Kurs: Byggeledelse VA - Byggherrens plikt og ansvar i VA-anlegg


Klasserom2 DagerHeltidKursNorskByggeleselse VA

God byggeledelse og kontroll av VA-prosjekter er en forutsetning for at VA-prosjekter leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris. Potensielt er det betydelige kostnader å spare for kommunen/tiltakshaver.
 
Kurset gjennomføres med forelesning, gruppeoppgaver og løsning av konkrete dagsakutelle problemstillinger kursdeltagerne sitter med.
 
Foreleserne er høyt kvalifiserte med bred komptanse innen VA-anlegg. Alle gjennomfører kurs i ADK og kjenner godt til utfordringer til entreprenørene og de utførende, og vet godt hva som er de vanligste feilene som blir gjort og konsekvensene av disse.
 

Forkunnskaper

For dette kuset er det ingen krav til forkunnskaper.Målgruppe


Kurs for ingeniører, teknikere og saksbehandlere i kommuner, konsulent- og entreprenørfirmaer for å bedre rutiner rundt gjennomføring og kontroll av VA-prosjekter.

Powered by