Kurs: ADK1 Kurs


Kombinert klasserom og praksis105 timerDeltidKursNorskADK1 Sertifiseringkurs

ADK1-sertifiseringskurs gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Krav til ADK-sertifikat kurs

Eiere av VA-anlegg stiller krav til at kun de med dokumenter ADK-kompetanse kan gjøre arbeid i VA-anlegget. Med ADK-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser.
 
I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK-sertifikat. Kravet gjelder både den som er ansvarlig for opparbeiding av grøft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger rørene i grøfta. Dette betyr at hvis maskinentreprenør er ansvarlig for grøfta, mens rørlegger er ansvarlig for legging av rørene, så skal begge ha ADK-sertifikat. Fra 01.07.2018 må man også ha ADK-sertifikat for å få sentral godkjenning fra tiltaksklasse 1.

 

Kursinnhold ADK Sertifisering

 • Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren.
 • Delmål 2 - Rørmaterialer.
 • Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg.
 • Delmål 4 - Etablering av rørgrøft.
 • Delmål 5 - Rørlegging.
 • Delmål 6 - Nivellering/ laserbruk.
 • Delmål 7 - Montering av kummer og gategods.
 • Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen.
 • Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll).
 • Delmål 10 - Lover og forskrifter.
 • Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg.
 • Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll.
 • Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG).
 • Delmål 14 - Renovering av ledningsnett.
 • Delmål 15 - Praktiske øvelser.

ADK eksamen

ADK-kurset har en skriftlig eksamen på 5 timer. Ta kontakt med oss i god tid før kursstart hvis du har lese- og skrivevansker.
 

ADK sertifikat

Ved bestått eksamen og godkjent praksis/utdanning utstedes det ADK1-sertifikat til kursdeltaker. Sertifikatet utstedes av fagrådet for ADK. Sertifikatet gjelder i alle norske kommuner.


Forkunnskaper


Utdanning/praksis må tilfredsstille minst ett av punktene A-D:

Alternativ A:
3 års praksis i grøfter og legging av vann og av løp, eller:

Alternativ B:
Har bestått fag/svenneprøve innenfor:

1. Rørleggerfaget
2. Anleggsmaskinførerfaget
3. Vei og anleggsfaget
4. Fag relatert anleggsteknik
- og ett års praksis i VA.

Alternativ C:
Bachelor/tekniker som skal forestå ledelse og kontroll av ledningsanlegg
- og ett års praksis i VA.

Alternativ D:
Elever på vg2 anleggsteknikk som tar ADK1 eksamen må gjennomføre resertifiseringskurs ADK1 etter bestått fagbrev og 1 års praksis, jfr. pkt B).

Se også vedlegg 1 i læreplanen.Varighet


Kurset er på totalt 105 timer og gjennomføres normalt over 3 samlinger, som en kombinasjon av virkedager, helg og hjemmeoppgaver. Detaljert timeplan og program for kurset utarbeides ved kursstart.

 
Samling 1: Teori, 4 dager.
Samling 2: Praksis, 2 dager.
Samling 3: Teori, 4 dager.


Målgruppe


Maskinentreprenører, rørleggere og kommunalt ansatte som skal legge stikk- eller hovedledninger i grunnen, eller som skal kontrollere slikt arbeide.

Påmelding
ADK1 Kurs

Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

Kampanje!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort )
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{ctrl.total_price | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_price-ctrl.total_with_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_with_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig


Betaling vil skje via Payex (VISA, MasterCard, Diners Club, Eurocard med flere)