Oversikt over relevante kurs innen Økonomikurs i Akershus

Velg Kategori

Fant 8 kurs!

Grunnleggende regnskap - årsenhet

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 4 semester 57 500 kr
Grunnleggende regnskap er for deg som har du interesse for økonomi, god tallforståelse og evne til å gå inn i detaljer samtidig som du beholder overblikket. Les mer

E-kurs: Anleggsmidler - Varige driftsmidler

Nettbasert kurs Hele landet 2 timer 1 290 kr
I dette kurset ser vi nærmere på hva et driftsmiddel er, og hvordan det skal behandles i regnskapet. Les mer

Økonomi og administrasjon

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 0 kr
Kunne du tenke deg å jobbe med regnskap, budsjettering eller lønn- og personalarbeid? Folkeuniversitetet tilbyr en rekke økonomiutdanninger på høgskole- og universit... Les mer

Økonomisk styring og regnskap

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Viktigheten av økonomistyring. Ulike selskapsformer, likviditetsbudsjett og resultatbudsjett, balansen, resultatregnskap, posteringer og grunnleggende regnskapsføring, ... Les mer

Lær kunsten å vinne offentlige anbud

Bergen 2 dager 13 950 kr
Grunnkurs for leverandører, inkludert nytt regelverk fra 2016 Les mer

Interne revisjoner

Akershus Og 5 andre steder 2 dager 8 300 kr
MålgruppeKurset passer for personer som skal lede, eller delta i, gjennomføring av revi... Les mer

Praktisk skatte- og regnskapskurs 2012

Oslo Stavanger Bergen Trondheim Og 25 andre steder 1 dag 0 kr
Kurset tar for seg skatte- og avgiftsendringer for 2012 og 2013 Les mer

Revisjonslederkurs – ISO 9001

Akershus Og 3 andre steder 4 dager 16 500 kr
MålgruppeKurset er beregnet på deltakere som trenger grundig forståelse for revisj... Les mer