Kurs: Opplæringspakke for fylkeskommuner


Virtuelt eller personlig5 DagerKursNorskKurs til GISLINE brukere og landmålere i fylkeskommuner

 

Kurs 1 (Grunnkurs: 2 dager, Ajourhold av FKB: 1 dag)

Kurset tar for seg grunnleggende funksjoner og praktiske oppgaver i GISLINE.

Kursinnhold Grunnkurs:

 • Grunnleggende teori om digitale kartdata, lagring, presentasjonsfiler, applikasjoner og objektkatalog
 • DataKildeAdministratoren, hvordan åpne og sette innstillinger direkte på datakilder
 • Etablering av prosjekter
 • Etablering og redigering av kartdata
 • Konstruksjon
 • Oppsett av snappeutvalg (snapping)
 • Import/eksport
 • Enkel flatedanning
 • Rasterinnpass

 

Kursinnhold Ajourhold av FKB:

 • Uttrekk/innsjekk fra Sentral FKB med GISLINE
 • Konkrete øvelser med vedlikehold av FKB Veg og FKB Vegnett

 

Kurs 2: Landmåling og oppmålingsforretning (2 dager)

Landmåling 1 dag:
Kurset gir deltagerne oversikt i hvilke krav matrikkelloven med forskrifter stiller til eiendomslandmåling, samt ferdigheter i hvordan man kvalitetssikrer eiendomslandmåling samt produserer og tolker den nødvendige dokumentasjonen i henhold til gjeldende standarder.

Kursinnhold:

 • Gjennomgang av viktige prinsipper i standard for eiendomslandmåling
 • Gjennomgang av målemetoder (GNSS og kikkert)
 • Tolking av måledata – kof-filer – eventuell redigering av kof-filer ved hjelp av kof edit.
 • Hvordan beregne eiendomsmålinger og dokumentere etter gjeldende standarder i GISLINE Landmåling og/eller GISLINE Oppmålingsforretning
 • Hvordan tolke dokumentasjonsrapport. Er det godt nok? Hva skal vi se etter? Hva betyr alle tallene i rapporten?
 • Litt utjevningslære – praktisk tilnærming – Hva er egentlig ytre pålitelighet? Hva er egentlig utjevning etter minste kvadraters metode? Hva er restfeil, osv?

 

Oppmålingsforretning 1 dag:

Kurset gir deltagerne en gjennomgang av funksjonalitet i GISLINE Oppmålingsforretning. Modulen er en løsning som automatiserer landmålerens arbeidsprosesser i behandling av oppmålingssaker etter matrikkelloven.

Kursinnhold:

 • Utsendelse av varsel
 • Grunnbokutskrift
 • Milepælshåndtering
 • Utarbeidelse av kartvedlegg til varsel og protokoll
 • Utarbeidelse av protokoll
 • Arkivering av dokumenter
 • Gebyrberegning


Stedsbeskrivelse


Kursene kan utføres som nettundervisning, i klasserom eller hos kunde

 

Kursoppsett nettundervisning

 • 2x2 timer blokker per kursdag
 • Hjemmelekser – utvalgte øvelser
 • Kursmateriell og -data tilsendes på forhånd
 • Deltakere må ha programvare og kursmateriell tilgjengelig ved kurs
 • Teknisk løsning Teams eller TeamViewer


Forkunnskaper


Generelle PC kunnskaperVarighet


2 eller 3 dager avhengig av målgruppeMålgruppe


Kurs 1 GISLINE grunnkurs og Vedlikehold av FKB veg - målgruppe er GISLINE brukere som jobber med kartajourhold, eks FKB Veg

Kurs 2 Landmåling og oppmålingsforretning - målgruppe er landmålere

Sjekk om du er registrert fra før

Før vi går videre ønsker vi å ta en rask sjekk for å se om du allerede er registrert i systemet. Hvis du ikke finnes fra før vil alt du taster inn føres videre til skjemaet.
{{ ctrl.registration_message }}
Det kan se ut til at du allerede har en konto. Har du glemt passordet trykk her for å sette et nytt passord.

Påmelding
Opplæringspakke for fylkeskommuner
Start her
Skjemaet bruker SSL-kryptering
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

Kampanje!
Felt som er merket med * må fylles ut
Kundetype*
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Deltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Evt. kampanjekode (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
{{ctrl.campaign_message_text}}
Deltaker {{$index+1}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ error }}
Format: {{ctrl.form.field[section.title][outerIndex][item.id]['format']['format'] }}
{{key}} = {{value}} .
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.tooltip}}
{{item.is_required ? item.title + '*' : item.title}} {{item.tooltip}}
*{{ctrl.line_item_errors[section.title+'-'+outerIndex+'-'+item.id]}}
{{item.tooltip}}
{{item.title}}
{{item.title}}
{{item.title}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
Velg kompetanse du allerede har fra listen nedenfor
{{ctrl.total_discount | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ctrl.total_voucher_discounts | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
{{ reserved.title }}
{{ctrl.total_amount_after_discounts_and_vouchers | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
MVA {{ctrl.total_vat | fprice}} kr {{ctrl.currency}}
Betalingsinformasjon
{{ invoice_field.title }}*
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{ ctrl.errors_msg }}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig


Powered by