Kurs: Belønningsmodeller, opsjoner og aksjeprogram for ansatte - Nettkurs (live)


Virtuelt klasserom3 TimerDeltidKursNorskBelønningsmodeller, opsjoner og aksjeprogram for ansatte

Belønningsmodeller har vært benyttet gjennom årshundrer i jobbsammenheng, på de aller fleste nivåer i forretningslivet. 

Hvilke ulike belønningsmodeller bør du kjenne til og vurdere i de enkelte sammenhenger og hvordan vurdere incentiver og program / løsninger opp mot de resultater man ønsker å appellere til at oppnås?

Skal vi ha individuelle, team/avdelingsbaserte løsninger, felles bedriftsbonus eller kombi-modeller? 

Flere og flere undersøkelser understøtter at eierskap i egen bedrift kan ha betydelig effekt på trivsel, innsats og engasjement for og fra dine medarbeidere. 

Mange virksomheter har ulike ordninger og spesialprogram for nøkkelmedarbeidere, ledende ansatte og styremedlemmer. 

Aksjebasert avlønning omfatter ulike former for ordninger og transaksjoner med oppgjør, bonus eller fordeler i form av aksjer eller opsjoner på fremtidige aksjer.

Alternativt med tilliggende modeller og transaksjoner med oppgjør i kontanter, såkalte "syntetiske opsjoner".

Opsjonene gir ansatte en mulighet og en rett, men ikke noen plikt, til å tiltre / kjøpe eller tegne aksjer til en på forhånd fastatt pris eller rabattert kurs.

Regnskapsmessig behandles denne form for økonomiske fordeler som  vederlag for ulike typer arbeidsinnsats, team- eller avdelingsinnsats, og skal bokføres som kostnad i regnskapet.


I dette kurset skal vi se på hvordan ulike opsjonsordninger skal håndteres i regnskapet. Tema som berøres er innregning, måling, utsatt skatt og arbeidsgiveravgift, endring eller kansellering av ordninger og opsjoner i konsernforhold.

 

Kursinnhold:

Belønningsmodeller og incentivprogrammer i forretningslivet

Resultatbaserte modeller på individ - team - avdeling eller selskapsnivå

Bonus og provisjonsmodeller - erfaringer og "pluss og minus"

Hva er opsjoner og aksjeprogram i utgangspunktet?

Hvorfor benytte opsjons- og aksjeprogram.

Alternative modeller, systemer og program

Praktiske eksempler fra ulike bedrifter

A, B, C aksjer / ulike aksjeklasser og mulige modeller i den sammenheng

Vedtekter, selskapsavtaler og aksjonæravtaler og viktige sammenhenger opp mot opsjons- og aksjeprogrammer.

Innregning og beregning i forbindelse med opsjoner.

Måling og resultatavhengige prinsipper med utløsende virkning

Endring, kansellering, 

Regnskapsmessig behandling av opsjoner og aksjeprogram.

Skattemessige forhold for rettighetshaver og / eller mottaker.

   

SLIK FUNGERER ALLE VÅRE NETTKURS og WEBINARER: 

  • Ved bestilling:  Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.
  • Link til kurset: På ettermiddagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på: post@styreforeningen.no  / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt. 
  • Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker  kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 
  • Kursdagen:  Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 
  • Avslutningsvis i kurset:  Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.
  • Spørsmål / Assistanse etterpå:  Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på: support@styreforeningen.no


Stedsbeskrivelse


Våre nettkurs er utviklet for at du skal kunne delta derfra det passer deg: hjemme, på kontoret, på hytta, på reisefot, etc. Se kursplanen for alternative datoer og tidspunkter. Forkunnskaper


Ingen spesielle forkunnskaper er nødvendige.Varighet


Kurset varer i ca 3 timer. NB! Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt.

Ulike tidspunkter - merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f.eks kl 08.00-11.00,  09.00-12.00, 13.00 - 16.00, 18.00-21.00, etc.Studiepoeng


Kurset er et frittstående faglig kurs uten noen studiepoeng i etablerte utdannelsesprogram. Innlevering


Ingen innleveringer. Kun oppgaver på kursdagen. Kurspris inkluderer alt av kursmateriell.Målgruppe


Eiere, gründere, daglig leder, styreleder, styremedlem, ansatte eller andre som er interessert i å lære mer om opsjoner og aksjeprogram i arbeidsforhold. 

Sjekk om du er registrert fra før

Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet.
{{ ctrl.registration_message }}
Det kan se ut til at du allerede har en konto. Har du glemt passordet trykk her for å sette et nytt passord.

Påmelding
Belønningsmodeller, opsjoner og aksjeprogram for ansatte - Nettkurs (live)
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

Kampanje!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Deltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Evt. kampanjekode (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
{{ctrl.campaign_message_text}}
Deltaker {{$index+1}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ error }}
Format: {{ctrl.form.field[section.title][outerIndex][item.id]['format']['format'] }}
{{key}} = {{value}} .
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.title}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{ctrl.total_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_voucher_discounts | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ reserved.title }}
{{ctrl.total_amount_after_discounts_and_vouchers | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
MVA {{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
Betalingsinformasjon
{{ invoice_field.title }}*
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{ctrl.errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig


Powered by