Login | Create new business account

Kurskalender

Nullstill
Påmelding Oppdatering for Maskinister (24t rep offiserer)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 17.08.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding Oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 17.08.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding Oppdatering Medisinsk Førstehjelp A-VI/4-1
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 18.08.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Hurtigbåt Assessor
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 19.08.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Hurtigbåt Grunnkurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 19.08.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Hurtigbåt oppdatering
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 19.08.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding ISM Revisjonsleder/revisor kurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 26.08.2020 Norsk Ledige plasser
Påmelding SSO (Ship Security Officer)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 01.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Sjøfolk med særlige sikringsplikter
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 01.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding GMDSS - GOC (General Operator's Certificate)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 07.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Repetisjon GOC (General Operator's Certificate)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 14.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Hurtigbåt Assessor
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 16.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Hurtigbåt Grunnkurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 16.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Hurtigbåt oppdatering
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 16.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding Oppdatering for Maskinister (24t rep offiserer)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 21.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding Oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 21.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring.
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 23.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Repetisjonskurs for fiskere (20t.Rep.)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 28.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Repetisjonskurs for underordnede (16t.Rep.)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 28.09.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Repetisjonskurs for fiskere (20t.Rep.)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 12.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Repetisjonskurs for underordnede (16t.Rep.)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 12.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring.
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 14.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Hurtigbåt Assessor
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 14.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Hurtigbåt Grunnkurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 14.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Hurtigbåt oppdatering
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 14.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding Oppdatering redningsfarkost (Livbåt)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 14.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Oppdatering hurtiggående MOB
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 15.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Oppdatering for Maskinister (24t rep offiserer)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 19.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding Oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 19.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding SERTIFIKATPRØVE FOR DEKKSOFFISERER
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 21.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding SERTIFIKATPRØVE FOR MASKINOFFISERER
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 28.10.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Repetisjonskurs for fiskere (20t.Rep.)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 02.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Repetisjonskurs for underordnede (16t.Rep.)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 02.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring.
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 04.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Oppdatering for Maskinister (24t rep offiserer)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 09.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding Oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 09.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Hurtigbåt Assessor
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 11.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Venteliste
Påmelding Hurtigbåt Grunnkurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 11.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Hurtigbåt oppdatering
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 11.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Repetisjonskurs for fiskere (20t.Rep.)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 23.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Repetisjonskurs for underordnede (16t.Rep.)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 23.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring.
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 25.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Oppdatering redningsfarkost (Livbåt)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 25.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Oppdatering hurtiggående MOB
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 26.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Oppdatering for Maskinister (24t rep offiserer)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 30.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 30.11.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding SERTIFIKATPRØVE FOR DEKKSOFFISERER
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 03.12.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Hurtigbåt Assessor
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 09.12.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Få plasser
Påmelding Hurtigbåt Grunnkurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 09.12.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding Hurtigbåt oppdatering
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) 09.12.2020 Rørvik, Nord-Trøndelag Norsk Ledige plasser
Påmelding 66 timer sikkerhetskurs for maskinoffiserer
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding 66 timer sikkerhetskurs for navigatører
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding ARPA
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding ASH - Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding BRM/ERM (Bridge Resource Management/Engine Resource Management)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Begrenset Sikkerhetsopplæring
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Brannvernleder
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Dekksoffiser klasse 5 (D5) (Kystskipperkurs)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Dekksoffiser klasse 6 (D6).
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding EMSN SAR
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding EMSN VTS
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding EcoShip Arbeidsbåt
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding EcoShip Ferje
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding FPSO
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding FSE instruert personell, inkl. førstehjelp
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Fiskevelferdskurs, Brønnbåt
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Fiskevelferdskurs, Brønnbåt, repetisjon
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Fiskevelferdskurs, Matfiskproduksjon
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Fiskevelferdskurs, Matfiskproduksjon, repetisjon
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Fiskevelferdskurs, Servicebåt
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Fiskevelferdskurs, Servicebåt, repetisjon
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Fiskevelferdskurs, Slakteri
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Fiskevelferdskurs, Slakteri, repetisjon
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding GMDSS - ROC (Restricted Operator's Certificate)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Grunnleggende sikkerhetskurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding HURTIGBÅTOPPLÆRING FOR FRITIDSBÅTER
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Hjertestarter
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Hjertestarterkurs (Kombinert med E-Læring)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Hurtigbåt oppdatering for FNS
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Hurtigbåt oppdatering m/EcoShip
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Hurtiggående MOB
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding IMO modellkurs 6.09
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding ISPS - Company Security Officer (CSO)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Innføring i brannvern og førstehjelp
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Instrumentnavigasjon med BRM
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Kurs i Industrivern
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Kurs i varme arbeider
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Medisinsk Førstehjelp A-VI/4-1
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Medisinsk behandling (40 timer)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Medisinsk behandling oppdatering
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Oppdatering Passasjer- og krisehåndtering
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Passasjer- og krisehåndtering med e-læring
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Påbygging Grunnleggende sikkerhetsopplæring fra Norsk olje og gass
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Redningsfarkost (Livbåt)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Repetisjon ROC (Restricted Operator's Certificate)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Retrening for navigatører som ikke har opprettholdt sin yrkeskompetanse
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Retrening maskinister som ikke har opprettholdt sin yrkeskompetanse
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding SRC/VHF - Kurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Ship Simulator and Bridge Teamwork Model Course 1.22
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Test Hovedkurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Utsjekk Livbåt
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser
Påmelding Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80)
Sikkerhetssenteret Rørvik AS (SSRAS) Ta kontakt Norsk Ledige plasser


Powered by