Logg inn | Opprett ny bedriftskonto

6.10 Train the simulator trainer and assessor

3 dager 20 900 kr
Simulatorinstruktørkurs basert på IMO 6.10. Les mer

66 timer sikkerhetskurs for maskinoffiserer

Vikna 7 dager 22 900 kr
Kurset er beregnet for maskinoffiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år. Les mer

66 timer sikkerhetskurs for navigatører

Vikna 7 dager 22 900 kr
Kurset er beregnet for offiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år. Les mer

ARPA

4 dager 15 000 kr
ARPA Les mer

ASH - Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse nettkurs

Nettkurs 4 900 kr
Nettbasert opplæring for Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse (ASH) for arbeidstakere på norske skip Les mer

Begrenset Sikkerhetsopplæring

30 timer
Begrenset Sikkerhetsopplæring for passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i fartsområde 1, i perioden 1.mai til 30 sept. Les mer

Brannvernleder - Brannforebyggende

Praksis + nettkurs 1 dag 4 500
Brannvernleder - Brannforebyggende ansvarlig på bygg i offentlig eller privat virksomhet. Les mer

BRM/ERM (Bridge Resource Management/Engine Resource Management)

Vikna 3 dager 16 400 kr
BRM/ERM gir dyp forståelse innen menneskelig atferd og reaksjonsmønster. Prosedyrer, sjekklister, kommunikasjon, lederskap og stressmestring er emner som vies stor oppm..... Les mer

D6 Kran og løfteoperasjoner (Tilleggsemne)

Praksis + nettkurs 2 dager 5 450 kr
Kurset utgjør til sammen den tilleggskompetansen en skipsfører på lasteskip med lengde under 24 m i liten kystfart som skal utføre løfteoperasjoner skal ha gjennomført. Les mer

Dekksoffiser klasse 5 (D5) (Kystskipperkurs)

Klasserom + nettkurs Vikna 42 000 kr
Sikkerhetssenteret Rørvik AS har lang erfaring innen kursvirksomhet og vi vil gjerne tilby dette kurset som en totalpakke for dem som ønsker å løse ut D5 sertifikat. Les mer

Dekksoffiser klasse 6 (D6).

Klasserom + nettkurs Vikna 120 timer 33 000
Sikkerhetssenteret Rørvik AS har lang erfaring innen kursvirksomhet og vi vil gjerne tilby dette kurset for de som ønsker å løse ut D6 sertifikat. Les mer

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)

Vikna 3 dager 14 900 kr
Kurset gir informasjon generell bruk av ECDIS(Electronic Chart Display and Information System). Les mer

EcoShip Arbeidsbåt

2 dager
Den maritime næringens ambisiøse miljømålsetting om reduksjon av utslipp av klimagasser og miljøgifter blir stadig mer sentral. Les mer

EcoShip Ferje

Praksis + nettkurs 2 dager
Den maritime næringens ambisiøse miljømålsetting om reduksjon av utslipp av klimagasser og miljøgifter blir stadig mer sentral. Med EcoShip – vårt egenutviklede ... Les merFish welfare, Fiskevelferd slakteri GK på Engelsk

Nettkurs 1 dag 4 500 kr
Fishwelfare at slaughter - basic traning. The course is developed and held by fish health professionals working in the aquaculture industry. Les mer

Fish welfare, fiskevelferd slakteri på Engelsk, Rep

Nettkurs 1 dag 3 750 kr
Fishwelfare at slaughter - repetition. Fiskevelferd Slakteri repetisjonskurs på engelsk Les mer

Fiskevelferdskurs - Settefisk - grunnopplæring

Nettkurs 1 dag 4 500 kr
VAL FoU og Sikkerhetssenteret Rørvik AS har utviklet e-læringskurs for havbruksnæringa. Kurset er lovpålagt og dekker lov- og forskriftsfestede kompetansekrav for settefi... Les mer

Fiskevelferdskurs - Settefisk - repetisjon

Nettkurs 1 dag 3 750 kr
Fiskevelferdskurs settefiskproduksjon - repetisjonskurs. VAL FoU og Sikkerhetssenteret Rørvik AS har utviklet e-læringskurs for havbruksnæringa. Kurset... Les mer

Fiskevelferdskurs, Brønnbåt

Nettkurs 1 dag 4 500 kr
Brønnbåtkurs Les mer

Fiskevelferdskurs, Brønnbåt, repetisjon

Nettkurs 1 dag 3 750 kr
Brønnbåtkurs, repetisjon Les mer

Fiskevelferdskurs, Matfiskproduksjon

Nettkurs 1 dag 4 500 kr
Fiskevelferdskurs i hht. havbruksforskriften Les mer

Fiskevelferdskurs, Matfiskproduksjon, repetisjon

Nettkurs 1 dag 3 750 kr
Repetisjonskurs for fiskevelferd - matfiskproduskjon Les mer

Fiskevelferdskurs, Servicebåt

Nettkurs 1 dag 4 500 kr
Fiskevelferdskurs med e-læring Les mer

Fiskevelferdskurs, Servicebåt, repetisjon

Nettkurs 1 time 3 750 kr
VAL FoU og Sikkerhetssenteret Rørvik AS har utviklet e-læringskurs for havbruksnæringa. Kurset er lovpålagt og dekker lov- og forskriftsfestede k... Les mer

Fiskevelferdskurs, Slakteri

Nettkurs 1 dag 4 500 kr
VAL FoU og Sikkerhetssenteret Rørvik AS har utviklet e-læringskurs for havbruksnæringa. Kurset er lovpålagt og dekker lov- og forskriftsfestede k... Les mer

Fiskevelferdskurs, Slakteri, repetisjon

Nettkurs 1 dag 3 750 kr
Repetisjonskurs for fiskevelferd - slakteri Les mer

FPSO

3 dager
Kurset er for navigatører som jobber til daglig på "FPSO", som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år på andre fartøy. Les mer

FSE - Havbruk inkl. servicebåt, batteriopplæring, instruert personell

Nettkurs 3 150 kr
For personell på havbruksinstallasjon som jobber med elektriske anlegg, servicebåt/fartøy, batteri,,. Tilfredsstiller også myndighetenes krav til instruert personell. Les mer

FSE for Fartøy 8-24m - inkl. instruert personell

Nettkurs 2 750 kr
For personell på fartøy (opptil 24m) som arbeider nær/ved elektriske anlegg og betjener elektrisk utstyr. Kurset tilfredsstiller også FSE krav. Les mer

FSE instruert personell, inkl. førstehjelp

Nettkurs 1 dag 1 750 kr
For personell som arbeider nær ved elektriske anlegg og betjener elektrisk utstyr. Kurset er tilpasset alle typer næringsbygg. Les mer

GMDSS - GOC (General Operator's Certificate)

Klasserom + nettkurs Vikna 5 dager 21 950 kr
Kurset gir opplæring i henhold til kravene for GOC i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS). Les mer

GMDSS - ROC (Restricted Operator's Certificate)

Vikna 5 dager 13 900 kr
Kurset gir opplæring i henhold til kravene for ROC i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS). Les mer

Grunnleggende sikkerhetskurs

5 dager 13 838 kr
Grunnleggende sikkerhetskurs er rettet mot sjøfolk som er ansatt eller engasjert i hvilken som helst stilling om bord på skip Les mer

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk med e-læring.

Klasserom + nettkurs Vikna 2 dager 14 900 kr
Grunnleggende sikkerhetskurs er rettet mot sjøfolk som er ansatt eller engasjert i hvilken som helst stilling om bord på skip Les mer

Hjertestarter

4 timer
Kurset gir en innføring i livreddende førstehjelp med fokus på hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter Les mer

Hjertestarterkurs (Kombinert med E-Læring)

Klasserom + nettkurs 4 timer
Kombinert nettlæring og klassemorskurs for Hjertestarter Les mer

Hurtigbåt Assessor

Praksis + nettkurs Vikna 2 dager 18 900
Kurset er primært beregnet for hurtigbåtførere som skal tjenestegjøre som hurtigbåtassessor. Les mer

Hurtigbåt Grunnkurs

Praksis + nettkurs Vikna 17 900
Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt. Les mer

Hurtigbåt oppdatering

Praksis + nettkurs Vikna 2 dager 13 950
Hurtigbåt oppdatering Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt.Kurset gjennomføres med forelesing, gruppearbeid og prak... Les mer

Hurtigbåt oppdatering m/EcoShip

3 dager
Den maritime næringens ambisiøse miljømålsetting om reduksjon av utslipp av klimagasser og miljøgifter blir stadig mer sentral. Med EcoShip – vårt egenutviklede ... Les mer

HURTIGBÅTOPPLÆRING FOR FRITIDSBÅTER

Klasserom + nettkurs
HURTIGBÅTOPPLÆRING FRITIDSBÅTER ER RETTET MOT FØRERE AV HURTIGGÅENDE FRITIDSBÅTER Les mer

Hurtiggående MOB

Praksis + nettkurs 3 dager 14 900 kr
Hurtiggående MOB rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord Les mer

IMO modellkurs 6.09

2 dager 16 900 kr
Opplærings- og treningskurs for maritime instruktører. IMO Modell kurs 6.09 med e-læring. Les mer

Industrivernleders og fagleders industrivern

Praksis + nettkurs 1 dag 7 500 kr
I dette kurset vil Industrivernleder og fagleder industrivern lære mer om sine oppgaver som administrativ og operativ leder med kjennskap til regelverk. Les mer

Innføring i brannvern og førstehjelp

Nettkurs 4 timer
Innføring i brannvern og førstehjelp Les mer

Innsatspersonell Industrivern

Praksis + nettkurs 1 dag 7 500
Innsatspersonell tilknyttet bedriftens industrivern som ønsker en grundig innføring i førstehjelp, brannvern, orden og sikring samt kommunikasjon. Les mer

Instrumentnavigasjon med BRM

Vikna 5 dager 29 800 kr
BRM, ECDIS og ARPA kurs på 5 dager. Les mer

ISM Koden - Sikkerhetsstyring Nettkurs

Nettkurs 3 900 kr
Kurset er rettet mot landbasert og seilende personell som har, eller skal implementere ISM - International Safety Management som styringssystem. Les mer

ISM Revisjonsleder/revisor kurs

Virtuelt klasserom 24 timer 11 500 kr
Kurset er beregnet på offiserer som ønsker å gjennomføre ISM intern revisjoner på rederikontor og ombord i fartøyet. Godkjent for sertifisering som revisor. Gjennomføres ... Les mer

ISPS - Company Security Officer (CSO)

2 dager
Vi tilbyr kurs i ISPS - Company Security Officer (CSO). Kurset er i henhold til STCW-1978, med endringer - kapittel VI/5. Les mer

Kurs i varme arbeider

Vikna 1 dag 2 700 kr
Kurs i varmearbeid Les mer

Medisinsk behandling (40 timer)

Vikna 5 dager 17 500 kr
Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/4 og tabell A-VI/4-2, minimum kompetansekrav for sjøfolk som skal ha ansva..... Les mer

Medisinsk behandling oppdatering

Praksis + nettkurs Vikna 7 500 kr
Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/4 og tabell A-VI/4-2, minimum kompetansekrav for sjøfolk som skal ha ansva..... Les mer

Medisinsk Førstehjelp A-VI/4-1

9 200 kr
Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel A-VI/4-1 Les mer

Oppdatering for Dekksoffiser klasse 6 (D6).

Klasserom + nettkurs
Sikkerhetssenteret Rørvik AS har lang erfaring innen kursvirksomhet og vi vil gjerne tilby dette kurset for de som ønsker å fornye D6 sertifikat. Les mer

Oppdatering for Maskinister (24t rep offiserer)

Klasserom + nettkurs Vikna 14 timer 10 950 kr
Kurset er beregnet for offiserer som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetans..... Les mer

Oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling

Klasserom + nettkurs Vikna 24 timer 17 950
Kurset er beregnet for offiserer som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetans..... Les mer

Oppdatering hurtiggående MOB

Praksis + nettkurs 1 dag 9 800 kr
Oppdatering Hurtiggående MOB rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord Les mer

Oppdatering Medisinsk Førstehjelp A-VI/4-1

Praksis + nettkurs 1 dag 4 950 kr
Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel A-VI/4-1 Les mer

Oppdatering Passasjer- og krisehåndtering

Klasserom + nettkurs Vikna 1 dag 5 450
Oppdatering Krise- og passasjerhåndtering, Kurset går inn på de personlige egenskaper og reaksjoner ved en krisesituasjon Les mer

Oppdatering redningsfarkost (Livbåt)

Praksis + nettkurs Vikna 1 dag 4 950 kr
Kurset er rettet mot personell som skal være en del av livbåtmannskapet eller mannskap på MOB-båt som ikke er hurtiggående. Les mer

Passasjer- og krisehåndtering med e-læring

Klasserom + nettkurs Vikna 1 dag 5 950 kr
Krise- og passasjerhåndtering, Kurset går inn på de personlige egenskaper og reaksjoner ved en krisesituasjon Les mer

Praktisk Førstehjelp

Vikna
Praktisk Førstehjelp Les mer

Prosedyre EcoShip Kurs FNS

Praksis + nettkurs
Prosedyre EcoShip Kurs FNS Les mer

Påbygging Grunnleggende sikkerhetsopplæring fra Norsk olje og gass

3 dager
Oppgradering til Grunnleggende sikkerhetskurs fra Norsk olje og gass. Les mer

Redningsfarkost (Livbåt)

Praksis + nettkurs 13 950 kr
Kurset er rettet mot personell som skal være en del av livbåtmannskapet eller mannskap på MOB-båt som ikke er hurtiggående. Les mer

Repetisjon GOC (General Operator's Certificate)

Vikna 5 dager 14 900 kr
Repeterer GOC for sertifikatholdere med tidligere utgått GOC sertifikat Les mer

Repetisjon ROC (Restricted Operator's Certificate)

Vikna 3 dager 9 950 kr
Repeterer ROC for sertifikatholdere med tidligere utgått ROC sertifikat Les mer

Repetisjonskurs for fiskere (20t.Rep.)

Praksis + nettkurs Vikna 1 dag 8 900 kr
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering. Les mer

Repetisjonskurs for underordnede (16t.Rep.)

Klasserom + nettkurs Vikna 1 dag 7 400 kr
Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering, 16t rep. Les mer

Retrening for navigatører som ikke har opprettholdt sin yrkeskompetanse

8 dager 36 576 kr
Kurset er for offiserer som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år. Les mer

Retrening maskinister som ikke har opprettholdt sin yrkeskompetanse

7 dager 31 367 kr
Kurset er for maskinister som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år. Les mer

SERTIFIKATPRØVE FOR DEKKSOFFISERER

Vikna 2 dager 19 900 kr
Sertifikatprøven for de som mangler fartstid ved fornying av sertifikat Les mer

SERTIFIKATPRØVE FOR MASKINOFFISERER

Vikna 2 dager 19 900 kr
Sertifikatprøven for de som mangler fartstid ved fornying av sertifikat Les mer

Ship Simulator and Bridge Teamwork Model Course 1.22

5 dager
Kurset er teoretisk og praktisk og inneholder består av en rekke øvelser på skipssimulatorer. Les mer

Sikkerhetskurs Mattilsynet

Klasserom + nettkurs Vikna 1 dag 3 000 kr
Sikkerhetskurs for Mattilsynets ansatte som fører tilsyn med akvakulturvirksomheter, brønnbåter og fiskefartøy. Les mer

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-læring

Klasserom + nettkurs Vikna 14 timer 9 900 kr
Sikkerhetskurs rettet mot personell på fartøy under 24 meter i fartsområde liten kystfart eller mindre. Les mer

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vikna 1 dag 3 900 kr
Sjøfolk med særlige sikkerhetsplikter. Sikre at deltakerne, som har særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en innføring i sikkerhet... Les mer

SRC/VHF - Kurs

Klasserom + nettkurs 4 timer 3 850 kr
Maritimt VHF radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper for dette Les mer

SSO (Ship Security Officer)

Vikna 2 dager 8 100 kr
Etter kurset skal kursdeltaker kunne demonstrere tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og forståelse av sikkerhetsrelatert arbeide, i henhold til minimumskrav i STCW kode.... Les mer

Test Hovedkurs

3 dager 10 000 kr
Test hovedkurs Les mer

Utsjekk Livbåt

1 dag
Kurset er rettet mot personell som skal være en del av livbåtmannskapet eller mannskap på MOB-båt som ikke er hurtiggående. Les mer

Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80)

Vikna 25 900 kr
Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) Les merPowered by