Oversikt over alle kurs innen Voksenpedagogikk

Velg Kategori

Fant 6 kurs!

Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne

Kombinert klasserom og nettbasert 2 semester 23 500 kr
Kurset retter seg mot lærere innen voksenopplæring, opplæringsansvarlige i bedrifter, instruktører eller andre som har ansvar for å planlegge og/eller gjennomføre o... Les mer

Sentrale emner i voksenpedagogikk

Nettbasert kurs 7 100 kr
Kurset passer for alle som arbeider med kompetanseutvikling for voksne. Les mer

Observasjon, veiledning og kommunikasjon

Nettbasert kurs 5 450 kr
Kurset passer for alle som arbeider med kompetanseutvikling for voksne. Les mer

Voksenpedagogikk

Nettstudier 1 semester 21 500 kr
Dette er utdanningen for deg som har eller vil få ansvar for planlegging og gjennomføring av opplæring for voksne. Få tryggheten du trenger for å opptre som en god o... Les mer

Planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæring

Nettbasert kurs 7 550 kr
Kurset passer for alle som arbeider med kompetanseutvikling for voksne. Les mer

Fargerike fellesskap

2 dager 1 000 kr
Kurs om fargerike fellesskap i samarbeid med Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere. Les mer