Kurs: Kurs for ansatte i skoler og barnehager
Diameta instruktør Merete Ovesen