Økonomikurs
Du har valgt: Årsoppgjør
Nullstill
Filter
Ferdig

-

8 treff i Årsoppgjør
 

Trondheim Stavanger Og 3 andre steder 1 dag 4 190 kr
11 Apr
12 Apr
01 Jun
Bli bedre på å utføre og kvalitetssikre de mer krevende områdene i regnskapet som en forberedelse til årsavslutningen. [+]
Videregående kurs i kontroll og avstemminger Bli bedre på å utføre og kvalitetssikre de mer krevende områdene i regnskapet som en forberedelse til årsavslutningen. Du lærer mer om hvordan kontroller og avstemminger kan gjennomføres, og hvilke områder som har større risiko for feil og mangler. Kurset legger vekt på forankring opp mot regnskapslov, GRFS, mv.   Hvor er problemområdene? Kurset tar for seg de avstemmingsområdene det knytter seg størst praktiske problemstillinger til, og som stiller større krav til kunnskap og erfaring hos regnskapsfører.   Du får tips om hvordan avstemmingene skal dokumenteres. Vi ser også på periodisering av inntekter/kostnader, og betydningen av dette for de ulike kontrolloppgavene.   Kursholder kommer med praktiske eksempler fra sin arbeidserfaring som regnskapsfører og revisor. Vi åpner også for dialog og gode diskusjoner underveis. Kom gjerne med innspill om det er spesielle områder du ønsker nærmere gjennomgang av. Dialog om praktiske regnskapsutfordringer er også viktig for erfarne regnskapsmedarbeidere.   Se også vårt grunnleggende kurs i Kontroll og avstemming av regnskapet. Innhold Hva innebærer det å kontrollere regnskapsposter og hvorfor er avstemming viktig? Gjennomgang av de mer utfordrende kontroller og avstemminger, blant annet: Varebeholdning - hvordan finne rett verdi (regnskapsmessig og skattemessig)? Driftsmidler og avskrivninger - levetidsvurdering, påkostning/vedlikehold, hva er fornuftig avskrivningsplan? Merverdiavgift Kontroll av lønnsopplysninger mot rapport fra Altinn Spesielle krav til regnskapskontor - oppdragsdokumentasjon/GRFS Praktiske råd og tips fra kontroll- og avstemmingsarbeid   Autorisasjon Regnskapsfører: 2 timer finansregnskap, 3 timer finansregnskap/bokføringsregelverket, 2 timer regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk Revisor: 5 timer regnskap, 2 timer annet   Kursholder Olav-Arne Gilstad [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 1 000 kr
Dette kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for fordringer og varelager. [+]
Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for fordringer og varelager. Kurset vil gi deg bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt på disse postene i regnskapet. Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse avligningspapirer vil bli gjennomgått, samt enkle kontrollteknikker for å unngå slike feil. Kurset omfatter et praktisk case. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk.   Kursinnhold Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld Midlertidige forskjeller – ledelsens vurdering av skjønnsmessige poster Skattekostnad Noter Case Regnskapsfører:   Regn 0,5 t   S/A 0,5 t   Revisor:   Skatt 0,5 t   Regn 0,5 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 2 timer 1 600 kr
Dette kurset dekker skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for driftsmidler og avskrivninger. [+]
Kurset vil dekke skatte- og regnskapsmessige vurderingsregler for driftsmidler og avskrivninger. Kurset vil gi deg bedre forståelse for sammenhengen mellom regnskap og skatt på disse postene i regnskapet. Typiske feil som kan oppstå ved utarbeidelse av ligningspapirer vil bli gjennomgått, samt enkle kontrollteknikker for å unngå slike feil. Kurset omfatter et praktisk case. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk. Kursinnhold Regnskapsloven Regnskapsmessige og skattemessige vurderingsregler for eiendeler og gjeld Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller – ledelsens vurdering av skjønnsmessige poster Skattekostnad Noter Case Regnskapsfører: Regn 1 t S/A 1 t Revisor: Skatt 1 t Regn 1 t [-]
Les mer
Stavanger Oslo Og 2 andre steder 7 timer 4 100 kr
06 Mar
06 Mar
07 Mar
Kurset gir deg en grundig gjennomgang av regelverket som gjelder ved utarbeidelse av årsoppgjør med skatteskjemaer for enkeltpersonforetak. [+]
Ved å delta på dette kurset vil du få en grundig gjennomgang av regelverket som gjelder ved utarbeidelse av årsoppgjør med ligningsoppgaver for enkeltpersonforetak. Vi gjennomgår hva som må kontrolleres og dokumenteres. I tillegg går vi gjennom de mest relevante ligningsskjemaer for enkeltpersonforetak, der vi i hovedsak vil legge vekt på de poster hvor det erfaringsmessig gjøres flest feil. Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å utføre et årsoppgjør på en kvalitativ god måte. Kursinnhold: Hva sier God Regnskapsføringsskikk om årsoppgjøret Hvem må produsere årsregnskap Forberedelse til årsoppgjøret Hvilke dokumentasjoner skal finnes i vår oppdragsdokumentasjon i forbindelse med årsoppgjøret Valget mellom Næringsoppgave 1 og 2 Gjennomgang av sjekkliste for de enkelte balanseposter i årsregnskapet Varelager og ukuransnedskriving Kundefordringer og tap på krav, skattemessig og regnskapsmessig Anleggsmidler. Utgiftsføring kontra aktivering Gjennomgang av reglene for fordel fri bil, og bruk av egen bil i næring Gjennomgang av reglene for kontingenter, gaver, representasjon og sosiale kostnader Gjennomgang av de viktigste ligningsskjemaene Med utgangspunkt i et case gjennomgår vi Næringsoppgave 1 og 2, personinntektsskjema, avskrivningsskjema, bilskjema, forskjells skjema og avstemming av egenkapital. Notekrav Regnskapsfører: Regn 3 t S/A 4 t Revisor: Skatt 4 t Regn 3 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Ved å delta på dette kurset vil du få en grundig gjennomgang av det regelverket som gjelder ved utarbeidelse av årsoppgjør med ligningspapirer for primærnæringen. [+]
Ved å delta på dette kurset vil du få en grundig gjennomgang av det regelverket som gjelder ved utarbeidelse av årsoppgjør med ligningspapirer for primærnæringen. Vi gjennomgår oppbygging av kontoplan og hva som må kontrolleres og dokumenteres. Det ses videre på de mest relevante ligningsskjemaene for enkeltpersonforetak, der vi i hovedsak vil legge vekt det som er spesielt for jord- og skogbruk. Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å utføre et årsoppgjør jord- og skogbruk på en kvalitativ god måte, samt bli en bedre rådgiver for kunden. Kursinnhold: Forberedelse/veien frem til årsoppgjøret Detaljert gjennomgang av årsoppgjør enkeltpersonforetak primærnæring Gjennomgang over særregler for primærnæringene Gjennomgang av postene i ligningsskjema som gjelder særskilt primærnæringene Buskap- og varelagervurdering Jordbruksfradrag (aktuelt kontrollområde for skatteetaten) Tilleggsnæringer (60/40 regelen) Landbruksbygg, vurderinger her Personinntektsvurdering / pensjon Gjennomsnittsligning skog og skogfond Vedproduksjon Nye takseringsregler av november 2017 Oppdatering Regnskapsfører: Skatt/avgift 7 t Oppdatering Revisor: Skatt 7 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. [+]
Kurset gir en grundig innføring i hva som må avstemmes og dokumenteres før årsoppgjøret utarbeides. Med praktiske eksempler viser vi hvordan man dokumenterer de enkelte regnskapspostene, periodiserer og kontrollerer disse slik at grunnlaget for det påfølgende årsoppgjør blir så korrekt som mulig. Målsettingen er å perfeksjonere kvaliteten på avstemminger og dokumentasjon pr. 31.12. Vi drøfter også planleggingen gjennom vinteren med samarbeidet mellom saksbehandler-årsoppgjørsprodusent og revisor for en god framdrift. Videre ser vi på spesielle tema med stor risiko for feil i regnskapet.   Kursinnhold Kort om kravene i GRFS  Tilrettelegging av saldobalanse 31.12 Nødvendige vurderinger pr. 31.12 Nødvendige avstemminger og dokumentasjoner Nødvendige tilleggsopplysninger pr.31.12 Samhandlingen med kunden på sentrale poster Kritiske vurderingsposter pr.31.12 Aksjonærlån/mellomregningskonti Planlegging og samhandling internt og med revisor Arbeidsbelastning og fordeling av arbeidsoppgaver Regnskapsfører:   Regn 1 t   Bokf. 5 t   RF/GRFS 1 t   Revisor:   Regn 6 t   Annet 1 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 1 time 1 000 kr
Bli klar til årsoppgjøret! Kurset gir en overordnet gjennomgang av årsoppgjøret fra begynnelse til slutt. [+]
Bli klar til årsoppgjøret! Øk effektiviteten og lønnsomheten! Kurset gir en overordnet gjennomgang av årsoppgjøret fra begynnelse til slutt. Kurset vildekke årsoppgjøret for aksjeselskaper og gi deg bedre overordnet forståelse forsammenhengen mellom regnskap og skatt. Det vil bli lagt vekt på hvordan du kanredusere tidsbruken og samtidig opprettholde kvaliteten på årsregnskapet ogligningspapirene. Kurset vil inneholde en effektiv plan for å sikre fremdrifteni et praktisk årsoppgjør. Kursdokumentasjonen kan benyttes som et oppslagsverk. Kurset gir videre engjennomgang av dokumentasjonskravene for balanseposter. Både bokføringslovensbestemmelser og NBS 5 dekkes av kurset. I tillegg til de formelle krav vedårsoppgjøret vil det bli lagt vekt på hvordan du kan redusere tidsbruken ogsamtidig opprettholde kvaliteten på årsregnskapet og ligningspapirene ved ådokumentere de riktige påstandene og beløpene. Kursdokumentasjonen kan benyttessom et oppslagsverk. Kursinnhold Regnskapsloven Bokføringsloven Formelle krav til årsoppgjøret Dokumentasjon av balanseposter Noter Årsberetningen Nøkkeltallsberegninger Regnskapsfører: Regn 1 t Revisor: Regn 1 t [-]
Les mer
Nettbasert kurs 4 timer 2 800 kr
Kurset tar for seg de vanligste kildene til midlertidige og permanente forskjeller, og en metodikk for beregning av utsatt og betalbar skatt. [+]
Som regnskapsprodusenter må vi forholde oss til at det er store forskjeller i norsk regnskaps- og skattelovgivning med hensyn på hvordan vi skal behandle eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader i forbindelse med utarbeidelse av årsregnskapet og skattemelding. Dersom vi skal ta ansvar for en virksomhets årsoppgjør må vi ha god forståelse både for hvorfor forskjellene oppstår, hvordan vi skal håndtere dem og hva konsekvensene blir, både på kort og lang sikt. Kurset tar for seg de vanligste kildene til midlertidige og permanente forskjeller, og en metodikk for beregning av utsatt og betalbar skatt. Videre ser vi på skattemeldingen og de vanligste tilhørende skatteskjemaene, og hvordan disse skal utfylles. Kurset viser alle eksempler, utregninger og skjemabruk i et praktisk relatert case. Kursinnhold Hvordan oppstår midlertidige og permanente forskjeller? Hvordan oppstår (og reverseres) utsatt skattefordel og utsatt skatteforpliktelse En generell modell for beregning av betalbar skatt og endring i utsatt skatt De viktigste kildene til midlertidige forskjeller De viktigste kildene til permanente forskjeller Case Smith & Smule AS Skattenoten Skattemelding med tilhørende skatteskjemaer Avstemming av skattemessig formue og alminnelig inntekt Regnskapsfører:   S/A 4 t   Revisor:   Skatt 4 t [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;