Kurs: Liftkurs, personløft A-B-C


Klasserom + praksis8 TimerDeltidKursNorsk Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstaker har nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.) Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift.

Det blir utstedt kompetansebevis til kursdeltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.  

Emner som blir gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker
– Lover og forskrifter

 

Forbehold:

TRUCK1 AS forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte kursdeltakere.Stedsbeskrivelse


Kursene arrangeres i egne lokaler i Evjenveien 100 på Tomasjord.

 Forkunnskaper


Kursdeltaker må være 18 årVarighet


Se kurskalender for kursdatoer. Kursene starter kl. 14:00 og avsluttes kl. 22:00Målgruppe


Arbeidstakere som skal bruke personlift

Powered by