IT-kurs
Systemutvikling
Webprogrammering
Du har valgt: Oslo
Nullstill
Filter
Ferdig

-

4 treff ( i Oslo ) i Webprogrammering

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo Og 2 andre steder 5 dager 22 900 kr
29 May
03 Jul
The advent of HTML5 and CSS3 has seen something of a revolution in application development in recent times. This course takes the lid off these technologies and shows how... [+]
The advent of HTML5 and CSS3 has seen something of a revolution in application development in recent times. This course takes the lid off these technologies and shows how you can use their full power to create contemporary, adaptive, and interactive Web applications. This course provides an introduction to HTML5, CSS3, and JavaScript. You will gain basic HTML5/CSS3/JavaScript programming skills. This course is an entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths. The course focuses on using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured applications.   HTML and CSS Core Principles: HTML core concepts and syntax; CSS core concepts and syntax Creating HTML5 and CSS3 Web Pages: HTML5 semantic tags; Additional HTML5 layout features; CSS3 enhancements JavaScript Core Principles: JavaScript essential syntax; Accessing and updating HTML content by using DOM; Getting started with jQuery; Event handling Using Forms: Defining a form to gather user input; Using the new HTML5 input elements; Validating input; Implementing JavaScript validation Implementing Ajax-Enabled Web Pages: Overview of Ajax; Using Ajax manually; Using Ajax with jQuery; Guidelines for how to communicate with remote services Going Further with CSS3: Textual styling; Using CSS3 selectors; Additional CSS3 techniques Object-Oriented Programming in JavaScript: Creating objects; Defining properties and methods; Defining constructors; Understanding prototypes; Implementing inheritance Platform Integration: Using the File API; Implementing drag-and-drop; Incorporating audio and video; Using the Geolocation API Offline Working: Using local storage; Offline working; Using the application cache Creating Adaptive User Interfaces: Media queries; Creating applications that look good in different form factors; Creating printer-friendly applications Graphics: Using the canvas API; Using SVG; Techniques and recommendations CSS3 Animations and Effects: Transitions; 2D and 3D transformations; Key-frame animations Web Sockets: The need for Web Sockets; Implementing a Web Sockets client; Implementing a Web Sockets server Web Workers: What are Web Workers? Implementing a Web Worker; Asynchronous programming techniques Read more about Glasspaper: http://www.glasspaper.no/ Read more about the course: http://www.glasspaper.no/Hvem-er-du/Utvikler/Webutvikling/2095.Programming-in-HTML5,-CSS3,-and-JavaScript-(exam-70-480)-hands-on/STAVANGER/?epslanguage=no     About Andy Olsen - the author and instructor of the course Andy is a freelance consultant and instructor based in the UK, working mostly in the City of London and Oxford. Andy has been working with .NET since the Beta 1 days and has extensive experience in many facets of .NET development including WCF, WPF, WF, ASP.NET MVC Web development, and mobile applications. Andy has designed and written many Microsoft Official Curriculum courses in the last decade, and has been engaged as author and technical reviewer with Apress on some of their biggest selling books [-]
Les mer
Oslo 3 dager 12 490 kr
26 Apr
14 Jun
13 Sep
Kurs i HTML5 og CSS3 er et kurs som fokuserer på en del av de nye elementene i HTML5, nye muligheter i CSS3, samt responsiv webdesign. Lær produksjon av moderne nettsid... [+]
Semantisk web med HTML5, video, responsiv webdesign, CSS3 for uante visuelle effekter og nyttige funksjoner.   Kurs i HTML5 og CSS3 er et kurs som fokuserer på en del av de nye elementene i HTML5, nye muligheter i CSS3, samt responsiv webdesign. Lær produksjon av moderne nettsider med dette kurset.   Hvorfor velge dette kurset i HTML5 og CSS3? Du vil lære om de nye mulighetene CSS3 gir, ting som vil sette deg i stand til å lage fantastiske og moderne layouter og effekter, kun ved hjelp av CSS. Og, du vil lære om de nye HTML5-taggene og hva disse har å si for utvikling av en nettside i dag. Vi ser på hva som støttes i de ulike nettleserne og hvilke utfordringer vi står ovenfor. Hvordan løser vi dette slik at vi trygt kan bruke HTML5 og CSS3, selv det som ikke har støtte i eldre nettlesere. Responsiv webdesign - du vil lære om Media Queries for enkelt å produsere en nettside som er tilpasset både mobil, nettbrett og desktop, hvordan håndtere skalerbare bilder, menyer og annet innhold som skal tilpasse seg skjermstørrelsen.   Kursinnhold Responsiv webdesign Responsiv webdesign - hva er det, hvordan bruker vi det? Media Queries: tilpasse sidene til ulike skjermoppløsninger (skjerm, nettbrett, telefon) Multi-kolonne layout Hvis tid: workshop hvor du kan bruke det du har lært på kurset til produksjon av eget prosjekt HTML5 HTML5 Doctype, nye HTML5 tagger, struktur og semantikk, håndtering av HTML5 i dagens (og gårsdagens) nettlesere Skjema: nye input elementer og attributter i skjema Audio og video: hva gjør vi der hvor HTML5-video ikke støttes? Lage en offline-versjon av websiden som kan lastes ned som en webapp på iPhone/iPad (portrett/landskaps visning, programikon). Hva er CSS3? Du får en god innføring og "oppskrifter" på hva som støttes av ulike nettlesere og hva du bør gjøre der hvor det ikke er støtte. Hvordan CSS3 kan forbedre hastigheten på nedlasting av sider og minske utviklingstiden? Visuelle effekter som f.eks runde hjørner, gradienter, skyggeeffekter, opacity m.m. uten bruk av bilder Flere bakgrunnsbilder på samme element, skalering, rammer av bilder m.m. Nye avanserte selektorer som lar deg formatere spesifikke elementer - automagisk! Pseudo-class og pseudo-elementer Rotering av innhold Webfonter Transparente farger (HSLA, RGBA)   Internkurs i HTML5 og CSS3 Våre kurs tilbys også som internkurs, på din arbeidsplass, over hele landet. Ta kontakt for mer informasjon: kurs@qross.no.   Uttalelser fra kunder Les flere uttalelser her. [-]
Les mer
Oslo 3 dager 12 490 kr
12 Jun
12 Jun
12 Jun
Kurset gir deg en god innføring i hvordan du bruker HTML til å strukturere informasjon og CSS til plassering og formatering av innhold på websider. Kurset passer for a... [+]
Lær HTML og CSS for produksjon av moderne websider.   Innføring i HTML og CSS er et 3-dagers kurs i Hypertext Markup Language, Cascading Style Sheets og responsiv webdesign. HTML er et markeringsspråk for websider, mens CSS brukes for formatering og plassering av innhold. Begge språkene er helt nødvendig på en enhver webside i dag, uavhengig av programvare eller publiseringsløsning.   Hvorfor velge dette kurset? Du ønsker å lære prinsippene bak HTML og CSS og å kode HTML og CSS. Det du lærer kan du bruke uansett hvilket verktøy du kommer borti senere. Enhver nettside uavhengig av hvilket program eller publiseringsløsning som er benyttet for å lage nettsiden bruker i dag HTML og CSS. Det samme gjelder moderne annonser, landingssider osv. Lærer du deg HTML og CSS kan du med andre ord benytte kunnskapen uansett hva du skal jobbe med innen web. Du vil lære det grunnleggende for å kunne utvikle HTML-sider: sideoppbygning, struktur, tabeller og lister, linker m.m. Du får også en grundig innføring i Cascading Style Sheets (CSS), både for formatering og plassering av innhold. Responsiv webdesign - du vil lære om Media Queries for enkelt å produsere en nettside som er tilpasset både mobil, nettbrett og desktop, hvordan håndtere skalerbare bilder, menyer og annet innhold som skal tilpasse seg skjermstørrelsen. Eller, du er designer og ønsker å få en bedre oversikt over hvordan man utvikler websider slik at du enklere kan kommunisere med utvikler. På kurset vil vi også snakke om søkeoptimalisering (SEO) og universell utforming. Hva innebærer dette for deg når du koder? Kursinnhold Innføring i HTML, tagger, atributter, regler for navngiving av filer og mapper Linker og menyer Bilder og bakgrunnsbilder Strukturering av tekst: overskrifter, avsnitt, linjeskift, non breaking space, lister, tabeller m.m. Introduksjon til CSS CSS syntax og ulike type stiler: tag, class, ID, Pseudo Elements, sammensatte stiler Inline Styles, Internal Styles og External Styles Kommentering av kode Oppbygning av sider med DIV block vs inline elementer, Box model Posisjonering: Static, Relative, Absolute, Fixed Float Formatere tekst og annet innhold Testing av sider i ulike nettlesere Tilpasse layout til utskrift Overføring av filer til webserver via FTP Responsiv webdesign Responsiv webdesign - hva er det, hvordan bruker vi det? Media Queries: tilpasse sidene til ulike skjermoppløsninger (skjerm, nettbrett, telefon) Multi-kolonne layout Hvis tid: workshop hvor du kan bruke det du har lært på kurset til produksjon av eget prosjekt   Internkurs i HTML og CSS Våre kurs tilbys også som internkurs, på din arbeidsplass, over hele landet. Ta kontakt for mer informasjon: kurs@qross.no.   Uttalelser fra kunder Les flere uttalelser her. [-]
Les mer
Oslo 5 dager 19 500 kr
På forespørsel
Kurset henvender seg primært til mennesker som ikke har dyp programmeringserfaring, og som ønsker å bruke Visual Basic til å utvikle forholdsvis enkle programmer [+]
MålsettingKursdeltakeren skal etter endt kurs ha fått grunnleggende kunnskaper om programmering, og være i stand til å lage enkle programmer i Visual Basic.     DokumentasjonVisual Basic 6 - Developers Handbook av Petroutsos og Hough , eller tilsvarende.     Kursinnhold     * Litt Teori om å programmere i VB          o Hva kan jeg bruke Visual Basic til; Grafiske grensesnitt; Hendelser; Interaktiv utvikling; Hjelpemuligheter; Nøkkelbegreper     * Utvikle et brukergrensesnitt          o Starte et nytt prosjekt og tilpasse formen; Sette inn kontroller på formen     * Skrive kode i prosedyrer          o Flytte mellom formvindu og kodevindu; Sette inn prosedyredeklarasjoner; Kommentere koden; Innrykk; Utføre handlinger med en metode; Kompilere programmet     * La koden ta beslutninger          o If - Then Else; Select Case-strukturen     * Gjenta kode med løkker          o Do - Loop; For - Next     * Bruke variabler og konstanter          o Hva er en variabel; Deklarere variabler eksplisitt; Navnekonvensjoner; Scope; Hva er en konstant, og hvordan deklareres den     * Datatyper og uttrykk          o Numeriske datatyper; Konverteringer; Strenger; Datoer og klokkeslett; Varianter     * Lagre data i matriser          o Hvorfor bruke matriser; Statiske og dynamiske matriser     * Funksjonstyper          o Prosedyreteori; Funksjonsprosedyrer; Kalle opp funksjoner; Deklarere datatypen til funksjoner    * Fange opp run-time feil          o If - Forutse feilsituasjoner og håndtere runtime-feil     * Debugge koden          o Utføre kode stegvis og overvåke verdier; Eksperimentere med kode i Immedeate-vinduet     * Inputbokser og meldingsbokser          o Hvordan lage dem; argumenter og returverdier    * Menyer          o Elementene i et menysystem; Lage menyer med menyeditoren; Lage ulike typer menyer     * Dialogbokser          o Bruke standard dialogbokser; hva finnes og hvordan bruke dem    * Verktøy- og statuslinjer          o Utvikle verktøylinjer manuelt; Toolbar og Statusbarkontrollene     * Utvikle en MDI-applikasjon          o Hva er et MDI-program; Designe brukergrensesnittet til en MDI-applikasjon; Skrive koden til programmet     * Databaseprogrammering          o Litt teori om databaseprogrammering; Basere en løsning på en database; Bruke bundne eller ubundne kontroller; datautvalg med SQL; Utvikle rappoerter     * Utføre SQL-kommandoer i et DataEnvironment          o Hva er SQL; Opprette et DataEnvironment; Velge ut data med SQL; Spørre etter data i flere tabeller; Beregne statistikk    * Binde kontroller til et Commandobject          o Binde; Flytte blant postene; Håndtere grenseoverskridelser; Flytte raskere med kombobokser; Lagre, legge til og slette poster     * Binde datagrinda          o Bruke en bundet datagrind; Lage en subform    * Arbeide med bundne og ubundne kontroller          o Binde en listeboks og en kombiboks; Bruke ubundne tekstbokser     * Validere data          o Hvorfor kvalitetsikre dataene; Validere data på kontrollnivå; Validere på formnivå; Håndtere feil i datagrinda     * Utvikle databaserapporter          o Gruppere poster; Starte rapporter fra VB; Basere en rapport på et Command-objekt som tar imot en parameter     MetodikkGateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer.   Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.   Deltakerne vil få utdelt dokumentasjon som vil bli benyttet under kurset, slik at man lettere kan bruke dokumentasjonen som oppslagsverk i ettertid.   [-]
Les mer