Kurs: Førstehjelp - Grunnkurs (OLF)
Norsk Brannvern Institutt (NBI)