions; Loops and decision making; Functions; Alert, confirmation and prompt boxes Event Handling: Event-handling concepts; Handling events inline; Defining event-handler functions; Handling common types of events Window and Document Management: Interacting with the browser; Document Object Model (DOM); Accessing nodes in the document; Manipulating existing content in the Web page; Adding new content to the Web page What Next: Overview of jQuery and other libraries; Overview of Ajax; Overview of HTML5 and CSS3 features. About Andy Olsen - the author and instructor of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy worked for 7 years as a technology specialist and product manager at QA Training, and now specializes in Microsoft .NET and Java Enterprise Edition systems. Andy is also actively involved in a variety of book projects primarily with Apress, and is a regular speaker at conferences in the UK, Europe, and the US. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 18 900 kr
22 May
JavaScript is everywhere today, and there's no way around it. Now you can even run JavaScript on the server with node.js. Why not embrace this powerful language and learn... [+]
JavaScript is everywhere today, and there's no way around it. Now you can even run JavaScript on the server with node.js. Why not embrace this powerful language and learn the secrets. The need for proficient JavaScript programmers is increasing, and this course will give you a good basis to take on this role. The course teaches the JavaScript programming language from the ground up. It also gives an introduction to JavaScript ecosystem and APIs/tooling that is relevant for today's frontend (and backend!) programmers. The course has a practical format with roughly a 50/50 time split between lectures/discussions and exercises. Delegates are expected to have basic programming knowledge through experience with at least one other programming language. HTML and CSS alone is not enough background to take this course, as introductory programming concepts are not part of the course. Course structure: Day one focuses on the basic syntax of the language, as well as its built-in types.  Day two focuses on functions, objects, closures and how to combine these to create abstractions.  Day three focuses on asynchronous JavaScript, and also gives an overview of debugging, the ecosystem and tooling available for building JavaScript applications.  Course workshop: Exercises require a text editor and browser of the delegates choice. Programutvikling provides the necessary machines, but delegates may use their own computers if they want.  Pre-requisites: Delegates should be proficient with at least one other programming language. HTML and CSS alone is not enough background to take this course. Delegates will benefit from experience with web technologies such as HTML and CSS, but it is not strictly necessary. [-]
Les mer
Oslo Bergen 3 dager 18 000 kr
10 May
31 May
14 Jun
TOGAF9 Level 2 Certified er tredagers sertifiseringskurs som er fokusert på gi deltakerne en dypere forståelse av TOGAF rammeverket. Etter endt kurs er man i stand til ... [+]
The TOGAF® 9 Level 2 Certified course is a 3-day, interactive, classroom-based learning experience. The course focuses on giving the participants a deeper understanding of the TOGAF™ 9 framework, building on the foundational knowledge and comprehension of Level 1, preparing for the Level 2 certification exam. The purpose of certification for TOGAF 9 Level 2, known as TOGAF 9 Certified, is to provide validation that in addition to the knowledge and comprehension of TOGAF 9 Foundation, the candidate is able to analyze and apply this knowledge. The learning objectives at this level therefore focus on application and analysis in addition to knowledge and comprehension. Individuals certified at this level will have demonstrated their understanding of: The ADM phases in development of an enterprise architecture Architecture Governance in development of an enterprise architecture The Architecture Content Framework The concept of Building Blocks The Stakeholder Management Technique The Content Metamodel The recommended techniques for developing an enterprise architecture The TOGAF Technical Reference Model and how to use it to meet an organization’s needs The TOGAF Integrated Information Infrastructure Reference Model The content of the key deliverables of the ADM cycle How an enterprise architecture can be partitioned to meet the specific needs of an organization The purpose of the Architecture Repository How to apply iteration and different levels of architecture with the ADM How to adapt the ADM for security SOA as a style of architecture The role of architecture maturity models in developing an enterprise architecture The purpose of the Architecture Skills Framework and how to apply it within an organization [-]
Les mer
Oslo 4 dager 19 900 kr
09 May
Once you have mastered the core features of C# as a programming language, you are ready to take the next step. [+]
Once you have mastered the core features of C# as a programming language, you are ready to take the next step. The .NET Framework offers an incredibly rich and diverse set of APIs that cover all aspects of contemporary development. This course takes a detailed look at the areas of C# and .NET that have particular resonance to developers today, including asynchrony, creating decoupled and adaptable systems, and test-driven development. What you will learn: Asynchronous programming techniques Parallelization and concurrency Debugging multithreaded code Reflection and metadata Using CodeDom and dynamic code Dynamic programming Dependency injection Test-driven development About Andy Olsen - the author of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books.   Asynchronous Programming: Creating tasks; Designing task-based APIs; Continuations; Nested tasks  Managing Tasks: Quick recap of async and await; A closer look at the Task class; Working with TaskCompletionSource; Task scheduling Parallel Programming: Task-based and data-based parallelism; Using the Parallel class; Using PLINQ; TPL DataFlow Debugging Multithreaded Code: Types of bugs; Visual Studio debugging techniques; Going beyond Visual Studio Reflection and Metadata: Metadata storage; Loading assemblies; Examining types using reflection; Creating instances using reflection; Late binding; Assembly metadata; Defining and accessing custom attributes Integrating with Unmanaged Code: The dynamic keyword; Using The Dynamic Language Runtime CodeDom and Dynamic Code: Overview of CodeDom; Compiling code; Using interfaces effectively; Using reflection effectively; Using Reflection Emit; Creating dynamic methods; Working with builder classes Dependency Injection: DI concepts; Tools for implementing DI; Overview of Unity; Resolving dependencies; Designing for DI Test-Driven Development: TDD concepts; Tooling for TDD in .NET; Creating unit tests; Mocking; Coverage; Following a TDD approach to development [-]
Les mer
Bergen Oslo 5 dager 22 900 kr
12 Jun
26 Jun
C# 6 is new in Visual Studio 2015, and is the latest evolution of Microsofts primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the... [+]
C# 6 is new in Visual Studio 2015, and is the latest evolution of Microsofts primary programming language. This course covers the latest language features in C# 6 and the .NET 2015 platform. You will get a deep and broad understanding of C# as a programming language, and gain confidence to explore the richness of the .NET Framework library including asynchronous programming, LINQ, and EF. What you will learn: Essential C# syntax Implementing object-oriented designs in C# Using generics, collection classes, and exceptions What is new in C# 6 and .NET 2015 Using LINQ and EF Asynchronous programming Dynamic programming Overview of MVC6 About Andy Olsen - the author of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books.   Introduction to C# and .NET: .NET Framework building blocks; Hello world in C#; Using Visual Studio 2015; Namespaces and assemblies Core C# Programming Constructs: Variables, operators, and statements; Reference types vs. value types; Conversions; Nullable types; Using the Console and String classes; Flow-of-control; Using implicit types More C# Programming Constructs: Defining methods; Input, output, and optional parameters; Method overloading; Arrays; Structures Defining and Using Classes: Defining classes; Defining constructors and finalizers; Defining properties; Creating and disposing objects; Defining constants and read-only fields; Static members; Partial classes/methods Inheritance and Polymorphism: Defining base classes and derived classes; Overriding methods; Abstract classes; Interfaces Exception Handling: Defining Try/Catch/Finally blocks; Throwing exceptions; Defining new exception classes; Defining Using blocks Creating Collections of Objects: Overview of generics; Using List collections; Using Dictionary collections What is New in C# 6: Static using syntax; Auto-property initializers; Dictionary initializers; Exception filters; String interpolation Delegates, Events, and Lambdas: Overview; Defining simple delegates; Defining and handling events; Using lambda expressions Additional Language Features: Operator overloading; Extension methods; Object initializers; Anonymous types Introduction to LINQ: The role of LINQ; Simple LINQ query expressions; Using LINQ with collections; LINQ query operators Using the Entity Framework: EF classes and DbContext; Implementing relationships; Managing data; Additional techniques Asynchronous Programming: Understanding the async and await keywords; Implementing asynchronous code; Synchronization techniques Integrating with Unmanaged Code: The dynamic keyword; The Dynamic Language Runtime Overview of MVC6: Creating an ASP.NET MVC application; Defining models, views, and controllers; Introduction to REST and Web API [-]
Les mer
Bergen Trondheim 3 dager 17 900 kr
10 May
12 Jun
This course gets you started with the C# language and the .NET framework. It will help you to understand the basic syntax and cover the most important parts of the class ... [+]
This course gets you started with the C# language and the .NET framework. It will help you to understand the basic syntax and cover the most important parts of the class library. It will also give you a solid foundation in object oriented development, covering both inheritance and interface implementation. The course is delivered by experienced developers who will show you the best way to write C# according to modern best practices.     Day 1 The .NET platform and Visual Studio Overview of the .NET framework and C# Different project templates Building and running projects   Language constructs Basic data types Operators Declaring and using variables Namespaces Arrays Flow control and loops   Classes Writing your own classes Adding behaviour through methods     Day 2 Generic collections Lists, queues and stacks Dictionaries IEnumerables and foreach loops   OOP basics Member access modifiers Data encapsulation Writing properties and get/set accessors Constructors Designing with objects   Inheritance Inheriting behaviour from base classes Virtual methods and overriding Abstract classes and methods How to use inheritance appropriately   Interfaces What interfaces are Implementing interfaces Class inheritance vs interface implementation     Day 3 Garbage Collection and memory management Garbage collection overview Memory heaps and stacks Using ref and out parameters Structs vs classes Boxing and unboxing   Type conversion Type conversions Implicit and explicit conversion The Convert class   Exceptions and error handling Try ... Catch ... Finally syntax Catching multiple exception types Throwing exceptions Creating your own exception types   Built-in types Date and time Manipulating strings Reading from and writing to files Streams   [-]
Les mer
2 timer 1 300 EUR
WSO2 API Manager is a complete solution for publishing APIs, creating and managing a developer community and for routing API traffic in an effective and scalable manner. [+]
WSO2 API Manager is a complete solution for publishing APIs, creating and managing a developer community and for routing API traffic in an effective and scalable manner. It leverages proved, production-ready, integration, security and governance components from the WSO2 Enterprise Service Bus, WSO2 Identity Server, and WSO2 Governance Registry. For API usage statistics and monitoring it is preconfigured for easy integration with the WSO2 Business Activity Monitor.   As with all WSO2 products, the WSO2 API Manager is 100% open source. Designed for easy customization, it is extensively pluggable to integrate with existing infrastructure in your enterprise.   Format Theory/Practice 60/40% 2 days Material Course compendium, and Labkit, with exercises and proposed solutions   Course outline   Day 1 Introduction to WSO2 product platform The Carbon Platform Installation * API Manager install structure API Manager use cases and features API Manager Architecture API Façade pattern API testing tools * cURL * tcpmon * RestClient * Swagger   Day 2   Publishing, versioning and configuring APIs * API Lifecycle management Consuming and subscribing to APIs * Access token strategies * Expiry strategies Introduction to Oauth (2.0) Managing the API Gateway * Users and Roles * Token APIs Monetize and Monitor API Usage * Configure the API Manager * Configure the Business Activity Monitor Throttling Mediation Extensions Scalable Deployment Patterns           [-]
Les mer
2 dager 1 300 EUR
WSO2 Carbon is a Middleware Platform that have been designed to implement and support industry best practices for Enterprise Architecture giving customers a unified platf... [+]
WSO2 Carbon is a Middleware Platform that have been designed to implement and support industry best practices for Enterprise Architecture giving customers a unified platform to write highly-available and scalable applications with a unified administration strategy from an operational perspective. This course is targeted towards systems administrators without previous WSO2 Carbon experience who wants to learn how to monitor and manage the WSO2 carbon platform and learn how to react to common issues and problems.In this course, you will learn how to install, configure, and maintain the WSO2 Carbon platform, and to deploy enterprise Java applications in a single machine or clustered configuration. In addition, you will learn how to work with datasources, common product integrations and basic security features. We also cover the management tools via JMX- and management-console.   Format Theory/Practice 65/35%2 days with the possiblity to take a certification exam   Material Course compendium, and Labkit, with exercises and proposed solutions   Course outline Day 1 Java as a platform * Container concept * Container Services  * Lifecycle The Carbon Platform * Introduction * Introduction to OSGi * Components Basic usage * Installing * Starting/stopping Component and Platform configuration * Carbon directory structure * User configuration * Feature configuration Server Roles Deployable artifacts * Carbon Apps Deploying/undeploying/redeploying applications Management interfaces * JMX * Config. files (XML) * Management Console Connecting to other services * Dataservices/Datasources * ldap * Monitoring services   Day 2 Service Management Qos Basic Security * Security Keys/certificates Monitoring/problem diagnosis  * Finding/understanding logfiles  * Web console Clustering       [-]
Les mer
Bergen Oslo 5 dager 22 900 kr
29 May
03 Jul
The advent of HTML5 and CSS3 has seen something of a revolution in application development in recent times. This course takes the lid off these technologies and shows how... [+]
The advent of HTML5 and CSS3 has seen something of a revolution in application development in recent times. This course takes the lid off these technologies and shows how you can use their full power to create contemporary, adaptive, and interactive Web applications. This course provides an introduction to HTML5, CSS3, and JavaScript. You will gain basic HTML5/CSS3/JavaScript programming skills. This course is an entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths. The course focuses on using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured applications.   HTML and CSS Core Principles: HTML core concepts and syntax; CSS core concepts and syntax Creating HTML5 and CSS3 Web Pages: HTML5 semantic tags; Additional HTML5 layout features; CSS3 enhancements JavaScript Core Principles: JavaScript essential syntax; Accessing and updating HTML content by using DOM; Getting started with jQuery; Event handling Using Forms: Defining a form to gather user input; Using the new HTML5 input elements; Validating input; Implementing JavaScript validation Implementing Ajax-Enabled Web Pages: Overview of Ajax; Using Ajax manually; Using Ajax with jQuery; Guidelines for how to communicate with remote services Going Further with CSS3: Textual styling; Using CSS3 selectors; Additional CSS3 techniques Object-Oriented Programming in JavaScript: Creating objects; Defining properties and methods; Defining constructors; Understanding prototypes; Implementing inheritance Platform Integration: Using the File API; Implementing drag-and-drop; Incorporating audio and video; Using the Geolocation API Offline Working: Using local storage; Offline working; Using the application cache Creating Adaptive User Interfaces: Media queries; Creating applications that look good in different form factors; Creating printer-friendly applications Graphics: Using the canvas API; Using SVG; Techniques and recommendations CSS3 Animations and Effects: Transitions; 2D and 3D transformations; Key-frame animations Web Sockets: The need for Web Sockets; Implementing a Web Sockets client; Implementing a Web Sockets server Web Workers: What are Web Workers? Implementing a Web Worker; Asynchronous programming techniques Read more about Glasspaper: http://www.glasspaper.no/ Read more about the course: http://www.glasspaper.no/Hvem-er-du/Utvikler/Webutvikling/2095.Programming-in-HTML5,-CSS3,-and-JavaScript-(exam-70-480)-hands-on/STAVANGER/?epslanguage=no     About Andy Olsen - the author and instructor of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books [-]
Les mer
Oslo 5 dager 24 750 kr
12 Jun
Kursinstruktør    Lloyd Roden Loyd har over 30 års er faring fra IT-bran... [+]
Kursinstruktør    Lloyd Roden Loyd har over 30 års er faring fra IT-bransjen. Han har jobbet som utvikler, ledet en uavhengig test gruppe innenfor et programvarehus og har jobbet 10 år i  UK-baserte Grove Consultants som konsulent/partner. I 2011 startet han eget konsulentselskap med software testing som spesialfelt. Lloyd har holdt foredrag på konferanser som STAREAST, STARWEST, Eurostar, AsiaSTAR, Software Test Automation, Test Kongressen, og Unicom m.fl. Lloyd Rodens verdier:"Jeg ønsker at arbeidet som jeg gjør, enten det er i form av rådgivning eller opplæring, må være relevant, praktisk og må gjøre en forskjell for den enkelte samt organisasjonen. Det er viktig for meg at deltakerne på mine kurs forbedrer sine ferdigheter i softwaretesting, og at dette til slutt vil gjenspeile seg i den forbedrede kvaliteten på produktene som leveres av organisasjonen." " Kursinnhold ISTQB Advanced Level: Test Manager (TM)This 5-day course is aimed at Test Managers wishing to attain a higher qualification in software testing leading on from the ISTQB Foundation Certificate. The TM course builds upon the Foundation syllabus and provides essential skills for every Test Manager.The course is highly practical and laptops are recommended. On completion the Test manager will be able toƒ1. Manage a testing project by implementing the mission, goals and testing processes established for the testing organisation.2. Organise and lead risk identification and risk analysis sessions and use the results of such sessions for test estimation, planning, monitoring and control. They will learn specific risk mitigation activities to determine residual risk and can report them to project stakeholders so that informed decisions can be made.3. Create and implement test plans consistent with the organisational policies and test strategies.4. Estimate test effort and resource usage for projects using a variety of estimation techniques.5. Continuously monitor and control the test activities to achieve project objectives.6. Assess and report relevant and timely test status to project stakeholders.7. Identify skills and resource gaps in their test team and participate in sourcing adequate resources.8. Identify and plan necessary skills development within their test team.9. Process a business case for test activities, which outlines the cost and benefits expected.10. Ensure proper communication within the test team and with other project stakeholders.11.  Participate in and lead test process improvement initiatives.12.  Plan and implement the selection of different types of tools, including open-source and custom-built tools, such that risks, costs, benefits and opportunities are adequately considered.Utilities, tools and templates will be provided during the course to help the Test Manager in their daily tasks.ExamThe exam will be scheduled the first workday after course completion.The ISTQB Advanced  TM exam is a 3-hour multiple choice exam with the pass mark being 65%. There is an extra 45 minutes allowed for candidates whose first language is not English.You must hold the ISTQB Foundation certificate in software testing in order to sit this exam. [-]
Les mer
Oslo 4 dager 21 900 kr
02 May
Want to follow in the footsteps of Facebook, Instragram, Netflix, Flipboard, Dropbox, Product Hunt and many more? React is a JavaScript library initially developed intern... [+]
It introduces a new way of thinking when it comes to building user interfaces in JavaScript. With its declarative style and virtual DOM-diffing algorithm it challenges established best practices. What does this mean for you? Faster, more maintainable applications that are easier to test, debug and reason about. Don't want to go all-in? Don't worry. Dip your toes in. React facilitates being used in as small or large a part of your application as you want to. You can also create both hybrid and native mobile apps using React in style of the new «Learn Once - Write Anywhere» mantra. The additional day focuses on leveraging what we've learned about React to build mobile apps.   Who should attend Developers who want to to build performant web/mobile applications that are easy to maintain and reason about. Introduction: Concepts and rethinking best practices Getting set up JSX: What is JSX? Benefits of JSX The difference between JSX and HTML React without JSX Component lifecycle: Lifecycle methods Instantiation Lifetime Teardown and cleanup Anti-patterns Data flow: Props and propTypes State What belongs where? Event handling: Attaching event handlers Events and state Composing components: Extending HTML Composition Parent/child relationship Mixins: What are mixins? When to use them DOM manipulation: Accessing the DOM Using non-React libraries Forms: Controlled and uncontrolled components Form events Custom form components Usability Animations: CSS Transition Groups Pitfalls Interval rendering Performance tuning: shouldComponentUpdate PureRenderMixin Immutability helpers Key Gaining insight into the slow parts Universal rendering: Rendering on both the server and client Development tools: Build tools Webpack and Browserify Debugging tools Testing: Using Jest and other test harnesses Mocking components Spying on functions Simulating events Architectural patterns: Routing Unidirectional Data Flow Flux Redux Mobile app development: Building hybrid apps with React and Cordova Reapp TouchStoneJS Building native apps with React Native [-]
Les mer
Stockholm København 2 dager 1 700 USD
15 May
01 Jun
10 Oct
In Puppet Architect students will learn how to design their own infrastructure and define their ownRight Way to implement Puppet. [+]
This course is designed to provide practical skills used to architect Puppet infrastructure and to understand interactions between different components. The class will focus on the architecture of Puppet Enterprise itself, giving students the ability to determine the most efficient and extensible architecture to scale Puppet to their own needs with API integration and monitoring to support its growth. Note: This is an advanced level course. Objectives After completing this course students will be able to architect a robust Puppet infrastructure integrated with external tooling and scale up to meet growing business demands. They will be able to evaluate design patterns and workflow alternatives and develop policies that work well for their own organization.   What You Will Learn to Help You Solve Problems   Designing and implementing an efficient development workflow. Designing complex Hiera datasource hierarchies. Sharing data between nodes via exported resources. Using MCollective from the command line to automate infrastructure orchestration. Estimating the number of nodes their Master(s) can support. Using r10k to automate Puppet code deployment. Dynamic provisioning strategies providing for rapid infrastructure scaling. Designing a scaled architecture for their infrastructure. Managing multiple Puppet environments in an effective manner. Interacting with the Puppet Master using the REST APIs. The underlying message passing protocol that MCollective is built on. Scaling the ActiveMQ messaging bus. Integrating Puppet with external tools via Hiera backends, report processors, etc.   [-]
Les mer