Kurs: Visual Merchandising (dekorasjon)
Idefagskolen