Høgskole: Årsstudium i diakoni


Klasserom1 årHeltidHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Oslo Norsk

Årsstudium i diakoni
er en praktisk-diakonal utdanning som tilsvarer 1 års normert studietid og gir 60 studiepoeng på bachelornivå. Studiet kvalifiserer for diakonal tjeneste i menighet, organisasjon/institusjon og misjon/internasjonal diakoni. Utdanningen vil være relevant for enhver stilling i kirke og samfunn hvor det er behov for et avklart forhold mellom tro og fag, og hvor det er et mål å forankre tjenesten for medmennesket i en diakonal holdning og identitet. 

Fra og med studieåret 2008/2009 er det krav om at kvalifikasjoner til diakon i Den norske kirke forutsetter masterutdanning i diakoni. Årsstudiet vil derfor ikke lenger være grunnlag for formell kompetanse til å bli diakon i Den norske kirke. Vi fortsetter studiet som et årsstudium i diakoni på bachelor nivå 60 studiepoeng med noen forandringer. Ved opptak på masterstudium i diakoni, etter bestått årsstudium i diakoni, kan det gis avkortning i studietid på inntil ett halvt år ved bestått innpasningsprøve.

 

 

Mål med studiet:
Vi ønsker å utdanne  til en helhetlig og profesjonell beredskap for å kunne møte mennesker i dagens samfunn - både på det åndelige, fysiske, psykiske og sosiale plan. Studiet er derfor lagt til rette for å gi både faglig og personlig utvikling på et bibelsk fundament.


 

Praksis:
Studentene får anledning til å fordype seg gjennom en 6-ukers praksisperiode i diakonalt arbeid på relevante arbeidssteder som menigheter, organisasjoner og institusjoner i inn- eller utland.

 Forkunnskaper


Opptak til årsstudiet i diakoni forutsetter minst treårig bachelorutdanning innen helsefag eller sosialfag, eller pedagogisk utdanning av minst 3 års varighet på bachelornivå. Opptak kan imidlertid også vurderes på grunnlag av annen relevant utdanning og yrkeserfaring. Kravet om generell studiekompetanse må imidlertid oppfylles.Studiepoeng


60 Send meg info (ekstern) 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere