Kurs: Filosofi: Jesu Oppstandelse og Guds Eksistens
Institutt for kristen filosofi