Økonomikurs
Du har valgt: Anbud - Offentlige anskaffelser
Nullstill
Filter
Ferdig

-

7 treff i Anbud - Offentlige anskaffelser
 

Bergen 1 dag 5 900 kr
Lær nytt regelverk og vinn konkurransen om offentlig anbud! [+]
På dette kurset får du kompetansen som øker salget til det offentlige eller til å vinne anbudsrunder. Ta ledelsen i konkurransen om offentlige anskaffelser ved å oppdatere deg på det nye regelverket fra 2017. Er du leverandør på det offentlige markedet, må du også kjenne spillereglene og forstå hvilke konsekvenser de nye reglene medfører for deg i praksis. Hva gjør eksempelvis småbedriftene nå som offentlige anskaffelser under 1,1mill forsvinner fra Doffin - den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige innkjøp?   Kursleder, Henrik Bjørge, advokat i NHO Service, vil vise deg riktig vei gjennom regelverk og anbudsrutiner, stammespråket, hvordan skrive gode tilbud og presentere det slik oppdragsgiver ønsker. Denne kunnskapen øker din sjanse betraktelig for å vinne fremtidige anbud. Praktiske problemstillinger ved anbudsinnlevering blir diskutert slik at du som deltager får eierskap til løsningene.   Dette nyttige kurset vil gi deg: En oppfriskning – hvilke regler må innkjøper og leverandører følge Nytt regelverk fra 2017, hva er de viktigste og hvilke praktiske konsekvenser får det for deg? Flere kontrakter utenfor kunngjøringsplikten – vil det bety endringer i din salgsstrategi? Erfaringsutveksling og dilemmadiskusjoner. Deltagerne kan også sende inn spørsmål i forkant av kurset.   Kursleder Henrik Bjørge Henrik Bjørge er advokat og spesialrådgiver innen offentlig marked i NHO Service. Bjørge har også bakgrunn fra Nærings - og handelsdepartementet i ni år, med blant annet fagansvar for anskaffelsesregelverket. Fra 1998 og frem til i dag, har han holdt et betydelig antall kurs innen offentlige anskaffelser og kontrakter og beskrive som en engasjerende og kunnskapsrik kursleder.   Sagt av tidligere kursdeltakere: «Kursleder med innsikt som tilpasset kurset til deltagerne og dro erfaringer fra oss inn i kurset og illustrerte poeng med dette." "Akkurat det jeg var på jakt etter av informasjon. Engasjert instruktør og deltakere. Meget bra dialog med alle som gjorde at man delte erfaring." [-]
Les mer
1 dag 4 900 kr
Er du trygg på hvordan tilbudet skal utformes for å vinne anbudskonkurransen? Vi har erfarne kursholdere som gir deg kunnskapen du trenger. [+]
En anbudskonkurranse kan være en omfattende affære med mye du skal holde styr på. Vet du hva som skal til for at tilbudet ditt går av med seieren? Vi har viet en hel dag til tilbudets oppbygning, innleveringen og hvordan dette mottas og evalueres fra innkjøpers side. Målet med kurset er å gi deg verktøyene du trenger for å skrive det beste mulige tilbudet i konkurransene du deltar i.     Dette går vi gjennom på våre kurs: Konkurransegrunnlag og det offentlige anskaffelsesregelverket Hvordan dokumentere krav du blir stilt overfor i konkurransegrunnlaget Organisering og effektivisering av tilbudsprosessen Hvordan unngå de vanligste feilene Tilbudets oppbygning og levering Innsyn i og sladding av tilbudet   Kurset passer for: Vårt kurs i tilbudsskriving passer både for deg som er helt ny på å besvare anbud og deg som har noe erfaring fra før og ønsker oppdatert kunnskap.   Om kursholderne: Våre kursholdere har lang erfaring med offentlige anskaffelser og kurs for leverandører. De formidler budskapene på en oversiktlig måte, og det er rom for spørsmål fra deltakerne og diskusjoner. Kursleder er Grethe Haner, direktør for offentlige anskaffelser i Mercell.    Etter endt kurs: Kurset gir deg oppdatert og praktisk kunnskap som umiddelbart kan benyttes i din arbeidshverdag. Ønsker du å lære mer om forhandlinger i anbudskonkurranser, anbefaler vi deg å ta vårt kurs «Forhandlingsteknikk».   Praktisk informasjon: Våre kurs finner sted ved Mercell sitt hovedkontor i Karihaugveien 89 i Oslo.   Dette er populære kurs med begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!     [-]
Les mer
2 dager 13 950 kr
Grunnkurs for leverandører, inkludert nytt regelverk fra 2016 [+]
Regelverket for offentlige anskaffelser er nå vedtatt endret fra nyttår. Hva gjør eksempelvis småbedriftene nå som offentlige anskaffelser under 1,1mill forsvinner fra Doffin - den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige innkjøp?   Offentlig anskaffelser kan være et avgjørende redskap for verdiskapning for din bedrift. Det offentlig gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Er du som leverandør klar for det offentlige markedet med offentlig anskaffelser og kontrakter? Meld deg på denne to-dagers samlingen og få kompetanse som gir deg unike fortrinn som tilbyder. Prisen inkluderer to kursdager, overnatting og alle måltider. På kurset lærer du om regelverk og anbudsrutiner, stammespråket, hvordan skrive gode tilbud og presentere det slik oppdragsgiver ønsker. Denne kunnskapen øker din sjanse for å vinne fremtidige anbud. Praktiske problemstillinger ved anbudsinnlevering blir diskutert slik at du som deltager får eierskap til løsningene.    Du lærer mer om NYTT: Helt nye anskaffelsesregler fra nyttår- hva betyr dette for deg? Enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i anbudskonkurransene? Marked og kundeforståelse Forstå «stammespråket» – ord og begreper. Lær å spisse og dokumentere dine tilbud strategisk. Få en grundig innføring i saksbehandlingsreglene som gjelder for innkjøpere. Lær å presentere tilbudet slik oppdragsgiver vil ha det. Få kjennskap til hovedprosedyrene: tilbudsprosedyre, anbud og konkurranse med forhandling.   Sagt om kurset fra tidligere deltakere "Kursleder med innsikt som tilpasset kurset til deltagerne og dro erfaringer fra oss inn i kurset og illustrerte poeng med dette." "Akkurat det jeg var på jakt etter av informasjon. Engasjert instruktør og deltakere. Meget bra dialog med alle som gjorde at man delte erfaring." "Svært engasjerende og kunnskapsrik foredragsholder. Kurset ble gjennomført med gode muligheter for å stille spørsmål underveis i gjennomgangen, samt at vi hadde gruppearbeid."     Praktisk informasjon Vi oppfordrer til overnatting, da kursholder ønsker å arbeide ettermiddagen første dag med en lengre pause midt på dagen som kan benyttes til å bruke hotellets fasiliteter eller jobbe med eget. Dersom overnatting ikke er mulig for deg, så vil prisen bli redusert med kr 1000. Middag og overnatting er da ikke inkludert.   Program: Hovedtemaene for programmet: NYTT: Helt nye anskaffelsesregler fra nyttår- hva betyr dette for deg? Markedsmuligheter Grunnleggende forståelse av anskaffelsesregelverket (leverandørperspektiv) Bli kvalifisert! Få uttelling for ditt tilbud – tilbudsevaluering Rett dokumentasjon Retten til begrunnelse for beslutninger Tidsrammen som programmet vil fordele seg over:Dag 1:Kl. 09:00-13:00 Første økt inkludert pauser ved behovKl. 13:00-16:00 Pause til å benytte hotellets fasiliteter eller jobbe med egetKl. 16:00–19:00 Andre økt inkludert pauser og litt mat ved behovKl. 20:00–22:00 Felles middagDag 2:Kl.09:00-16:00  1 time lunsj samt pauser ved behov er inkludertDere får møte en innkjøper fra kommunen som vil dele noen av sine erfaringer.         [-]
Les mer
1 dag 4 900 kr
Vi gir deg de praktiske verktøyene du trenger for å forstå konkurransegrunnlaget i anbudskonkurranser. Vi har lang erfaring med kurs for leverandører. [+]
Det offentlige alene gjør hvert år innkjøp for over 450 milliarder kroner. Tar du din del av kaka? Mange synes det er innviklet å forstå konkurransegrunnlag og levere tilbud. Vi hjelper deg med det. Benytt deg av vårt kurstilbud for leverandører og bli tryggere i anbudskonkurranser. Målet med kurset er å gi deg de praktiske verktøyene du trenger for å vinne anbudskonkurranser.   I vårt kurs belyser vi problemstillinger du kan møte på - når og om du skal levere et tilbud - og hvordan du best kan løse disse.   Dette går vi gjennom på våre kurs:   Innføring i regelverk for offentlige anskaffelser Innføring i forskrift om offentlige anskaffelser Grunnleggende gjennomgang av anbudskonkurranser Hvordan forstå et konkurransegrunnlag Praktiske oppgaver knyttet til reelt konkurransegrunnlag Elektronisk levering av tilbud Hvordan oppdragsgiver evaluerer tilbud Trender i anbudsmarkedet   Kurset passer for: Våre kurs i konkurransegrunnlag og anbudskonkurranser passer både for deg som er helt ny på å besvare anbud og deg som har noe erfaring fra før og ønsker oppdatert kunnskap.   Om kursholderne: Våre kursholdere har lang erfaring med offentlige anskaffelser og kurs for leverandører. De formidler budskapene på en oversiktlig måte, og det er rom for spørsmål fra deltakerne og diskusjoner. Kursleder er Grethe Haner, direktør for offentlige anskaffelser i Mercell.    Etter endt kurs: Kurset gir deg oppdatert og praktisk kunnskap som umiddelbart kan benyttes i din arbeidshverdag. Ønsker du ytterligere kunnskap om hvordan du leverer et godt tilbud, anbefaler vi deg å ta vårt kurs «Tilbudsarbeid i anbudskonkurranser».   Praktisk informasjon: Våre kurs finner sted ved Mercell sitt hovedkontor i Karihaugveien 89 i Oslo.   Dette er populære kurs med begrenset antall plasser. Meld deg på i dag! [-]
Les mer
2 dager 12 000 kr
Enorme verdier blir oversett på grunn av dårlig forhandlingsteknikk eller dårlige forhandlere. Med vårt praktisk rettede kurs blir du dyktig på forhandlinger. [+]
Dette kurset passer for deg som er leverandør, innkjøper eller vil øke din kompetanse i forhandlingsteknikk. Som innkjøper vil du lære å øke handlingsrommet i innkjøpsprosesser. Som leverandør vil du lære å styrke din konkurransekraft.   Kurset foregår over to dager og gjennomføres som foredrag, refleksjon, gruppearbeid og praktisk trening. Det holdes i samarbeid med Solid Utvikling.   Dette går vi gjennom på våre kurs: Forhandlingsteknikk Betydning av tillit i forhandlinger Emosjonell intelligens Forhandlingsforberedelser Struktur i forhandlingene Spørsmåls – og argumentasjonsteknikker Hvor oppstår økt verdiskapning?   Om kursholderen: Jurist Geir Lasse Andresen fra Solid utvikling er en inspirerende og kunnskapsrik instruktør med lang erfaring. Han er bl.a. sertifisert i forhandlingsteknikk gjennom programmet «Master of Executive Negotiation» i Danmark.   Etter endt kurs: Kurset gir deg verktøy du umiddelbart kan benytte i forhandlingssituasjoner.   Praktisk informasjon: Våre kurs finner sted ved Mercell sitt hovedkontor i Karihaugveien 89 i Oslo.   Dette er populære kurs med begrenset antall plasser. Meld deg på i dag!   «Kursholderne var meget dyktige, og gikk rett til kjernen i forhold til hva som er viktig for å lykkes i forhandlinger. Spesielt ga de praktiske øvelsene og personlige tilbakemeldingene effektiv læring.» Tidligere kursdeltaker [-]
Les mer
Oslo Molde Og 2 andre steder 5 timer 5 500 kr
25 Sep
09 Oct
06 Nov
Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse. Kurset retter seg både mot de... [+]
Innen kommunal sektor har erfaringsvis mange problemer med å vite når Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter kommer til anvendelse.   Kurset legger opp til overordnet gjennomgang av regelverket på dette området. Hensikten med kurset er å gi basis opplæring og grunnleggende forståelse av Anskaffelsesregelverket og når dette kommer til anvendelse.   Kurset retter seg både mot de som har lite eller noe erfaring med offentlige anskaffelser. Kurset avholdes over fem timer. Kurset vil gi grunnlag for å fordype seg i enkeltmoduler innenfor ulike spesialtema.   KURSINNHOLD – GRUNNKURSET   Grunnleggende hensyn ved offentlige anskaffelser Når kommer Anskaffelsesregelverket til anvendelse; unntakene! Hvilke oppdragsgivere og hvilke anskaffelser er omfattet av henholdsvis Anskaffelsesloven og Anskaffelsesforskriften Organisering av kommunal virksomhet - konkurranseutsetting - forholdet til reglene om offentlige anskaffelser Forskriftenes oppbygging og terskelverdier De ulike prosedyrene under innkjøpsprosessen, herunder forhandlingsforbudet Kvalifikasjonskrav og kvalifikasjonsprosessen Tildelingskriterier og konsekvensene av valget av disse Litt om evalueringsmodeller, vekting og scoresetting Forhandlinger og avklaringer under anbudskonkurransen Kort om innsynsbegjæringer etter Offentleglova Plikten til å føre anbudsprotokoll Litt om avlysning og totalforkastelse Avvisningsreglene Behandling av formelle klager over innkjøpsprosessen Sanksjonssystemet, erstatningsansvar, KOFA MV   Målsetting med kurset Etter kurset skal deltakerne ha fått en innføring i aktuelt lov- og regelverk knyttet til offentlige anskaffelser og kunne vite nå Anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse! Det kan videre tilbys kurs som går mer i dybden for enkelttemaer som hvordan skrive en god anbudsspesifikasjon, nærmere om kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier, rammeavtaler (fordeler, ulemper og hvordan de kan bygges opp for å dekke oppdragsgivers behov).   Kursavgift og info Pris inkluderer kursmateriell, kursbevis, varm lunsj og kaffe/te. [-]
Les mer
1 dag 4 950 kr
For leverandører som vil vinne kontrakter er det viktig både med kunnskap om spillereglene, og kunnskap om strategi og praktisk anbudsskriving. [+]
Det offentlige i Norge handler for 300 milliarder kroner i året. Får du din del av kaka? Synes du det er vanskelig å selge til det offentlige? Sliter du med regelverk og kompliserte anbudsrutiner? Eller har du problemer med å finne oppdragene, eller i anbudet å få fremhevet godt nok dine fortrinn? Kurset gir deg kunnskap om spillereglene, om strategi og praktisk anbudsskriving.   Kurset tar for seg: Hva skjer med anbudet etter innlevering? Hvordan få kunnskap om anbudskonkurranser i ditt distrikt? Hva betyr egentlig "det økonomisk mest fordelaktige tilbud"? Bruk av underleverandører - hvordan inkludere disse i anbudet på riktig måte Hvordan bør kravspesifikasjonen besvares? Hvordan skal du få ekstra poeng for å tilby god kvalitet? Kl. 9 - 11.30. Pris kr. 2.150,- inkl. kursmanual, kursdokumentasjon og pauseservering. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;