Videregående nivå: CanSat Bodin vgs


Klasserom + praksisDeltidVideregående nivåNorskElevene får i løpet av disse 3 dagene tid til å presentere sitt eget CanSat prosjekt, får CanSat'ene sine inspisert før slipp, og etter CanSat-slippet med ballong skal elevene bearbeide dataene og forberede en presentasjon av disse.

Dette kurset er forbeholdt elevene ved Forskerlinja ved Kongsbakken vgs, og er ikke åpen for påmelding fra andre.

Andøya Space Education tilbyr sammen med European Space Agency (ESA) et samarbeidsprosjekt med videregående skoler om gjennomføring av et 2- 4 (3) -dagers kurs for videregåendeskoleklasser 

CanSat (satellitt-lignende-sensorpakke i en brusboks) er et læringsprosjekt som gir studentene muligheten til å ta ansvar for et eget praktisk orientert prosjekt, sette opp et budsjett, lage mekaniske og elektroniske løsninger for CanSat og å programmere elektronikken.

Konseptet kan med fordel inngå som et prosjekt i ToF1  eller Fysikk på vgs og vil gi elevene muligheten til å gjennomføre et tverrfaglig oppdrag slik det gjøres i riktige romprosjekter. Ved å gjennomføre et CanSat prosjekt får elevene mulighet til å styrke fagkunnskapene sine innen real og teknologifag, samt utvikle kjerneverdier, holdninger og ferdigheter som evnen til å løse problemer, disponere egen prosjekttid, teknisk design, praktisk arbeid, datainnsamling og analyse, presentasjonsevner og teamarbeid.

CanSat prosjektet er delt opp i Primary Mission og Secondary Mission, hvor Primary Mission gjør det mulig for elevene å samarbeide og lære av de lagene som har fått til, mens Secondary Mission gir veldig gode muligheter for tilpasset opplæring med at elevene selv får velge hva de vil gjøre, samtidig som læreren kan utfordre de sterkeste på avanserte prosjekter og pense de svakeste inn på trygge valg. Det er altså enkelt å både utfordre og gi mestringsfølelse til hele klassen.

 

Målgruppe: 

1. eller 2. års elever på videregående skole

 

Innhold: 

2 introduksjonsdager i klasserommet på skolen:

  • Undervisning i CanSat konseptet, elektronikk, sensorer, oppsett av radio kommunikasjon og datalogging
  • Introduksjon to Arduino IDE and Arduino programmering av en mikrokontroller
  • Praktisk arbeide med bygging, lodding og testing
  • Eksempler på og inspirasjon til prosjekter som CanSat kan anvendes til  

4 (3) feltsamlingsdager ved Andøya Space:

  • Info, omvisning and opplevelse av dagliglivet ved et riktig space center
  • Pre-flight forberedelser and flight-godkjennelse av CanSat’ene ved Andøya Space Education personell
  • Test av CanSat ved slipp fra en drone i opp til 120 m høyde
  • Elev presentasjoner av eget prosjekt og resultater for de øvrige elever og lærere/Andøya Space Education personell

Elevene jobber videre i klasserommet på prosjektet deltids 6-8 uker mellom de to introduksjonsdagene og feltarbeidsuken for å gjøre CanSat’en deres klar til å bli testet ved slipp fra en høyde på opptil 120 meter ved hjelp av en drone med spesialbygget CanSat-slipp-mekanisme.

Dokumentasjon på engelsk for CanSat-versjonene brukt i CanSat klasseromsstøtte- og feltarbeidsprosjekt: https://learn.andoyaspace.no/undervisningsressurser/the-cansat-book/Se Program

Powered by