Kurskalender

Nullstill
Påmelding Konferanse om sikkerhet og beredskap
16.12.2021 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Isolasjonskurs
18.01.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding FM - instruktørutdanning, modul 1, del 1
24.01.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Russamtalen
01.02.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Samling for regionale FM-instruktører
01.02.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Play it right
08.02.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Samling for lokale FM-instruktører
08.02.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Isolasjonskonferansen
09.02.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding FM- instruktørutdanning, modul 1, del 2
14.02.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Aktivitetstilbud konferanse
16.02.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Konfliktdempende kommunikasjon
16.03.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding FM-instruktørutdanning, modul 2 og 4
28.03.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding FM-instruktørutdanning, modul 3
25.04.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding FM-instruktørutdanning, modul 5 og 6
27.04.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Førstehjelp ved selvmordsfare VIVAT
18.05.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Radikalisering som kan lede til voldelig ekstremisme
24.05.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding BRIK-instruktøropplæring
31.05.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Saksbehandling og forvaltningsrett
01.06.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Fag- og erfaringssamling om unge
08.06.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Verksbetjentutdanning. Totalt 4 samlinger
22.08.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Er-Vil-Kan, 3 samlinger
06.09.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Russamtalen
06.09.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding MI- del 1 og 2
07.09.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Fag- og erfaringssamling for frivillige organisasjoner
13.09.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Konfliktdempende kommunikasjon
21.09.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Produkt i utvikling
21.09.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Lederutviklingsprogram, 2 samlinger
27.09.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Fag- og erfaringssamling for barneansvarlige
29.09.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Gjeldsarbeid blant domfelte
11.10.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Konferanse om kvinner under kriminalomsorgens ansvar
12.10.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding KODA
17.10.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Internasjonalt arbeid (CSWW)
18.10.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Erfaringssamling for mentorene
19.10.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Førstehjelp ved selvmordsfare, VIVAT
01.11.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding KODA
08.11.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Prissetting, salg og markedsføring
15.11.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Sinnemestring
22.11.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Fag- og erfaringssamling om forvaring
06.12.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser
Påmelding Sikkerhet og beredskapskonferanse
15.12.2022 KRUS, Lillestrøm Ledige plasser


Powered by