Kurs: Voksenpedagogikk/Lese- og skriveopplæring for voksne
Universitetet i Stavanger