Oversikt over relevante kurs innen Økonomikurs i Grimstad

Velg Kategori

Fant 6 kurs!

Grunnleggende regnskap - årsenhet

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 4 semester 57 500 kr
Grunnleggende regnskap er for deg som har du interesse for økonomi, god tallforståelse og evne til å gå inn i detaljer samtidig som du beholder overblikket. Les mer

E-kurs: Anleggsmidler - Varige driftsmidler

Nettbasert kurs Hele landet 2 timer 1 290 kr
I dette kurset ser vi nærmere på hva et driftsmiddel er, og hvordan det skal behandles i regnskapet. Les mer

Økonomisk styring og regnskap

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Viktigheten av økonomistyring. Ulike selskapsformer, likviditetsbudsjett og resultatbudsjett, balansen, resultatregnskap, posteringer og grunnleggende regnskapsføring, ... Les mer

Økonomi og administrasjon

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 0 kr
Kunne du tenke deg å jobbe med regnskap, budsjettering eller lønn- og personalarbeid? Folkeuniversitetet tilbyr en rekke økonomiutdanninger på høgskole- og universit... Les mer

Økonomi og administrasjon - bachelor

Grimstad Og 2 andre steder 3 år 0 kr
Studiet er tverrfaglig og yrkesrettet og kvalifiserer for ulike jobber i næringsliv eller forvaltning. Les mer

Industriell økonomi og informasjonsledelse - sivilingeniør

Grimstad 5 år 0 kr
Den femårige sivilingeniørutdanningen består av treårig bachelorutdanning og toårig påbyggingsstudium. Les mer