Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 dag 7 500 kr
Lær hvordan man kan gjennomføre en økonomisk vurdering av enkeltprospekter og leteporteføljen som helhet. [+]
Hvordan alle elementer fra reservoar til marked inkluderes i evaluering av hvert utviklingsalternativ   Deltakerne vil lære å beregne geologisk og kommersiell risiko anvende konseptet "verdi av informasjon" i forbindelse med vurdering av avgrensningsbrønner og andre datainnsamlingsprogram strukture evalueringen av ulike prospekter slik at de gjenspeiler hvert prospekts unike egenskaper kommunisere de viktigste verdidrivere for ulike muligheter og sammenligne og rangere prospekter på en konsekvent måte tilpasse hver enkelt evaluering til formålet gitt ufullstendige data og det faktum at mange av de forutsetninger som ligger til grunn ofte er konseptuelle og basert på analoger presentere og kommunisere beslutningsalternativer, de viktigste verdidriverne, risiki og anbefalinger.    Forelesere Mer enn 35 års samlet erfaring innenfor fagfeltet beslutningsanalyse     Hva sier kundene våre "Alle snakker om å definere et rammeverk. Dette er det første kurset jeg har deltatt på hvor jeg faktisk lærte teknikker for å gjøre det systematisk."   Kurssted Holdes på Mathallen (Vulkan) i Oslo. Kurset kan settes opp i andre byer på forepørsel.   Forkunnskaper Kurset har en tverrfaglig profil. Teknisk eller økonomisk fagbakgrunn er hensiktsmessig. Erfaring fra prosjektarbeid i tverrfaglige prosjektteam er en fordel. Grunnleggende kunnskaper om beslutningsanalysemetodikk anbefales og en viss kjennkap til økonomisk teori er anbefalt.   Varighet 1 dag   Målgruppe Fagdisipliner som er deltakere i tverrfaglige prosjektteam: prosjektledere, prosjektmedlemmer som utfører tekniske evalueringer eller økonomisk analyse, samt andre disipliner som medvirker i fremstilling av beslutningsunderlaget.      [-]
Les mer
Tønsberg Drammen Og 4 andre steder 22 500 kr
30 Jan
30 Jan
30 Jan
Du lærer om kundebehandling, salg og markedsføring av produkter og tjenester. [+]
Innhold/temaer salgsforberedelse salg og oppfølging For mer informasjon se utdanningsdirektoratets sider utdanning.no.   Gjennomføring Kurset gjennomføres som klasseromsundervising på kveldstid en gang i uken. I tillegg får du tilgang til nettbaserte verktøy som støtte til undervisningen. Eksamen Som praksiskandidat tar du teorieksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres 2 ganger pr år og oppmeldingsfristene er normalt 15. september og 15. januar. Oppmelding skjer via privatistweb.no. For mer informasjon se privatistweb Hva må til for å få fagbrev Du må ha bestått teorieksamen for å kunne ta den praktiske fagprøven. I tillegg må du dokumentere min 5 års relevant arbeidspraksis. Fagopplæringskontoret i ditt fylke vurderer din arbeidspraksis og arrangerer fagprøven. Lånekassestøtte Utdanningen er godkjent i lånekassen. Søknad sendes direkte til lanekassen.no. Forkunnskaper Du må ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Minoritetsspråklige må ha minimum B1-nivå i norsk muntlig og skriftlig. [-]
Les mer
Friluftskurs 5 dager 23 500 kr
Tverrfaglig feltkurs med fokus på evaluering av olje og gassprosjekter. [+]
Forstå betydningen av det geologiske grunnlaget for olje- og gassutbygginger   Vi tar med deltakerne til Ainsabassenget i de spanske Pyreneene, der vi observerer ulike geologiske strukturer som ligner på de vi finner i verdens største hydrokarbonproduserende regioner. Vi tilbringer mye tid ute i felten for å utforske forskjellige analoger og diskutere aspekter som vil påvirke den teknisk-økonomiske evalueringen av et feltutbyggingscase. Feltkurset er organisert for å etterligne en reell tverrfaglig arbeidssituasjon, der vi har særlig fokus på å etablere en feltutviklingsplan gjennom å forstå egenskapene til ulike avsetningsmiljøer og vurdere usikkerheten knyttet til geologisk tolkning og modellering.  Observer ulike geologiske strukturer og trekk ut viktig geologisk informasjon Forstå dens implikasjoner for volumestimering, produserbarhet, dreneringsstrategi, borestrategi, utbyggingskonsept og økonomisk verdi. Identifiser viktige verdidrivere og bidra til konstruktive tverrfaglige diskusjoner i skjæringspunktet mellom geomodellering og prosjektmodellering Resultatene fra det detaljarbeidet som utføres av hver disiplin kombineres - med henblikk på å gi en strukturert evaluering og anbefaling til beslutningstakerne.   Forelesere Mer enn 70 års samlet erfaring innenfor fagfeltene geo-modellering, petroleumsteknologi, økonomi og beslutningsanalyse.   Hva sier kundene våre "Jeg ble spesielt imponert over måten instruktørene var åpne for og i stand til å svare på spørsmål på sparket og håndtere alt som dukket opp underveis i kurset."   Kurssted Holdes i Ainsa i Pyreneene (Spania).   Forkunnskaper En grunnleggende forståelse av beslutningsanalysemetodikk er en fordel.    Varighet 5 dager   Målgruppe Kurset har en tverrfaglig profil og best utbytte oppnås når deltakerne dekker et bredt spekter av fagområder; geologi, reservoar, boring, utbygging og økonomi.   [-]
Les mer
1 dag 7 500 kr
Lær ulike teknikker for å avgrense og strukturere et beslutningsproblem. Bli god til å identifisere alle vesentlige elementer tidlig for å maksimere verdiskapning. [+]
Start beslutningsanalysen fra den rette angrepsvinkelen   Bli en pådriver for å lage gode beslutningsunderlag ved å sikre at beslutningsproblemet er godt forstått av alle prosjektmedlemmer identifisere viktige beslutninger og relevante risiki og usikkerheter så tidlig som mulig enes om hvilke beslutninger som er mest kritiske og hvilke som kan tas senere forvandle resultatene fra avgrensningsøvelsen til alternative strategier avdekke usikkerhet og identifisere reelle valg som bidrar til ytterligere verdiskapning visualisere en innledende problemstruktur, forenkle tankeprosesser og beregne resultater bruke foreløpige resultater for å gi større innsikt i beslutningsproblemet analysere nye spørsmål og problemer gjennom en iterativ prosess presentere og kommunisere beslutningsalternativer, de viktigste verdidriverne, risiki og anbefalinger   Forelesere Mer enn 35 års samlet erfaring innenfor fagfeltet beslutningsanalyse     Hva sier kundene våre "Alle snakker om å definere et rammeverk. Dette er det første kurset jeg har deltatt på hvor jeg faktisk lærte teknikker for å gjøre det systematisk."   Kurssted Holdes på Mathallen (Vulkan) i Oslo. Kurset kan settes opp i andre byer på forepørsel.   Forkunnskaper Kurset har en tverrfaglig profil. Teknisk eller økonomisk fagbakgrunn er hensiktsmessig. Erfaring fra prosjektarbeid i tverrfaglige prosjektteam er en fordel.   Varighet 1 dag   Målgruppe Fagdisipliner som er vil lede aktiviteter knyttet til avgrensning og strukturering av beslutningsproblemer. Deltakere i tverrfaglige prosjektteam: prosjektledere, prosjektmedlemmer som utfører tekniske evalueringer eller økonomisk analyse, samt andre disipliner som medvirker i fremstilling av beslutningsunderlaget.      [-]
Les mer
Oslo 1 dag 9 800 kr
21 Jan
21 Jan
21 Jan
Velkommen til Arbeidsmiljøkongressen 201816.-17. oktober fylles Grieghallen med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Sammen skal vi forme fremtidens arbeidsmilj&os... [+]
Velkommen til Arbeidsmiljøkongressen 201816.-17. oktober fylles Grieghallen med ledere, tillitsvalgte og verneombud. Sammen skal vi forme fremtidens arbeidsmiljø i Norge, og det hele starter her på Nordens største HMS-arrangement i Bergen. Arbeidslivet er i stadig endring. Roboter og teknologi gjør sitt inntog, delingsøkonomien utfordrer etablerte arbeidsplasser, og arbeidslivet skal effektiviseres og optimaliseres. Vi har et regulert arbeidsliv, men vi har også det mørke uregulerte arbeidsliv. Vi har de som er innenfor arbeidslivet, men vi har også de som står utenfor og strever med å komme inn. Dette er utfordringer vi vil belyse på Arbeidsmiljøkongressen 16.-17. oktoberVi garanterer to dager i Grieghallen med faglig påfyll, inspirasjon og praktiske verktøy til å møte fremtiden når vi fyller Bergens storstue til randen av kunnskap. Vi ønsker velkommen til Arbeidsmiljøkongressen!   Påmelding Arbeidsmiljøkongressen foregår i Grieghallen i Bergen. Inkludert i konferanseavgiften er lunsj begge dagener og festmiddag 16. oktober. Dag 1 foregår alt i plenum. Dag 2 går delvis i plenum men hovedsakelig i sesjoner. Du velger en sesjon før lunsj og en sesjon etter lunsj. Sesjon velges ved påmelding. Ønsker du overnatting kan dette bestilles via vår samarbeidspartner CoEvent. Bekreftelse og fakturering av overnatting kommer fra CoEvent.DeltakeravgiftFør 5. mai Pris: kr. 8 900,- Medlemspris kr. 8 200,- Fra 5. maiPris: kr. 9 800,- Medlemspris kr. 8 900,- Deltageravgiften inkluderer: Adgang til alle foredrag i to dager Adgang til alle sesjonene man ønsker Gratis kaffe, te og vann i pauser Pausemat Lunsj i to dager Festmiddag inkludert underholdning Påmeldingen er bindende. Avbestilling vederlagsfritt inntil 2 uker før kursstart. Ved avbestilling senere enn dette eller manglende fremmøte, faktureres hele kursavgiften.   [-]
Les mer
2 dager 11 900 kr
Få grunnleggende ferdigheter i beslutningsanalyse og bli en pådriver i prosessen for å strukturere beslutningsproblemer og identifisere alternativer og usikkerheter. [+]
Bidra til økt verdiskapning ved hjelp av gjennomtenkt beslutningsanalyse   Bli i stand til å vurdere viktige sider ved en gitt beslutningssituasjon for å frembringe klarhet og for å hjelpe beslutningstakere med å komme frem til anbefalte tiltak. Lær deg anerkjent metodikk for å  etablere et strukturert og konsistent rammeverk for å modellere og analysere ulike problemstillinger oppnå økt beslutningskvalitet skape merverdi gjennom optimalisering av prosjekter Eksempler blir brukt for å illustrere hvordan gode beslutninger er et resultat av den rette kombinasjonen av innsikt, kommunikasjon og beregninger.   Forelesere Mer enn 35 års samlet erfaring innenfor fagfeltet beslutningsanalyse     Hva sier kundene våre "Jeg ble spesielt imponert over måten instruktørene var åpne for og i stand til å svare på spørsmål på sparket og håndtere alt som dukket opp underveis i kurset."   Kurssted Holdes på Mathallen (Vulkan) i Oslo. Kurset kan settes opp i andre byer på forepørsel.   Forkunnskaper Kurset har en tverrfaglig profil. Teknisk eller økonomisk fagbakgrunn er hensiktsmessig. Erfaring fra prosjektarbeid og grunnleggende kunnskaper om kontantstrømsanalyser anbefales.    Varighet 2 dager   Målgruppe Fagdisipliner som er involvert i tekniske og økonomiske evalueringer i tverrfaglige prosjektteam: prosjektledere, prosjektmedlemmer, økonomer og teknisk personell.      [-]
Les mer
Oslo 2 dager 5 200 kr
I vårt Excel grunnkurs vil du lære hvordan du jobber med regneark. Du vil få en grunninnføring og gjennomgang av selve programmet. I tillegg vil vi vise hvordan du jobber... [+]
Målgruppe Kurset retter seg mot personer som skal benytte Excel som regnearkverktøy, og som ønsker en grunnleggende innføring i programmets basisfunksjoner. Målsetning Kunne bygge opp enkle regnearkmodeller, og kombinere Excel med andre programmer. Undervisningsform Klasseromsundervisning, med maks 12 deltakere. En maskin pr. kursdeltaker. Emner Bli kjent med programvinduet Hvordan bruker man cellene i et regneark? Lær å formatere og betydningen av begrepet Hva er formler og funksjoner? Effektiv bruk av mus og tastatur Gjør regnearkene oversiktlige med formatering Sett inn eller fjern rader og kolonner Bruk flere ark og navngi dem Praktisk oppgaveløsing Forenkle formler og funksjoner Faste, relative og blandede referanser, hva er det? Hvilke andre funksjoner finnes det? Hvordan finne informasjon lett med sortering og filtrering Fremstille tall i form av diagrammer Lær å tilpasse regnearket til utskrift Lage en mal for senere bruk Hvordan koble sammen flere regneark og regnebøker Lær hvordan du beskytter ditt regneark [-]
Les mer
4 timer 1 000 kr
test [+]
test [-]
Les mer
3 dager 1 500 kr
PowerPoint 2010 er et presentasjonsprogram som brukes når vi skal vise fram data – enten det er tekst, bilder, tall eller tegninger. [+]
PowerPoint 2010 er et presentasjonsprogram som brukes når vi skal vise fram data – enten det er tekst, bilder, tall eller tegninger. Programmet kan brukes til å lage lysark som skrives ut, eller vi kan vise presentasjonen ved hjelp av PC + videokanon. På kurset vil grunnleggende funksjoner vektlegges, men vi vil og se på hvordan en bygger opp og setter sammen en presentasjon. Forkunnskaper: Du må ha kunnskaper tilsvarende PC-begynnerkurs. Brukere av Powerpoint 2007 kan og følge dette kurset. [-]
Les mer
1 dag 7 500 kr
Lær hvordan beslutningsanalyse brukes i tidlig-fase prosjekter for å belyse alle elementer involvert i å bringe et funn fra avgrensning til konseptvalg og utbygging. [+]
Hvordan alle elementer fra reservoar til marked inkluderes i evaluering av hvert utviklingsalternativ   Deltakerne vil lære å beregne den økonomiske verdien av et prosjekt basert på en optimal sekvens av beslutninger og mulige utfall,  fra avgrensing til produksjon og nedstengning planlegge avgrensningsprogrammer for å bevise kommersialitet søke den rette balansen mellom å påvise ytterligere reserver ved videre leting eller vurdere en utbyggingsbeslutning med en skrittvis og skalerbar utbyggingsløsning vurdere utbyggingsalternativer som er knyttet til ulike intervaller på volumfordelingskurven vurdere alternative dreneringsstrategier og nødvendige antall bunnrammer og brønner, finne optimal sekvens og timing av relevante beslutninger i et område med hydrokarbonforekomster av ulik modenhet presentere og kommunisere beslutningsalternativer, de viktigste verdidriverne, risiki og anbefalinger   Forelesere Mer enn 35 års samlet erfaring innenfor fagfeltet beslutningsanalyse     Hva sier kundene våre "Alle snakker om å definere et rammeverk. Dette er det første kurset jeg har deltatt på hvor jeg faktisk lærte teknikker for å gjøre det systematisk."   Kurssted Holdes på Mathallen (Vulkan) i Oslo. Kurset kan settes opp i andre byer på forepørsel.   Forkunnskaper Kurset har en tverrfaglig profil. Teknisk eller økonomisk fagbakgrunn er hensiktsmessig. Erfaring fra prosjektarbeid i tverrfaglige prosjektteam er en fordel. Grunnleggende kunnskaper om beslutningsanalysemetodikk anbefales og en viss kjennkap til økonomisk teori er anbefalt.   Varighet 1 dag   Målgruppe Fagdisipliner som er deltakere i tverrfaglige prosjektteam: prosjektledere, prosjektmedlemmer som utfører tekniske evalueringer eller økonomisk analyse, samt andre disipliner som medvirker i fremstilling av beslutningsunderlaget.      [-]
Les mer
Oslo 4 dager 25 000 kr
02 Apr
Course Overview This course is applicable to software version 10.2. Discover the skills necessary to configure a data model and business rules in Informatica MDM Multidom... [+]
Course Overview This course is applicable to software version 10.2. Discover the skills necessary to configure a data model and business rules in Informatica MDM Multidomain Edition (MDM Hub) for a given data model and set of business rules. Through extensive hands-on labs and exercises, students to gain confidence in the use of MDM console.   Objectives After successfully completing this course, students will be able to:•Define and create a data model within MDM •Configure MDM processes including Stage, Load, and Match •Leverage Merge Manager and Data Manager for Merge and Unmerge processes   Target Audience Developer   Agenda   Module 1: Introduction •Master Data Management definitions •Goals of Master Data Management (MDM) •Key capabilities of Informatica's Multidomain Edition (MDM Hub) solution •Informatica MDM Hub Application Server and Database Server tiers •Master data workflow within the Informatica MDM Hub •Capabilities of the Trust Framework Module 2: Define the MDM Data Model  Lesson 1: Define the Data Model •Landing tables purpose, content and best practices •Base object tables purpose and content •Staging tables purpose and content •Creating Landing tables, base object tables, and staging tables Lesson 2: Customer Data Models •Creating landing tables from Sales source system •Creating the Customer base object •Creating staging tables for Customer data from the Sales and CRM source systems Lesson 3: Relationships •Identifying One-to-Many and Many-to-Many relationship types •Foreign-key relationships between base objects of the data model •Many-to-many relationships between the base objects of the data model Module 3: Configuring the Stage Process Lesson 1: Process Server & Creating Mappings •Purpose of the Process Server •Registering a Process Server •Basic and complex mappings •Building blocks used in transformational logic mapping •Purpose of a function •Associating function types to descriptions •Predefined function types •Constants •Conditional Execution Component •Basic Mapping •Cleanse List •Reusable Cleanse components with descriptions •Supported external data cleansing options •Testing a mapping •Graph and cleanse functions in a Mapping Lesson 2: Configuring Delta Detection and Audit Trail   •Delta Detection purpose •Conditions for using delta detection •Conditions under which Data Rejection occurs •Characteristics of Audit Trail •Delta detection options and raw data retention periods •Stage Process Flow sequence •No error jobs •Batch Viewer •Stage job Module 4: Configuring the Load Process Lesson 1: Setting Trust, Validation Rules, and the Load Process •Overview of Trust •Calculating the trust •Conditions for leveraging Trust •Characteristics of Validation Rules •Setting trust •Behaviors for switching on or off various functions •Adding a Validation Rule •Setting Cell and Null Updates •Load process for UPDATES, INSERTS, and REJECTS Module 5: Configuring Match and Merge Processes Lesson 1: Match and Merge Overview •Resolving issues with Master Data Management •Resolving duplication •Challenges associated with duplicate records •Purposes of Matching and Merging •Exact and Fuzzy matching •Match Tokens •Match Path •Match Columns •Characteristics of the Provider Columns for Match Columns •Multiple records match on multiple columns •Match Process Flow •Configure matching in the MDM Cons   •Exact matching   •Match rule properties for filtering (Matching NULLS and Segment Matching)   •Match rules using match columns   Lesson 3: Configuring Fuzzy Matching •Fuzzy matching   •Characteristics of Populations   •Matching population types to their descriptions   •Match Keys   •Key Type matching keys property   •Key Width match key property   •Search level used in Fuzzy matching   •Configuring a range search   •Fields for standard populations   •Match Purpose fuzzy rules propertyLesson 4: Configuring the Merge Process•Consolidation state of a record   •Sequence of the Merge Process   •Distinguish when to use Automatic versus Manual Merge methods   •Immutable Source System   •Distinct system   •Rules of a distinct source system   •Unmerge Child When Parent Unmerges option   •Selecting Merge Properties (Match/Merge Setup Details)   •Automatic match and merge   •Running automatic match and merge jobs   Module 6: Configuring Data Access Views   Lesson 1: Creating Queries and Packages   •Goals of queries and packages   •Impact Analysis tool   •Packages types   •Creating a PUT-enabled package       Module 7: Configure Batch Processes   Lesson 1: Configuring and Executing Batch Processes   •Jobs most often assembled into Batch Groups   •Assembling a Batch Group   •Batch Groups, Batch Group Levels, Batch Jobs   •Creating and Executing a Batch Group   Module 8: Utilize Data Management Tools   Lesson 1: Managing Records with Merge Manager and Data Manager   •The purposes of Data Steward and Merge Manager   •Editing and merging records manually   •Using Data Manager   •the results of an unmerge   •Standard and tree unmerge   Module 9: System Information and Logs   Lesson 1: Enterprise Manager•MDM Hub Console Enterprise Manager tabs   Lesson 2: Log Files•Log files related to the MDM Hub Console   •Using Enterprise Manager's ORS Database tab   Module 10: User Objects   Lesson 1: User Exits and Custom Objects•User objects registered with MDM   •User Object Registry tool •User Exits •Exits used in the Stage, Load, Match, Merge, and Unmerge processes   Module 11: Additional MDM Product Features   Lesson 1: Brief Overview of Additional Features•Exporting an ORS to a changelist using Metadata Manager     [-]
Les mer
Østensjø 4 dager 28 500 kr
19 Mar
På kurset lærer man metoder for å konfigurere, distribuere, administrere og feilsøke et Extreme Networks switching and routing nettverk ved hjelp av Extreme Networks oper... [+]
ExtremeXOS Switching and Routing is targeted for users that have an understanding of networking fundamentals and now require an introduction of operating (configuring, managing and troubleshooting) their Extreme Networks family of LAN switches. Ideal candidates for the course are Network Administrators or Systems Integration Specialist who are tasked with the responsibility of supporting your Extreme Networks LAN domain. Upon completion of this course, students will have gained the working knowledge to complete the following actions: understand Ethernet Automatic Protection Switching (EAPS) and configure advanced EAPS features in a multi-ring environment, understand and configure G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) in a single-ring environment, describe Connectivity Fault Management (CFM) and configure ERPS with CFM, configure Multi-Switch Link Aggregation (MLAG), understand and configure Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), describe Access Control List (ACL) operation and configuration, configure and implement CLEAR-Flow, understand and configure Role-Based Access Control (RBAC) with Identity Management, understand and configure OSPF in a multi-area environment, describe IP multicast operation and configure IGMP and IGMP Snooping, understand and configure Protocol Independent Multicast (PIM) in both Dense and Sparse modes   SPRÅKThe training and documentation will be in english.     KURSINNHOLD EAPS Review including configuring the EAPS protocol in a single domain configuration. Advanced EAPS, EAPS rings with multiple domains, understanding EAPS domain priority, and configuring EAPS shared port. G.8032 Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), ERPS operation and configuration elements, and configuring and verifying ERPS. Connectivity Fault Management (CFM), CFM operation and configuration elements, and configuring and verifying CFM as part of an ERPS configuration. Multi-Switch Link Aggregation (MLAG), including MLAG operation and components, steady state and failure state operation, and configuring and verifying MLAG. Configuring VRRP, including setting up Single and Multiple Virtual Router IDs. Access Control Lists (ACLs), using policies, editing policy files and ACL rule evaluation process, ACL matching conditions, syntax, and troubleshooting, and Configuring static ACLs and dynamic ACLs. Configuring CLEAR-Flow. Role-Based Access Control (RBAC), Configuring and verifying Identity Management, Configuring RBAC roles, ACLs and LDAP servers. Configuring IP Routing and OSPF, including Single area configuration. Advanced OSPF, Configuring OSPF using multiple areas, Configuring OPSF route summarization, Configuring IP route sharing (Equal Cost Multipath (ECMP)). IP Multicast and IGMP, including IGMP and IGMP snooping operation and configuration. Protocol Independent Multicast (PIM), PIM Dense and Sparse mode operation and configuration Deltagerne må ta egen PC til bruk under kurset   Sertifisering Kurset avsluttes med eksamen. Etter bestått eksamen får du sertifiseringen: Extreme Certified Specialist (ECS). Testen er online og består av 40 spørsmål som må besvares i løpet av en time. Undervisningstid dag 1: kl. 09:00 - 17:00dag 2: kl. 08:30 - 17:00dag 3: kl. 08:30 - 17:00dag 4: kl. 08:30 - 13:00   Kurset leveres også på forespørsel som bedriftsinternt kurs.   [-]
Les mer
Lillestrøm 6 timer
13 Feb
25 Apr
19 Jun
Autorisasjonsdagen er KUN mulig å melde seg på for deg som alerede deltar i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer! [+]
AUTORISASJONSDAG - Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer NB! KUN MULIG Å MELDE SEG PÅ FOR DEG SOM DELTAR I AUTORISASJONSPROGRAMMET! Intern dag for deltakere i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer i regi av Den norsk forening for styremedlemmer - Styreforeningen.no. (Kun tilgjengelig for deltakere i autorisasjonsprogrammet) Autorisasjonsdagen er bygget opp omkring 35+65 spørsmål med emner innen styrearbeid og selskapsforståelse. Oppgaven gjennomføres enkeltvis innledningsvis i kurset.  Kursdagen gjennomgår alle spørsmålene og gir utfyllende kommentarer og innspill knyttet til de sentrale spørsmålene. I forbindelse med forståelsen av enkelte av spørsmålsområdene benyttes gruppearbeid og rollespill. Autorisasjonsdagen varer i 6 timer inkludert pauser/lunsj. Det inngår omfattende kursdokumentasjon i forbindelse med kurset. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.