Oversikt over relevante kurs innen Systemutvikling i Trondheim

Velg Kategori

Fant 53 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Webprogrammering i PHP

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Innføring i webprogrammering med PHP. Grunnleggende syntaks og byggestener. Strukturering av kode. Skjemabehandling for økt dynamikk og interaktivitet. Databaseintegras... Les mer

XML-Teknologi

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Hva er XML og nytteverdien av denne teknologien. Lagre data, endre data, hente ut data i XML. Validering av XML (bruk av skjema). Eksempler på praktisk bruk av XML inklu... Les mer

Applied Domain-Driven Design in .NET

Oslo 3 dager 17 900 kr
What is Domain Driven Design (DDD) really about? How might Command Query Responsibility Segregation (CQRS) help us to build better software? Far from being esoteric conce... Les mer

DevOps in a .NET environment

Trondheim Og 3 andre steder 3 dager 17 900 kr
DevOps is the practice of operations and development engineers participating together in the entire service lifecycle, from design through the development process to prod... Les mer

SPA Web Development in ASP.NET Core

Trondheim Og 3 andre steder 5 dager 22 900 kr
Web development has changed dramatically in recent times. The focus has moved away from monolithic server-side applications towards modular and dynamic client-side single... Les mer

Day to day software design for .Net programmers

Oslo 3 dager 17 900 kr
Day by day, software programmers make all kinds of little design decisions. Software architects may determine the high-level organization of a system and its key abstract... Les mer

ASP.NET 4.5 Web Development (5 days hands-on)

Oslo 5 dager 22 900 kr
When Microsoft introduced ASP.NET, they revolutionized Web development. The clean separation between Web design and code-behind implementation classes brings some much-ne... Les mer

TOGAF 9 Level 1 and 2 Combined (including certification vouchers)

Trondheim Og 4 andre steder 5 dager 26 000 kr
The TOGAF® 9 Level 1 and 2 Combined course is an interactive, classroom-based learning experience. The course covers the curriculi of both Level 1 and level 2. Les mer

Webprogrammering i ASP.NET

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Klient- kontra tjener-programmering. Klientside-validering. Objektmodellen i VB. Response-objektet. Request-objektet. HTML forms. GET/POST. Prosessering av forms-informas... Les mer

Applikasjonsutvikling på .NET-plattformen

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
.NET-rammeverket og arkitekturen. Common Language Runtime (CLR). Common Type System (CTS). Klassebiblioteket. Common Language Specification (CLS). Assemblies. Programmeri... Les mer

ASP.NET Core Development

Trondheim Og 3 andre steder 5 dager 22 900 kr
ASP.NET Core is new in Visual Studio 2015, and is a revolution in the world of Microsoft web development. Les mer

Drift av lokalnettverk

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Fysiske medier i bruk i lokalnettverk. Nettverkskomponenter. Design av nettverk (nettverk infrastruktur). Trådløse nettverk, design og sikkerhet. Generelt om forskjelli... Les mer

Applikasjonsutvikling for Windows Phone

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Introduksjon til Windows Phone, live tiles og panorama view, installasjon av nødvendig programvare, Hello World, deployment av applikasjoner på telefonen eller emulator... Les mer

What`s New in ASP.NET 5 and MVC 6

Trondheim Og 3 andre steder 2 dager 14 900 kr
ASP.NET Core has arrived, and it packs a punch. This seminar gives you an accelerated jump-start into the new platform. Les mer

ISTQB Foundation

Oslo 3 dager 18 750 kr
Dette kurset forklarer det grunnleggende i softwaretesting. Det er basert på ISTQB- pensum og har blitt akkreditert av BCS Professional Certification (ISEB). Kurset inne... Les mer