Kurs: FSE Høyspenning


KlasseromKursNorsk

FSE H sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanleggForskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), erstatter tidligere sikkerhetsforskrift 
for høyspenningsarbeider. Forskriften er altså felles for både lav- og høyspenning. Videre henviser FSE til 
NEK EN 50110-1. Kurset gir deltakerne opplæring i ny forskrift og norm med henvisninger til endringer i 
forhold til dagens bestemmelser

Ønsker du dette kurset internt i din bedrift, ta kontakt med oss på skolen@solarnorge.no

Målgruppe
Driftsledere, tekniske bearbeidere, montører, driftspersonell.

Kursinnhold
Etter kurset skal deltakerne kjenne de nye driftsforskriftene og være i stand til å etablere rutiner / instrukser iht de 
nye bestemmelsene.

Pensum for førstehjelp har fokus på livreddende tiltak for å ivareta den skadedes livsviktige funksjoner. Brann og 
«elektriske» skader er spesielt behandlet. Praktiske elevøvelser.

Kursmateriell

  • Kompendium
  • Ta med FSE

 

Varighet
2 timer

Powered by