Kurs: Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap - én-til-én-kurs


Virtuelt klasserom3 TimerDeltidKursNorskStyremedlem i kommunalt oppgavefellesskap - én-til-én-kurs

Dette er et 3 timers én-til-en-kurs der DU er eneste kursdeltaker.

Vi tar kontakt med deg før kursdato for å høre om det er spesielle deler av kurset du særskilt ønsker at vi diskuterer.

På denne måten får du mer praktisk nytte av gjennomgangen ved å kunne stille spørsmål og få avklaringer som er relevant for deg. Derav blir kurset en kombinasjon av kurs og rådgivning.

Kurset leveres primært som nettkurs på oppsatte datoer, men det er mulig å delta på dette kurset fysisk i våre kurslokaler på Solli Plass i Oslo etter nærmere avtale.

Kurset er også tilgjengelig som bedriftsinternt kurs, til grupper eller med flere deltakere etter nærmere avtale.

Medlemspris:  5.950,- eks mva  

Ikke medlem:  6.950,- eks mva som inkluderer 1 måneds prøvemedlemskap i Styreforeningen.no

 

Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap er et spesialkurs for deg som er styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap (KO)

Et kommunalt oppgavefellesskap kan være et eget rettssubjekt eller en del av kommunen som rettssubjekt. Uavhengig av dette skal et KO ha et representantskap der deltakerne utøver sin styring av oppgavefellesskapet. Formålet med KO er å utføre kommunale eller fylkeskommunale tjenester for de deltakende kommunene. Kommunene har derfor stor oppmerksomhet på tjenestene og kostnader. De folkevalgtes ombudsrolle medfører politisk oppmerksomhet. Et velfungerende forhold til kommunedirektøren og kommuneorganisasjonen er avgjørende for et kommunalt oppgavefellesskap. Slike forhold gjør at styrets rolle og styrearbeidet i et kommunalt oppgavefellesskap har noen andre utfordringer enn for eksempel i et aksjeselskap.   

Styret i et kommunalt oppgavefellesskap må ivareta denne situasjonen. Dette kurset retter særlig oppmerksomhet på styrearbeidet i kommunale oppgavefellesskap, styrets forhold til de deltakende kommunene og selskapets samfunnsoppdrag. Kurset henviser til og belyser kommunelovens bestemmelser om kommunale oppgavefellesskap.

Kursinnhold:

 • Kommunalt oppgavefelleskap – juridiske forhold
 • Kommunene som deltakere og kjøpere av tjenester fra oppgavefellesskapet
  • Samhandling mellom deltakerne, styret og daglig leder
  • Samfunnsoppdraget 
  • Foretakets samhandling med kommuneorganisasjonen
  • Innføring i din rolle i styret  
  • Praktisk styrearbeid
  • Kontroll med kommunalt oppgavefellesskap
  • Habilitet

 Kurset er for styremedlemmer, observatører og varamedlemmer i styrer i kommunale eller fylkeskommunale oppgavefellesskap.

Du vil få praktiske råd om styrearbeidet. Vi bruker eksempler og erfaringer fra de tjenesteene hvor deltakerne er styremedlemmer. Vi legger opp til dialog og diskusjoner blant deltakerne underveis. I tillegg vil du få være med på gruppeoppgaver som en praktisk opplæring i styrearbeid.

 

Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer:

Kurset inngår som ett av de valgfrie spesialiseringskursene i Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer og kan således inngå som tellende kurs i denne ordningen for deg som ønsker å utvide dine kunnskaper og spesialisere deg som autorisert styremedlem.
 

Slik fungerer alle våre 3 timers nettkurs:

 • Ved bestilling:  Du mottar bekreftelse på kursplass ved bestilling.
 • Link til kurset: På ettermiddagen før kursdato mottar du link til kurset som leveres via teams - alternativt - via zoom. Dersom du mot formodning ikke har mottatt kurslinken pr epost 1 time før kursstart - bør du sjekke ut din spamboks - alternativt kontakte oss på: post@styreforeningen.no  / Telefon: 22 99 77 00 for å få link tilsendt på nytt. 
 • Link til Dropbox eller OneDrive mappe med kursmateriell og hjelpefiler: Alle våre kurs har inkludert en egen filmappe med materiell, faglig stoff og dokumentmaler vi bruker  kurset og som er grunnlag for utvidet frivillig selvstudium etter kurset. Det er ikke noe materiell du trenger å sette deg inn i før kurset starter.  Link til kursets filmappe mottar du sammen med kurslinken. 
 • Kursdagen:  Logg deg på webinaret eller nettkurset ved å benytte mottatt link for å delta på kurset. Kursholder gjennomgår kursmateriell, foiler og annet aktuelt materiell. Det er lagt opp til noe interaktivitet og spørsmål fra og mellom deltakere og kursholder underveis. 
 • Avslutningsvis i kurset:  Bilder av eventuelle «whiteboard» gjennomganger, eventuelt materiell du skal motta etter vår gjennomgang (fasiter til oppgaver avhengig av kurstype), samt andre hjelpemidler mm som man gjennom kurset tar i bruk, lastes opp i Dropbox- eller OneDrive mappen for kurset på slutten av kursdagen.
 • Spørsmål / Assistanse etterpå:  Kontakt kursholder om du måtte ønske mer hjelp med temaer det aktuelle kurset omfatter eller om du ønsker en uforpliktende samtale med kursholder om utfordringer knyttet til emner fra kurset for deg eller i din bedrift. Du kan også kontakte oss for etterfølgende faglig support i medlemskapsperioden på: support@styreforeningen.no 


Stedsbeskrivelse


Våre nettkurs er utviklet for at du skal kunne delta derfra det passer deg: hjemme, på kontoret, på hytta, på reisefot, etc. Se kursplanen for alternative datoer og tidspunkter. 

 


Forkunnskaper


Ingen spesielle forkunnskaper er nødvendige.Varighet


Kurset varer i ca 3 timer. NB! Se det enkelte kurs for aktuelt tidspunkt.

Ulike tidspunkter - merk deg tidspunkt på den konkrete dato før bestilling, fra f.eks kl 08.00-11.00,  09.00-12.00, 13.00 - 16.00, 18.00-21.00, etc.

Kurset er et: 3+2+1 kurs - det betyr i praksis at:

1) 3 timer nettkurs på din bestilte valgte / kursdag her +

2) Over 2 timers selvstudiumsmulighet med materiell i tildelt filmappe +

3) Fritt valgt 1 times spesialiseringskurs på valgt dato i etterkant Studiepoeng


Kurset er poenggivende med 20 av i alt 100 poeng i det modulbaserte Autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer. Innlevering


Ingen innleveringer. Kun oppgaver på kursdagen. Kurspris inkluderer alt av kursmateriell.Målgruppe


Styremedlemmer, ansattvalgte styremedlemmer, varamedlemmer og observatører i eller på vei inn i kommunalt oppgavefellesskap, samt for medlemmer av valgstyrer / valgkomiteer i kommunalt oppgavefellesskap. 

Sjekk om du er registrert fra før

Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet.
{{ ctrl.registration_message }}
Det kan se ut til at du allerede har en konto. Har du glemt passordet trykk her for å sette et nytt passord.

Påmelding
Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap - én-til-én-kurs
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

Kampanje!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Deltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Evt. kampanjekode (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
{{ctrl.campaign_message_text}}
Deltaker {{$index+1}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ error }}
Format: {{ctrl.form.field[section.title][outerIndex][item.id]['format']['format'] }}
{{key}} = {{value}} .
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.title}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{ctrl.total_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_voucher_discounts | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ reserved.title }}
{{ctrl.total_amount_after_discounts_and_vouchers | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
MVA {{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
Betalingsinformasjon
{{ invoice_field.title }}*
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{ctrl.errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig


Powered by