Høgskole: Mastergrad i diakoni


Klasserom2 årDeltidHeltidHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Oslo Norsk

En master i diakoni er relevant for en rekke ulike stillinger innenfor kirke og samfunnsliv. Med en master i diakoni er du kvalifisert til å være diakon innenfor Den norske kirke. Samtidig er studiet relevant for en rekke stillingstyper innenfor bistandsarbeid, misjon, og organisasjonsliv, både i Norge og internasjonalt. Masteren er dessuten kompetansegivende i forhold til ulike fag- og lederstillinger innenfor offentlig og frivillig sektor.

 

Studiet bygger på grad eller utdanning på bachelornivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk fagområde på minimum 180 studiepoeng. I alle disse profesjonsutdanningene står arbeid med relasjoner til andre mennesker sentralt. Gjennom fag som ledelse, sjelesorg, etikk og praksisstudier (i Norge og internasjonalt), søker masterstudiet å videreutvikle den relasjonskompetansen du har skaffet deg i løpet av bachelorstudiet. I tillegg får du en solid innføring i teologifaglige emner som har relevans for diakonien. Studiet er også et tilbud til deg som allerede er utdannet diakon, og som ønsker å fordype deg i faget. Tidligere utdanning kan innpasses etter søknad.

 

Studiet er praksisorientert: Det er praksisfeltet som bestemmer valg av teoretiske perspektiver.
Studiet er samarbeidsrettet: Deler av undervisningen foregår derfor i samarbeid med preste- og kateketutdanningen.

Studiet sikter mot å være personlighetsdannende: Gjennom tilegnelse av kunnskap, refleksjon over egen tro og bearbeiding av egen livserfaring inviterer studiet til en prosess der du kan integrere tro og erfaring, kunnskaper og holdninger, med tanke på framtidig tjeneste.

 

FAKTA:
Varighet
2 år/ 120 studiepoeng (stp). Studiet kan også tas på deltid over lengre tid.

 

Praksis
Fire ukers obligatorisk praksis i andre semester. Tre ukers valgfri fordypningspraksis i tredje semester. Man kan velge mellom praksis i menighet, institusjon eller i internasjonale bistands- og misjonsorganissasjoner.

 Forkunnskaper


Grad eller utdanning på bachelornivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk fagområde, minimum 180 studiepoeng. Likeverdige kvalifikasjoner kan vurderes.Studiepoeng


120 Send meg info (ekstern) 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere