Økonomikurs
Bedriftsøkonomi
Sør-Trøndelag
Du har valgt: Trondheim
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Trondheim ) i Bedriftsøkonomi
 

Trondheim 5 250 kr
28 Aug
Kurset består av en innføring i regnskapslære og en bedriftsøkonomidel/ driftsregnskapsdel.M&ari... [+]
Kurset består av en innføring i regnskapslære og en bedriftsøkonomidel/ driftsregnskapsdel.Mål Innføring i regnskapslære (5 undervisningskvelder) består av et grunnkurs i regnskapslære. Kurset tar sikte på at studentene skal beherske manuell føring og avslutning av finansregnskap for enkeltpersonforetak. Bedriftsøkonomidelen (9 undervisningskvelder) skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller. Videre skal det gis innføring i bruk av ulike kalkulasjonsmodeller som grunnlag for analyse og prissetting. Undervisningsform Forelesninger, gruppeøvinger, gjennomgang av oppgaver. Emneoversikt Innføring i regnskapslære behandler følgende emner: Formålet og bruk av regnskap Periodisering av inntekter og kostnader Bokføring av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift Avslutning av regnskapet Det dobbelte bokholderisprinsipp Bedriftsøkonomidelen behandler følgende emner: Innledning til bedriftsøkonomi, økonomisk styring og økonomisk modellbegrep Kostnader og kostnadsforløp Etterspørsel, pristeori og markedstilpasning Kalkulasjon, kalkylemodeller og kostnadsbasert prissetting Kostnad, resultat og volumanalyse Produktvalg og flaskehalsberegninger Introduksjon til investerings- og prosjektanalyse  Undervisning mandag kveld fra kl 17.30-20.00, i NTNU Handelshøyskolens lokaler i Klæbuveien 72. Oppstart i uke 35. Eksamensdato kommer senere. [-]
Les mer
Trondheim 4 980 kr
30 Jan
I hovedsak internregnskap. Emner som gås gjennom er: ulike kostnadsbegreper, kalkulatoriske kostnad... [+]
I hovedsak internregnskap. Emner som gås gjennom er: ulike kostnadsbegreper, kalkulatoriske kostnader og kostnadsfordeling, kalkulasjonsprinsipper, ulike driftsregnskapsmodeller, nullpunktsanalyser, produktvalg, prisbeslutninger og markedstilpasning, nøkkeltall, analyse av prosjekter og planlegging og budsjettering.Les mer om IFUD1111 Bedriftsøkonomi [-]
Les mer
1 år 96 500 kr
Markedskonsulent er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med markedsføring, salg eller merkevarebygging. Utdanningen vil gi deg en bred kunnskapsplattform innenfor ... [+]
Markedskonsulent Markedskonsulent er en utdanning for deg som ønsker å jobbe med markedsføring, salg eller merkevarebygging. Utdanningen vil gi deg en bred kunnskapsplattform innenfor disse fagfeltene. Våre forelesere har selv bred arbeidserfaring på fagfeltet de underviser i, og har derfor en praktisk tilnærming til fagteorien. Jobbmuligheter Gjennom utdanningen får du en allsidig kompetanse og blir kvalifisert for et bredt spekter av jobber innenfor salg, merkevareledelse, reklame, digital markedsføring, PR og markedsanalyse, i både private og offentlige virksomheter. Eksempler på stillingstitler er markedskonsulent, markedskoordinator, kundekoordinator, salgskonsulent og account manager. Målsettingen for Treider Fagskoler er å tilby deg en effektiv, relevant og fremtidsrettet utdanning innenfor markedsføring, som gjør deg godt rustet for arbeidslivet. Markedsføring Markedsføring er hovedtema i utdanningen og setter fokus på markeds- og relasjonsorientering, bedriftens arbeidsbetingelser, markedsundersøkelser, segmentering av målgrupper, forbrukeratferd samt konkurransemidlene produkt, pris, distribusjon og markedskommunikasjon. Emnet bygger bro mellom teori og praksis for å sikre en helhetlig forståelse for markedsføring, strategi og økonomi. Strategi og forretningsutvikling Hva er god visjon og forretningsidé? Hvordan identifiseres en bedrifts suksessfaktorer og hvordan gjennomføres strategiske analyser? Emnet gir deg et godt fundament for å forstå og aktivt kunne delta i forretningsmessige prosesser som resulterer i forankrede markedsplaner. Digital markedsføring Emnet konsentrerer seg om de viktigste digitale arenaene og du vil lære hvorfor og hvordan hver enkelt kanal er viktig og relevant, men også hvordan de i kombinasjon kan gi ønsket effekt. Merkevarebygging Emnet omhandler metoder for vellykket oppbygging av et merke og det å ivareta et omdømme som allerede er etablert. Personlig salg Emnet gir deg grunnleggende kunnskap innenfor salg og hvordan du kan planlegge, gjennomføre og følge opp ulike salgsmøter, samt hvordan du kan dra nytte av ulike salgsteknikker i møte med kunder. Operativ markedsføring Det finnes en rekke faglige og praktiske emner som det er viktig at de fleste markedsførere behersker. Mange av disse emnene er i seg selv ikke store eller omfattende nok til at vi kan forankre dem i et eget fag, men emnene er viktige for å koble sammen ulike former for fagkunnskap. De er spesielt viktige når det kommer til det å skaffe seg praktiske ferdigheter i bruk av relevant fagkunnskap. Disse emnene blir drøftet gjennom hele studiet, med det siktemålet å gi deg en bedre og mer helhetlig forståelse for faginnholdet i studietilbudet. Felles for disse emnene er koblingen mellom teori og praksis. Vi har derfor valgt å kalle faget Operativ markedsføring. Blant emnene vil Kunderelasjonshåndtering (CRM) og Egen bedrift viktige temaer. Økonomi og entreprenørskap Her vil du lære grunnleggende bedriftsøkonomi og analyser av nøkkeltall. Du vil få en innføring i hvordan du planlegger og etablerer en bedrift, og hvilke funksjoner den består av. Case og prosjekt Caset omhandler markedsføring i praksis. I prosjektet vil du starte en bedrift fra bunnen av, og får bruke den tverrfaglige kompetansen du har fått gjennom utdanningen for å skape salgssuksess. Praksis På vårsemesteret skal du være i praksis i 8 uker, 2 dager per uke. Praksisen vil bidra til at du får praktisk erfaring med markedsføringsrollen og du blir dermed enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. Treider Fagskoler vil gi deg god veiledning ifm søknad om praksisplass. [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;