Kurs: Erfaringsbasert master i Praktisk teologi
Det Teologiska Menighetsfakultet