Kurs: Byggdrifterfaget Skien 211
AOF Telemark og Vestfold