Oversikt over relevante kurs innen Økonomikurs i Oslo

Velg Kategori

Fant mer enn 100 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Verdivurderinger

Oslo 1 dag 6 500 kr
Ved å delta på denne fagkonferansen lærer du å beregne hva som er riktig kjøps- eller salgsverdi. Les mer

Faresignaler i regnskapet

Oslo 3 timer 2 490 kr
Lær metoder for å avdekke mangler og faresignaler i eget og samarbeidspartneres regnskap, så tiltak kan igangsettes før det er for sent. Les mer

Kvalitetsfokus, en nøkkel til suksess

Oslo 1 dag 3 500 kr
Feilkostnader grunnet avvik som feil og mangler i bedrifter er omfattende. Kurset om kvalitet øker kunnskapen rundt emnet for derved både å holde kostnadene nede samt ... Les mer

Skatt, merverdiavgift og regnskap i utbyggingsprosjekt

Oslo Og 2 andre steder 1 dag 5 400 kr
Få innspill til mulig skatte- og merverdiavgiftsmessig optimalisering og bli kjent med regelverkenes krav til fordeling av byggekostnader. Les mer

Skattefrie omorganiseringer

Oslo Og 2 andre steder 1 dag 5 050 kr
Kurset gir en praktisk gjennomgang av skatte-, regnskaps- og selskapsrettslig regelverk relatert til skattefrihet ved endringer av selskapsform, fusjoner og fisjoner. Les mer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Oslo Og 2 andre steder 1 dag 4 950 kr
Målet med kurset er å sette deg i stand til å sørge for at din bedrift kjenner til og kan etterleve gjeldende regler og krav. Les mer

Økonomi og administrasjon

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 0 kr
Kunne du tenke deg å jobbe med regnskap, budsjettering eller lønn- og personalarbeid? Folkeuniversitetet tilbyr en rekke økonomiutdanninger på høgskole- og universit... Les mer

Konsernregnskap

Oslo 11 495 kr
Kurs over 2 dager der du lærer målrettet og korrekt utarbeidelse av konsernregnskapet. Bli trygg på at du jobber effektivt og i henhold til regelverket. Les mer

Grunnleggende regnskapsføring

Bergen 2 dager 7 950 kr
Med vårt 2-dagerskurs for nye medarbeidere på regnskap, tar du de første skritt på veien mot å bli en selvstendig regnskapsmedarbeider. Les mer

Videregående regnskapsføring

Oslo Og 2 andre steder 2 dager 7 950 kr
Dette 2-dagerskurset gir deg oversikt over sammenhenger i regnskapsføringen, og du får full gjennomgang av sentrale områder for regnskapets oppbygning. Les mer

Regnskapsfører som rådgiver innen lønn og personal

Oslo 1 dag 4 950 kr
Rådgivning blir viktigere - kundene forventer mer. Bli en god støttespiller og rådgiver Les mer

Økonomi for ikke økonomer - del 1

Oslo 2 dager 8 900 kr
Kurset vil gi en innføring i hvordan et regnskap er bygd opp og hvordan ulike transaksjoner påvirker det regnskapsmessige resultatet for en periode. Les mer

Kontantstrømanalyse

Oslo 1 dag 6 500 kr
Oppdater ditt beslutningsgrunnlag, På kurset lærer du å utarbeide og vurdere kontantstrømanalyser. Les mer

Økonomi for ikke-økonomer (LO3, tidl. AO3)

Oslo 4 dager 0 kr
Et kurs for å bedre forstå økonomiske sammenhenger i bedriften, med Økonomi Illustrator og Prosjekt Illustrator Les mer

Regnskap - Avstemming i praksis

Stavanger 1 dag 4 450 kr
Lær deg avstemming i praksis! Kurset gir en grundig innføring i hva avstemming er, hvorfor og hvordan regnskapsposter skal avstemmes. Les mer