Login | Create new business account

66 timer sikkerhetskurs for maskinoffiserer

Vikna 7 dager
Kurset er beregnet for maskinoffiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år. Les mer

66 timer sikkerhetskurs for navigatører

Vikna 7 dager
Kurset er beregnet for offiserer som ikke opprettholder kravet til fartstid de siste 5 år. Les mer

Brannvernleder

1 dag
Brannvernleder Les mer

BRM/ERM (Bridge Resource Management/Engine Resource Management)

3 dager
BRM/ERM gir dyp forståelse innen menneskelig atferd og reaksjonsmønster. Prosedyrer, sjekklister, kommunikasjon, lederskap og stressmestring er emner som vies stor oppm..... Les mer

Brønnbåtkurs

1 dag
Brønnbåtkurs Les mer

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)

3 dager
Kurset gir informasjon generell bruk av ECDIS(Electronic Chart Display and Information System). Les mer

EcoShip Ferje

3 dager
Den maritime næringens ambisiøse miljømålsetting om reduksjon av utslipp av klimagasser og miljøgifter blir stadig mer sentral. Med EcoShip – vårt egenutviklede ... Les mer

FORKURS TIL SERTIFIKATPRØVE FOR DEKKS- OG MASKINOFFISERER

3 dager
Forkurs for sertifikatprøven for de som mangler fartstid ved fornying av sertifikat Les mer

FPSO

3 dager
Kurset er for navigatører som jobber til daglig på "FPSO", som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år på andre fartøy. Les mer

GMDSS - GOC (General Operator's Certificate)

12 dager
Kurset gir opplæring i henhold til kravene for GOC i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS). Les mer

GMDSS - ROC (Restricted Operator's Certificate)

Vikna 5 dager
Kurset gir opplæring i henhold til kravene for ROC i det globale maritime nød- og sikkerhetssystemet (GMDSS). Les mer

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vikna 5 dager
Grunnleggende sikkerhetskurs er rettet mot sjøfolk som er ansatt eller engasjert i hvilken som helst stilling om bord på skip Les mer

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere (SOFF)

Vikna 5 dager
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere Sikre at deltakerne får en grunnleggende sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten om bo... Les mer

Hjertestarter

4 timer
Kurset gir en innføring i livreddende førstehjelp med fokus på hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter Les mer

Hjertestarterkurs (Kombinert med E-Læring)

Kombinert klasserom og nettbasert 4 timer
Kombinert nettlæring og klassemorskurs for Hjertestarter Les mer

Hurtigbåt Assessor

Vikna 5 dager
Kurset er primært beregnet for hurtigbåtførere som skal tjenestegjøre som hurtigbåtassessor. Les mer

Hurtigbåt Grunnkurs

Vikna
Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt. Les mer

Hurtigbåt oppdatering

Vikna 3 dager
Hurtigbåt oppdatering Dette er et kurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt.Kurset gjennomføres med forelesing, gruppearbeid og prak... Les mer

Hurtigbåt oppdatering for FNS

Vikna 4 timer
Hurtigbåt oppdatering for FNS Les mer

Hurtigbåt oppdatering m/EcoShip

Vikna 3 dager
Den maritime næringens ambisiøse miljømålsetting om reduksjon av utslipp av klimagasser og miljøgifter blir stadig mer sentral. Med EcoShip – vårt egenutviklede ... Les mer

HURTIGBÅTOPPLÆRING FOR FRITIDSBÅTER

Kombinert klasserom og nettbasert
HURTIGBÅTOPPLÆRING FRITIDSBÅTER ER RETTET MOT FØRERE AV HURTIGGÅENDE FRITIDSBÅTER Les mer

Hurtiggående MOB

Vikna 4 dager
Hurtiggående MOB rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord Les mer

IMO modellkurs 6.09

Training course for instructors  Model course 6.09 Les mer

Innføring i brannvern og førstehjelp

4 timer
Innføring i brannvern og førstehjelp Les mer

Kurs i varme arbeid

Vikna 1 dag
Kurs i varmearbeid Les mer

Kystskipperkurs (D5)

Kombinert klasserom og nettbasert 10 måneder
Sikkerhetssenteret Rørvik AS har lang erfaring innen kursvirksomhet og vi vil gjerne tilby dette kurset som en totalpakke for dem som ønsker å løse D5 sertifikat Les mer

Medisinsk behandling (40 timer)

Vikna 5 dager
Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/4 og tabell A-VI/4-2, minimum kompetansekrav for sjøfolk som skal ha ansva..... Les mer

Medisinsk behandling oppdatering

Vikna
Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/4, STCW kodens avsnitt A-VI/4 og tabell A-VI/4-2, minimum kompetansekrav for sjøfolk som skal ha ansva..... Les mer

Medisinsk Førstehjelp A-VI/4-1

Planen omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel A-VI/4-1 Les mer

Oppdatering for Maskinister (24t rep offiserer)

Vikna 3 dager
Kurset er beregnet for offiserer som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetans..... Les mer

Oppdatering for navigatører inkl. medisinsk behandling (32t)

Vikna 3 dager
Kurset er beregnet for offiserer som har tjenestegjort minst 12 av de siste 60 måneder på skip som har sikkerhetsstyringssystem som ivaretar krav om sikkerhetskompetans..... Les mer

Oppdatering hurtiggående MOB

Vikna 2 dager
Oppdatering Hurtiggående MOB rettet mot personell som skal være en del av MOB-mannskapet om bord Les mer

Oppdatering redningsfarkost (Livbåt)

Vikna 1 dag
Kurset er rettet mot personell som skal være en del av livbåtmannskapet eller mannskap på MOB-båt som ikke er hurtiggående. Les mer

Passasjer- og krisehåndtering

Vikna 2 dager
Krise- og passasjerhåndtering, Kurset går inn på de personlige egenskaper og reaksjoner ved en krisesituasjon Les mer

Påbygging Grunnleggende sikkerhetsopplæring fra Norsk olje og gass

3 dager
Oppgradering til Grunnleggende sikkerhetskurs fra Norsk olje og gass. Les mer

Redningsfarkost (Livbåt)

Vikna 9 750 kr
Kurset er rettet mot personell som skal være en del av livbåtmannskapet eller mannskap på MOB-båt som ikke er hurtiggående. Les mer

Repetisjon GOC (General Operator's Certificate)

5 dager
Repeterer GOC for sertifikatholdere med tidligere utgått GOC sertifikat Les mer

Repetisjon ROC (Restricted Operator's Certificate)

3 dager
Repeterer ROC for sertifikatholdere med tidligere utgått ROC sertifikat Les mer

Repetisjonskurs for fiskere (20t.Rep.)

Vikna 2 dager
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering Les mer

Repetisjonskurs for underordnede (16t.Rep.)

Vikna 2 dager
Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering, 16t rep. Les mer

Retrening for navigatører som ikke har opprettholdt sin yrkeskompetanse

Vikna 8 dager
Kurset er for offiserer som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år. Les mer

Retrening maskinister som ikke har opprettholdt sin yrkeskompetanse

Vikna 7 dager
Kurset er for maskinister som har mindre en 12 mnd. fartstid de siste 5 år. Les mer

SERTIFIKATPRØVE FOR DEKK- OG MASKINOFFISERER

1 dag
Sertifikatprøven for de som mangler fartstid ved fornying av sertifikat Les mer

Ship Simulator and Bridge Teamwork Model Course 1.22

5 dager
Kurset er teoretisk og praktisk og inneholder består av en rekke øvelser på skipssimulatorer. Les mer

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vikna 1 dag
Sjøfolk med særlige sikkerhetsplikter. Sikre at deltakerne, som har særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en innføring i sikkerhet... Les mer

SRC/VHF - Kurs

12 timer
Maritimt VHF radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper for dette Les mer

SSO (Ship Security Officer)

Vikna 2 dager
Etter kurset skal kursdeltaker kunne demonstrere tilstrekkelig kunnskap, ferdigheter og forståelse av sikkerhetsrelatert arbeide, i henhold til minimumskrav i STCW kode.... Les mer

Utsjekk Livbåt

1 dag
Kurset er rettet mot personell som skal være en del av livbåtmannskapet eller mannskap på MOB-båt som ikke er hurtiggående. Les mer

Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80)

Vikna
Videregående sikkerhetsopplæring (IMO 80) Les mer