Kurs: Cand.theol. Profesjonsstudiet i teologi
Det Teologiska Menighetsfakultet