Oversikt over relevante kurs innen Økonomikurs i Telemark

Velg Kategori

Fant 11 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Grunnleggende regnskap - årsenhet

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 4 semester 57 500 kr
Grunnleggende regnskap er for deg som har du interesse for økonomi, god tallforståelse og evne til å gå inn i detaljer samtidig som du beholder overblikket. Les mer

Økonomi og administrasjon

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 0 kr
Kunne du tenke deg å jobbe med regnskap, budsjettering eller lønn- og personalarbeid? Folkeuniversitetet tilbyr en rekke økonomiutdanninger på høgskole- og universit... Les mer

E-kurs: Anleggsmidler - Varige driftsmidler

Nettbasert kurs Hele landet 2 timer 1 290 kr
I dette kurset ser vi nærmere på hva et driftsmiddel er, og hvordan det skal behandles i regnskapet. Les mer

Grunnkurs i Anskaffelsesregelverket - Offentlige anskaffelser

Hamar Trondheim 5 timer 5 000 kr
Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse. Kurset retter seg både mot de... Les mer

Økonomisk styring og regnskap

Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
Viktigheten av økonomistyring. Ulike selskapsformer, likviditetsbudsjett og resultatbudsjett, balansen, resultatregnskap, posteringer og grunnleggende regnskapsføring, ... Les mer

Revisjon og regnskap, bachelor

Bø i Telemark 3 år 0 kr
Gjennom dette studiet opparbeider du faglig innsikt, analytiske evner og problemforståelse på området økonomiske, sosiale og politiske systemer og prosesser. Les mer

Økonomi og administrasjon, bachelor

Bø i Telemark 3 år 0 kr
Studiet er tverrfaglig og yrkesrettet, og gir et godt utgangspunkt for arbeid innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Les mer

Mikroøkonomi online undervisning

Nettbasert kurs Kongsberg Sola Oslo Stavanger Og 6 andre steder 30 timer 0 kr
Mikroøkonomi kurs gir en generell innføring i grunnleggende mikro- og markedsteori, konsumentteori, produksjonsteori, monopol og oppgave løsning samt veileder. Les mer

Økonomi og administrasjon, kandidat

Bø i Telemark 2 år 0 kr
Studiet bygger på samme rammeplan som de to første årene av Økonomi og administrasjon, bachelor Les mer

Praktisk skatte- og regnskapskurs 2012

Oslo Stavanger Bergen Kristiansand Og 25 andre steder 1 dag 0 kr
Kurset tar for seg skatte- og avgiftsendringer for 2012 og 2013 Les mer

Bedriftsøkonomi, Porsgrunn, årsstudium

Porsgrunn 1 år 0 kr
Gjennom dette studiet opparbeider du grunnleggende faglig innsikt, analytiske evner og problemforståelse omkring naturgitte, samfunnsmessige og etiske rammer på det øk... Les mer