HMS og sikkerhet
HMS-kurs
Arbeidsmiljø og arbeidsmiljøloven
Akershus
Du har valgt: Sandvika
Nullstill
Filter
Ferdig

-

Heimdal Tønsberg Og 1 annet sted 1 dag 1 200 kr
21 Jan
21 Jan
21 Jan
Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner. [+]
MODUL 1.1 ARBEIDSMILJØ, ANSVAR OG KONSEKVENSER Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner. Riktig bruk av kran, truck og masseforflyttingsmaskiner har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på fører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen. Formål med opplæringen: Hensikten med opplæringen er å gi førere av nevnt arbeidsutstyr en god generell grunnopplæring i sikker brukav arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås. Kursinnhold: • Lover og forskrifter• Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser• Ytre miljø• Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr• Farlig gods, merking og håndtering• Eksamen Vi har  Dag kurs med oppstart 09.00 og kveldskurs med oppstart kl. 15.00. Ta Kontakt for ønsket tid. Passer ikke disse tidene for deg? Ta kontakt med oss så kan vi tilpasse kurset for deg som dagkurs, kveldskurs eller helgkurs [-]
Les mer
4 timer 1 900 kr
Lovpålagt HMS-kurs for ledere. Kurset gir god kjennskap til lederens lovbestemte ansvar og rolle i HMS-arbeidet til virksomheten. [+]
Ifølge arbeidsmiljølovens § 3-5, er øverste leder pålagt kurs innen HMS.   Arbeidsmiljølovens §3-5 (Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid). Arbeidstilsynet har kommet med en veiledning til denne forskriften. I veiledningen står det: "Den enkelte arbeidsgiver må kunne dokumentere skriftlig at opplæring i helse-, milø- og sikkerhetsarbeid er gjennomført. Dette kan for eksempel gjøres ved fremleggelse av kurs-bevis."   Hensikten med kurset er at deltagerne skal få god kjennskap til lederens lovbestemte ansvar og rolle i HMS-arbeidet til virksomheten.   Kursbeskrivelse: Lovverket, med fokus på HMS-forskriftens § 5.1 til § 5.8 og opplæring.a. Både prosedyrer og praksis (resultater) skal dokumenteres. HMS-mål og revisjon (§ 5.4 og § 5.8) HMS-runden (vernerunden) (§ 5.6) Risikoanalyse (§5.6) Avviksregistrering og behandling for å avdekke systemfeil (§ 5.7) Kontrollplan med de periodiske aktivitetene (§ 5.6), a. Herunder aktiviteter som sikrer medvirkning og (§ 4 siste ledd og § 5.3) Resultatrapporter (§ 5.7) Tiltaksplan med ”rette-feil-tiltakene” (§ 5.7). HMS og forsikringer: Hvordan gjøre HMS-arbeidet lønnsomt? Kurset vektlegger at internkontroll er noe virksomheten gjør, - ikke noe den har. Derfor viser kurset hvordan resultater og oppslutning kan dokumenteres.   Diplom utleveres etter endt kurs   KURSET oppfyller kravet til arbeidsmiljølovens § 3-5.     [-]
Les mer
2 dager 4 500 kr
Kurset gir kjennskap til lovkravene innen HMS samt innføring i arbeidsmetoder og systematikk som en del av internkontroll. [+]
Hensikten er at deltagerne skal få god kjennskap til lovkravene innen HMS samt innføring i arbeidsmetoder og systematikk som en del av internkontroll. Kursinnhold: HMS-begreper og lovverk, med vekt på styringskravene (§5.1 til 5.8 i HMS-forskriften) Gjennomgang av Arbeidsmiljøloven, med vekt på plikter for VO , AMU og medarbeider, samt lovkrav til arbeidsmiljøet Metoder: Risikoanalyse Aktivitetsplan Sjekklister og spørreskjemaer (vernerunder, herunder diskusjoner om anonyme contra åpne undersøkelser) Meldingsskjemaer Atferd og væremåter: Vil du være en del av problemet eller løsningen? Hjemmeoppgaver Diplom utleveres etter endt kurs   KURSET tilfredsstiller kravet om det lovpålagte 40-timers kurset verneombud må delta på.     [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.