Samling: Modul 2 Lederutdanning Helse og omsorg


AnnetDeltidSamlingNorskLæringutbytte: En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap Kandidaten:  har kunnskap om grunnleggende teoridannelse, prinsipper og arbeidsformer innen strategisk kompetanseplanlegging, -styring og -utvikling av menneskelige ressurser i helse og omsorgssektoren  har kunnskap om teori og ferdigheter i rekrutteringsmetoder, hvordan man skal beholde og utvikle kompetansen til å bli strategiske ressurser i offentlig forvaltning og tverrfaglig samarbeid  har kjennskap til teorier, arbeidsformer, ulike rekrutteringsmetoder, ulike belønningssystem, forhandlinger, kompetansebygging og tverrfaglig læring i team  har kjennskap til utvikling og bruk av karriereplaner til personalutvikling

Ferdigheter Kandidaten:  kan utvikle egen handlingskompetanse  kan anvende forskjellige rekrutteringsmetoder  kan planlegge hvordan man skal beholde og utvikle kompetansen til å bli strategiske ressurser i offentlig forvaltning og tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse Kandidaten:  forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag


Innhold: Strategisk kompetanseplanlegging  Generell innføring i strategibegrepet relatert til ledelse av menneskelige ressurser (LMR) i en tid hvor det stilles høye krav til tverrfaglig samarbeid  Generell innføring i kompetansebegrepet  Personalplanlegging og kompetansekartlegging  Kompetanseplan

Strategisk kompetansestyring  Beholde, rekruttere, utvikle og mobilisere  Ledelse av menneskelige ressurser i tverrfaglige team og grupper
2

 Begrepsmodeller innen forskningstradisjonen Human resource management (HRM) og tradisjonell personaladministrasjon  Insentivsystemer, ulike belønningssystemer og arbeidsrettslige forhold

Kompetanseutvikling  Kompetanseutvikling i komplekse helse- og omsorgstjenester  Veiledning i tverrfaglig og multietnisk samarbeid  Karriereutvikling og kompetansetiltak  Ledelse av tverrfaglige team og lærende organisasjoner

Personalledelse  Sentrale ledelsesoppgaver som veiledning og teambygging  Internasjonalisering av organisasjoner og arbeidsoppgaver – konsekvenser for personalledelse  Etiske dilemmaer knyttet til strategisk personalledelse  Strukturering, ledelse, personaladministrasjon. Samfunnskrav til personalarbeid, bla. medbestemmelse, kvinneperspektiv og etnisk mangfold

Organisering og arbeidsformer: Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).


Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle krav.

Obligatoriske krav som må være godkjent før man kan avlegge eksamen: En arbeidsoppgave mellom første og andre samling i emnet.


Vurderingsordning: Individuell hjemmeeksamen (caseoppgave) over 10 virkedager etter siste samling. Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.


Faglig ansvar: Handelshøgskolen InnlandetStudiepoeng


7,5 studiepoeng

Sjekk om du er registrert fra før

Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet.
{{ ctrl.registration_message }}
Det kan se ut til at du allerede har en konto. Har du glemt passordet trykk her for å sette et nytt passord.

Påmelding
Modul 2 Lederutdanning Helse og omsorg

Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

Kampanje!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Deltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Evt. kampanjekode (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
{{ctrl.campaign_message_text}}
Deltaker {{$index+1}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ error }}
Format: {{ctrl.form.field[section.title][outerIndex][item.id]['format']['format'] }}
{{key}} = {{value}} .
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.title}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{ctrl.total_price-ctrl.total_with_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.voucher_payable | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
Derav MVA {{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsinformasjon
{{ invoice_field.title }}*
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{ctrl.errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig


Powered by