Kurs: Arbeidsmiljøkurs for verneombud


KlasseromDeltidKursNorskDette HMS kurset er et alternativ til vanlig 40-timerskurs for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU).
Jamfør: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning: §3-19 Varighet av opplæring av verneombud og medemmer av arbeidsmiljøutvalg.

Kurset er består av 3 samlinger à 4 timer.
Hjemmeoppgaver mellom samlingene. Disse gjøres på egen arbeidsplass/byggeplass og går på oppgaver som naturlig ligger under verneombudet

Kursholder Minso v/Ola Brønner

Kursinnhold:

Dag 1

Åpning:
HMS-mål for virksomheter
Lover og forskrifter
Arbeidstilsynet.no
Når skjer skader og årsaker
Hva kan jeg gjøre for å forebygge skader?

Vernetjenesten:
AMU
Verneomnbud
BHT
Vernerunder

Lover og forskrifter:
Arbeidsmiljøloven §§ som omhandler HMS
Internkontrollforskriften
Forskrifter for bransjen
Arbeidsgivers plikter
Arbeidsstakers pliker

Dag 2

HMS - generelt:
Internkontrollsystem
Dagens situasjon og ønsket situasjon
Verneutstyr og arbeidsutstyr, forskriftskrav
Vanlig skalder i bransjen

Risikoanalyse - SJA - RUH:
Risikoanalyse
Terminologi
Gejjomgang av metode
Praktisk bruk av NS5814
Sikker jobbanalyse
RUH - generelt

Dag 3

Psykososialt arbeidsmiljø:
Kommunikasjon
Ivaretakelse
Ansvar for et godt arbeidsmiljø
Karlegging av arbeidsmiljø
Utfordringer med å jobbe alene
Metoo

Byggherreforskriften:
Å jobber med andre virksomheter
Høynet risiko med flere fag
Hvem har ansvar for hva?Stedsbeskrivelse


VipSenteret, Neptunveien 6, VerdalForkunnskaper


Det må skrives en avtale mellom partene i bedriften (ansatte og ledelse) som dokumenterer at partene finner det hensiktsmessig å velge tilpasset verneombudsskurs. 

Denne avtalen må underskrives av partene før deltakelse på kurset.

Vi trenger ikke innsyn i denne - avtalen beholdes hos bedriften.

Fra forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19 varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg - se link

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3Varighet


3 samlinger à 4 timer - mandag 4. november - onsdag 6. november - fredag 8. november
Hjemmeoppgaver mellom samlingene

Forfall må gis 2 dager før kursstart.
Meldes ikke forfall vil du/bedriften bli utfakturert en egenandel.Målgruppe


Dette er et HMS kurs for Verneombud, hovedverneombud, tillitsvalgte og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU). Kan også være relevant for HMS og HR roller.

Sjekk om du er registrert fra før

Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet.
{{ ctrl.registration_message }}
Det kan se ut til at du allerede har en konto. Har du glemt passordet trykk her for å sette et nytt passord.

Påmelding
Arbeidsmiljøkurs for verneombud
Start her
Skjemaet bruker SSL-kryptering
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

Kampanje!
Felt som er merket med * må fylles ut
Kundetype*
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Deltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Evt. kampanjekode (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
{{ctrl.campaign_message_text}}
Deltaker {{$index+1}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ error }}
Format: {{ctrl.form.field[section.title][outerIndex][item.id]['format']['format'] }}
{{key}} = {{value}} .
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ctrl.line_item_errors[section.title+'-'+outerIndex+'-'+item.id]}}
{{item.tooltip}}
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.title}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
Velg kompetanse du allerede har fra listen nedenfor
{{ctrl.total_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_voucher_discounts | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ reserved.title }}
{{ctrl.total_amount_after_discounts_and_vouchers | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
MVA {{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
Betalingsinformasjon
{{ invoice_field.title }}*
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{ ctrl.errors_msg }}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig


Powered by