Kurs: Dimensjonering, etablering og håndtering av beredskap
Universitetet i Stavanger